تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل  باختر  ۲۹    سرطان
ادامه تنش و بحران در افغانستان ومنطقه٬ جزراهکارادارات استخباراتی پاکستان است وطالبان نباید در خطی روان باشند که انجام آن٬کشتارافغانان وویرانی بیشتر افغانستان است.
مفسر آزانس باختر می نگارد٬قومندانی امنیه قندهار روز پنجشنبه گواه یک حمله تروریستی بود٬دراین حمله که با انتحار یک هراس افگن و یورش چند فردمسلح دیگر بر ساختمان این قومندانی همراه بود12 نفرجان باختند و 90 تن دیگر زخمی شدند٬اکثریت مطلق قربانیان و زخمی شدگان را افراد ملکی تشکیل می دهند٬ طالبان مسوولیت این حمله راپذیرفتند.
ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی این حمله را نکوهش کردو گفته است که نیت طالبان ادامۀ جنگ و کشتار غیرنظامیان است .
محمداشرف غنی، رییس جمهور گفته است : (حکومت افغانستان در مطابقت با فیصله‌های لویه جرگه مشورتی صلح، برنامۀ صلح را به پیش می‌برد، اما طالبان یک بار دیگر با انجام این حملۀ وحشیانه نشان‌دادند که نیت آنان٬ تداوم جنگ، خشونت و کشتار افراد ملکی است.)
یک روز پس ازاین حملۀ هراس افگنانه ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که سندهای قوی در دست دارد که نشان می‌دهد، این حملۀ ازسوی تروریستان ازیک مرکزتروریستی درمنطقۀ چمن پاکستان طراحی شده بود و ازهمان جا مدیریت می شد.
این ریاست گفته است که در جریان این حمله،ترورستان به گونۀ منظم توسط شخصی به نام ملاآغا، از پاکستان سوق،اداره ورهبری می‌شدند و به زودی جزئیات یافته‌هایش را همگانی خواهدکرد.
گفته های اداره امنیت ملی افغانستان به عنوان یک نهاد معتبرامنیتی در خوردقت است. جریان مکالمه هراس افگنان با حلقه های مشخص در پاکستان٬سند انکارناپذیری است که نشان می دهد، فعالیت و رهبری حمله‌های هراس‌افگنی در افغانستان از آن سوی مرز در پاکستان صورت می گیرد.
این اداره از ماجرا های زیادی آگاه است که درعقب صحنه٬ در برابر مردم و دولت افغانستان در جریان است.
اسناد دقیق و مستند وجود داردکه ثابت می کندْ ادارات استخباراتی٬ارتش٬ سیاسیون و احزاب مذهبی درپاکستان درناهنجاری های افغانستان٬ویرانی وکشتاردر کشورما٬ تا کدام پیمانه دخیل اند.
دروجود خواست بلند پروازانه پاکستان است که ثبات درمنطقه دچارخطرجدی است.
آنچه را پاکستان انجام می دهد٬ گلایه نیست٬ مردم افغانستان توقع کدام حرکت نیک را از پاکستان ندارند٬در اینجا حرف مردم افغانستان به سوی طالبان است٬گروهی که خود را افغان می گوید وخود راحافظ داشته های این کشور می داند مگر از پاکستان اطاعت می کند.
در هر حادثه هراس افگنانه ٬افغانان کشته شده اند٬ تاسیسات عامه ویران شده است به مردم صدمه رسیده است٬ افغانستان برای جهانیان زشت و ناهنجار معرفی شده اند وازافغانان یک چهره زشت ولجوج ارائه شده است.این ها مواردی است که شامل اهداف راهبردی پاکستان در قبال افغانستان است.
باتاسف در تمامی حملات هراس افگنانه طالبان ادعای مسوولیت کرده اند و این نشان می دهد که طالبان در خط برنامه های راهبردی پاکستان حرکت می کنند.
این گونه اعمال تلاش‌های جاری صلح را با خطر روبه‌رو می کند و نیت تروریستان را به حیث یک گروه اجیر بیشتر آشکار می‌ کند.
پس این گفته های اداره امنیت ملی درست است که می گوید: (طالبان به منظور منافع دیگران می‌جنگند و فعالیت‌های‌شان دربیرون ازکشور رهبری می‌شود.)
طالبان در هفت دورازمذاکرات با امریکا و چند بار نشست با سیاسیون افغان٬ حرف اول شان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان بوده است.
در حالی که خود برای منافع یک کشور تلاش می کنند٬ خود نیروهای خارجی را عامل ویرانی وکشتار مردم می دانند مگردرکنار خود٬ صدها پنجابی٬عرب و چیچینی را دارند٬ برای عساکر خارجی نام متجاوزمی گویندمگر برای خارجی هایی که در کنار خود شان اند مجاهد نام گذاشته اند در حالی که برای ما اجنبی٬اجنبی است و دوست خوب بوده نمی توانند.
مردم می گویند که طالبان در کنار آن که عامل حضور هراس افگنانه خارجی در کشور اند ٬بهانه حضور نیروهای خارجی نیزاند پس طالبان عامل ادامه کشمکش وناامنی در کشورکه باید راه بیرون رفت از این معضل را در یابند وآن٬ کنار آمدن با مردم است. تحلیل سیاسی  

back to top