27 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رولاغنی : ماخواهان صلحی هستیم که خوشی بیاورد

رولاغنی : ماخواهان صلحی هستیم که خوشی بیاورد

کابل ۲۷ اسد باختر بی بی گل رولا غنی بانوی نخست...

آب سه هزار جریب زمین زراعتی در بلخ فراهم شد

مزار شریف 27 اسد باختر کار بازسازی یک شبکه‌ آبیاری در...

تبصره

تبصره

کابل باختر ۲۷ اسد تجلیل از...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتنگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 1/ ثور
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش هایی را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، باتوجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه اول از قول تی آرتی تلویزیون ترکیه عنوان کرده است که امریکا ومتحدان آن پس از سال ها مخالفت باز به کرزی رجوع کرده اند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول حامدکرزی عنوان کرده است که تامین صلح درکشور مرتبط به اجماع ملی است.
ویسا همچنان ازقول واشنگتن اگزماینر عنوان کرده است حضور نیروهای امریکایی بحران افغانستان راحل نمی کند.
به نوشته این روزنامه امریکایی واشنگتن اگرماینر تاکید کردکه حضور نظامیان امریکایی درافغانستان کمکی به امنیت این کشور نمی کند واگر این استراتیژی نتیجه می داشت درسال های گذشته باید مشکل تروریزم درافغانستان حل میشد.
روزنامه واشنگتن اگزماینر با انتقاد از اظهارات مقامات امریکایی مبنی برضرورت ادامه حضور نظامی این کشور درافغانستان نوشت که سیاستگذاران امریکایی باید به جای کشته شدن نظامیان این کشور و پول مالیات دهندگان درافغانستان زمان وانرژی خود را متمرکز مشکلات امریکا کنند.
روزنامه موضوع رادنبال کرده است و درمطلب دیگر از قول مقام های محلی عنوان کرده است بیش از نیم مکاتب درهلمند ساختمان ندارد.
به نوشته این روزنامه مقام های محلی درهلمند می گویندکه از چهارصدمکتب دراین ولایت 274 آن فاقد ساختمان میباشند ومتعلمین از این ناحیه با مشکلات زیاد مواجه اند.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشتر شده است اماروزنامه آرمان ملی ، درصفحه اول خبرداده است که شفاخانه محمد علی جناح درغرب کابل افتتاح شد.
واکنش ها به لغو شدن نشست بین الافغانی قطر ! عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول به نشر آن اقدام کرده است .
روزنامه آرمان ملی در صفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان مسوول حادثه وزارت مخابرات شبکه استخبارات پاکستان، نوشته کرده است.
به نوشته این روزنامه دیروز پس از چندین هفته آرامش نسبی درشهر کابل یک بار دیگر شهر آماج حمله انتحاری و تهاجمی دشمنان مردم افغانستان قرارگرفت.
یکی ازمهاجمان درآغاز حمله انتحاری انجام داد و سپس چندتن دیگرازآنان وارد ساختمان وزارت مخابرات گردیده و با نیروهای امنیتی کشور درگیر شدند.
روزنامه درادامه آورده است رخداد خونین دیروز همچنان جان شماری از شهروندان ما را گرفت و تعدادی هم به خاطر جراحت های شان روانه شفاخانه های شهرشدند.
این روزنامه درادامه آورده است باور ما براین است که دررخداد دیروز دست استخبارات پاکستان دخیل است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان صلح سلیقه یی به جایی نمی رسد نشرکرده است.
روزنامه آرمان ملی ،درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان درحمله به وزارت مخابرات ، طالبان که مسوول نیست کی مسوول است ؟ نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه اخیر خبرداده است که 550 تن درسیلاب های اخیر در 24 ولایت کشته وزخمی شده اند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اخیر شماره امروزی به نگرانی روسیه در مورد فعالیت گروه داعش درافغانستان پرداخته است و صفحه اخیر زیر عنوان روسیه باردیگر ازفعالیت داعش درافغانستان ابراز نگرانی کرد نوشته است روسیه ضمن ابراز نگرانی از فعالیت وگسترش گروه داعش درافغانستان  گفته است که تروریستان و ابسته به این گروه پس از شکست درسوریه به افغانستان و لیبیا پناه برده اند.
سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه گفته است که جنگجویان گروه داعش پس از شکست درسوریه درحال رفتن به افغانستان و لیبیا می باشند.
به گفته او فعالیت های گروه داعش درافغانستان درحال گسترش واین مساله به یک تهدید بزرگ به کشور های هم پیمان روسیه بدل شده که برای جلوگیری آن باید روسیه وکشور های آسیای مرکزی ازهمین اکنون دست به کار شوند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یادنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/نالان

More in this category: « تبصره تبصره »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.