07 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستراتیژی مدون همه جانبه صلح نیاز است

کابل / 6 جوزا/ باختر تردیدی وجود ندارد...

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

هرات/ 6 جوزا/ باختر ریاست صحت عامۀ هرات ازثبت هشتاد وپنج...

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

گردیز/ 6 جوزا/ باختر داکترحمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی صبح...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل  باختر  اول سنبله
30 اسد روز جهانی یادبود از قربانیان رویداد های هراس افگنانه در جهان است. 
مفسرآژانس باختر می نگارد: ۳۰ اسد با پیشنهاد نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد و حمایت نودوپنج کشور دیگر٬ از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان رویداد های هراس افگنانه در جهان نامگذاری شده است.
موجودیت چنین یک روز در تقویم جهانی٬ می تواند جهان را در امر مبارزه هدفمند در برابرهراس افگنانان بسیج کند وزمینه بهتری را برای حمایت ازقربانیان رویداد های تروریستی مساعد کند.همچنان انتخاب این روز٬ کار مبارزه با هراس افگنی را سرعت خواهد بخشید.
هراس افگنی سال ها ست که از مردم افغانستان قربانی می گیرد تنها در سه ماه نخست سال جاری عیسوی٬ اضافه از یکهزارو هفت صد تن در افغانستان در پی رویداد های هراس افگنانه٬ یا جان باخته اند و یاهم جراحت برداشته اند. در کنار آن فعالیت های هراس افگنانه درافغانستان٬ برسرنوشت مردم این کشوردر سایر عرصه های زندگی تاثیر های مخرب خود را داشته است و اکثر مردم افغانستان٬  دچار افسردگی روانی اند.
امروز در افغانستان اضافه از ششصد هزار زن بیوه و بیشتر از دوملیون زن و کودکی وجود دارند که از اثر فعالیت های هراس افگنان و منازعات جنگی نان آور خانه شان را از دست داده اند و دچار مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی اند. همچنان ادامه فعالیت های هراس افگنانه٬ همه روزه به شمار افراد معلول و معیوب در کشور می افزاید.
هراس افگنی تنها در افغانستان نیست که بیداد می کند٬  تروریستان سال های متمادی است که از مردم افغانستان وکشور های دیگر قربانی می گیرد. ولی متاسفانه اکثر قربانیان تروریزم با همه درد ها و غم های شان فراموش شده اند وعاملان چنین جنایات کمتر مجازات شده اند.
مشکل در این است٬ با آن که جهان ار تبعات افراط گرایی و هراس افگنی برخاسته از آن آگاه است به یک تعریف واحد از هراس افگنی نه رسیده است و کشور های مختلف به اساس منافع٬ محیط و ماحول شان از هراس افگنی و افراط گرایی تعریف دارند در حالی که ملل متحد به عنوان معتبرترین نهاد بین المللی که جهان را با هم پیوند داده است  تروریزم و تمام اشکال آن را عمل جرمی دانسته است و آن را بدون در نظر داشت انگیزه آن غیر قابل توجیه می پندارد.
با تاسف حمایت از افراط گرایی و هراس افگنی٬ جز سیاست رسمی شماری از کشورها نظیرپاکستان و اسرائیل است مگر کشور های بزرگ و سازمان های معتبر بین المللی از این واقعیت تلخ چشم پوشیده اند و فعالیت های خشن سازمان های استخباراتی این کشور ها را مدنظر ندارند و به علت حمایت این کشور ها از هراس افگنان بین المللی است که خون ریزی ووحشت در شمار دیگری از کشورهاهمچنان ادامه یافته است.
میزان کنونی تهدید هراس افگنی در جهان، این واقعیت را آشکار می کند که پیکار جمعی جامعه جهانی در برابر هراس افگنی، در مقایسه به چالشی که در برابرجهان قرار دارد٬ نه تنها کافی نیست بل مبهم و سوال برانگیز نیز است.
هراس افگنان با ادامه فعالیت های خشن شان نه تنها باعث نقض حقوق بشری شده اند بل تا سرحد جنایات جنگی پیش رفته اند.
قربانیان حوادث هراس افگنی به حمایت ومعاونت نیاز دارند٬ اولین همکاری با آنها٬ به دادگاه کشاندن  این مجرمان است گام بعدی رسیدن به اجماع جهانی و تعریف واحد از هراس افگنی است تا جهان به تعریف یک سان و هماهنگ از هراس افگنی نه رسد مشکل است از مبارزه هدفمند در برابر این پدیده سخن گفت و خود را موفق دانست.
فقط مهار کامل هراس افگنی است که می تواند قربانیان این گونه فعالیت های خشن را تسلی خاطردهد. تحلیل سیاسی

Last modified on ???? ، 2 ????? 1398 ، 03:58

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.