نگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 23/ دلو
شمارمحدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته است درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش هایی را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده است.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست خبر داده است که سیستم آموزشی آنلاین درافغانستان به فعالیت آغاز می کند.
به نوشته این روزنامه وزارت تحصیلات عالی کشور اعلام کرد که به زودی سیستم آموزشی آنلاین با شعار" علم توانایی است " زیر نام افغان ایکس به فعالیت آغاز می کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است اما درمطلب دیگر زیر عنوان ، موضوع تعدیل قانون انتخابات، تقابل کمیسیون انتخابات وحکومت درهمین صفحه نوشته کرده است کمیسیون انتخابات و برخی نهادهای ناظر برانتخابات درواکنش به طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت می گویند که هدف حکومت ازاین اقدام مداخله درروند انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
به نوشته این روزنامه درخبرنامه یی که روزدوشنبه 22 دلو ازسوی کمیسیون انتخابات نشر شده است درآن آمده است که طرح تعدیل قانون انتخابات برای آینده افغانستان " خطرناک " است و ممکن است با تعدیل قانون انتخابات ، منازعات انتخاباتی به وجود بیاید که کشور را به بحران ببرد.
به نوشته آرمان ملی از سویی هم بنیاد انتخابات شفاف افغانستان "تیفا " می گوید که برنامه تعدیل قانون انتخابات به منظور مهندسی کردن این قانون از سوی حکومت روی دست گرفته شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است دادخواهی برای بهتر شدن خدمات مخابراتی اداره اترا کجاست ؟ عنوان مطلب دیگری می باشد که روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیر آن نوشته کرده است شماری کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان با انتقاد از کار کرد برخی شرکت های مخابراتی این شرکت ها را متهم  به دزدی کریدت های شان به شکل سیتماتیک کرده و از خدمات انترنتی و مخابراتی این شرکت ها انتقاد دارند.
به نوشته آرمان ملی : این کار بران روزیکشنبه 21 دلو به این سو کمپاینی را تحت عنوان " اتراکجاست ؟" راه اندازی کرده اند تا کید می کنند که شرکت های مخابراتی به گونه ی خودسرانه پیشکش بسته های سیمکارت شان را فعال می کنند و اینگونه کریدت کارت های شان دزدی می شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا درصفحه اول از قول رییس جمهور کشور خبرداده است که در آخر حوت لویه جرگه مشورتی صلح برگزار می شود.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول حنیف اتمر عنوان کرده است نمایندگان حکومت درنشست آینده با طالبان حضور خواهند داشت.
به نوشته این روزنامه : محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده از حضور نمایندگان حکومت در نشست آینده باگروه طالبان خبر داد.
به نوشته این روزنامه حنیف اتمر که هفته گذشته برای حضور درنشستی به مسکو سفر کرده بود از احتمال حضور نمایندگان حکومت درنشست آینده با گروه طالبان خبرداده است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درمطلب دیگر از قول ناتو عنوان کرده است ، انتخاب خروج نیروهای خارجی از افغانستان روی میز نیست .
به نوشته این روزنامه : سخنگوی نیروهای موسوم به ماموریت قاطع درافغانستان " ناتو" اعلام کرد که حتی پس ازیک توافق سیاسی با گروه طالبان عملیات این نیروها دربرابر هرگونه تهدید علیه امریکا درافغانستان ادامه خواهد یافت .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه از قول داکتر عبدالله عبدالله آورده است طالبان تاکنون اقدامی برای تامین صلح درکشور نکرده اند.
روزنامه ویسا ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح ، ماندگار و افغانستان ما ، درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. نالان

back to top