تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر۲۵ سرطان
مساله تلفات ملکی در افغانستان یک معضل پیچیده وهمیشگی است زمانی می تواند برطرف شودکه طرف های درگیربادرایت وقاطعیت برای حفظ جان شهروندان کشور تعهد دهند وآتش بس اولین گام برای مهار این پدیده خشن بوده می تواند.
مفسرآژانس باختر می نگارد٬ مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از ادامۀ تلفات به غیرنظامیان در کشور نگران اند٬ رییس اجرایی این کمیسیون به یک رسانه خصوصی گفته است (از آغاز سال روان هجری خورشیدی تاکنون ۵۹۶ غیرنظامی در نبردها در کشور کشته و ۱۸۹۲غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند. نزدیک به ۷۵۰ کودک نیز مشمول جان باختگان و زخمیان این نبردها ‌اند.
او می‌گوید که طالبان عامل بیشترین تلفات غیرنظامیان در کشور استند.)
اگر به وقایع هژده سال گذشته در کشور دقیق شویم٬ مساله وارد شدن تلفات ملکی ٬در منازعات جنگی٬ همیشه یک مساله بحث برانگیزوعاطفی بوده است مگر هیچگاهی به شکل بنیادین حل نشده است. مشکل در این است که گروه های مسلح مخالف و گروه های تروریستی دیگر٬ استفاده از مناطق مسکونی واستفاده ازافراد ملکی به عنوان سپر انسانی را٬ یک تکتیک دایمی شان انتخاب کرده اند همچنان در تمامی حوادث تروریستی که در افغانستان اتفاق افتاده است سطح کشتار مردمان ملکی بلند و نگران کننده بوده است.
در این جای شک نیست که درمواردی ٬ نیروهای دولتی در بروز تلفات ملکی نقش داشته اند . اما اگر به عمق مساله و عوامل آن توجه شود این گروه های هراس افگن بوده اند که زمینه بروز تلفات ملکی را مساعد کرده اند. آیا آنان از مناطق مسکونی ٬اماکن عامه٬ مکتب و خانه  به عنوان موضع و سپر انسانی استفاده نکرده اند ؟
ایا این گروه ها با انجام حملات بی رویه و بی هدف انتحاری  ٬ ماین گذاری ها و دهها فعالیت دیگر باعث ریختن خون افراد ملکی نشده اند؟
جنگ دارای قاعده و قواعد است ٬ نیروی دولتی بعد از بروز هر حادثه که در آن به غیر نظامیان آسیب رسیده است در برخورد و عمل شان بازنگری کرده اند٬ مگرگروه های هراس افگن تغییر تکتیک جنگی و یا عقب نشینی های مصلحتی نیروهای دولتی را از برخی ساحات که به هدف جلوگیری از بروز تلفات ملکی صورت گرفته است. نقطه ضعف این نیروها  و پیروزی خود معرفی کرده اند وهمیشه به همان تکتیک کلاسیک و سنتی شان که سپرسازی مردمان ملکی در منازعات جنگی است پناه برده اند.
حرف دیگر استفاده تبلیغاتی گروه های هراس افگن از بروز تالفات ملکی است.
بسیار دیده شده است که قومندانان طالبان زمانی که افراد شان کشته می شوند اجساد آنان را در نزدیکی منازل مردم و یا مسجد  هاو سرک ها می کنند و مردمان محلی را ٬وا دار می کنند که دست به تظاهرات بزنند ونیروهای دولتی را متهم به کشتار مردم کنند. افراد گروه های مسلح مخالف و هراس افگن٬برخلاف نیروهای دولتی فاقد یونیفورم اندو به زودی و آسانی می توان آنان را به قیافه و ظاهر مردمان روستایی درآورد.
باآن که عامل اصلی بروز تلفات ملکی در افغانستان روشن و معرفی شده است مگر باآن هم از سهم نیروهای دولتی در بروز تلفات ملکی نمی توان انکار کرد.
به نیروهای دولتی ضروری است که هرسه نهاد با هم هماهنگ کار کنند٬ عملیات های زمینی و هوایی و فعالیت کوماندوها به اساس اطلاعات دقیق و هماهنگی میان نهاد های دفاعی ٬ کشفی٬امنیتی و مسوولان ولایت ها انجام شود.
به گروه های مسلح مخالف هم ضروری است که شهر ها را جنگل فکر نکنند و بی رویه به هرسو و هر جا انتحار نکنند و انفجار ندهند و زندگی مردم را در روستا ها مدنظر داشته باشند و علیه مردم شمشیر نکشند.
لازمی است تا تمامی جناح های درگیر به مردم فکر کنند و طوری عمل کنند که مردم کشته نشوند. زمانی که همه بر وارد نشدن تلفات ملکی تاکید دارند چه خوب است که در این خصوص یک راهکار ترتیب شود و برای جلوگیری از تلفات بیشتر در کشور همه دست به ابتکار و اقدامات سازنده بزنند٬ انفاذ آتش بس اولین گام به سوی قطع خشونت و جلوگیری از تلفات ملکی و انسانی در کشور بوده می تواند . تحلیل سیاسی

back to top