تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل  باختر  ۱۱ سنبله
افغانستان دارای یک نظام تعریف شده حقوقی است، زندگی درسایه نظام جمهوری٬ انتخاب مردم است.
مفسرآژانس باختر می نگارد: در این اواخر شماری از رسانه های پاکستانی و بعضی از سایت های خبری که خود جهت های معیین سیاسی دارند، اخباری به نشر سپرده اند که گویا در نشست دوحه میان امریکا و طالبان مساله تغییر نظام و حتا اعاده امارت اسلامی طالبان مورد بحث بوده است.
با آن که آجندای مذاکرات دوحه روشن است و دولت افغانستان ازچگونگی و پیشرفت در آن آگاه است مگر حلقاتی در داخل و بیرون از کشور تلاش می کنند تا برای امارت از دست رفته طالبان دوباره ذهنیت سازی کنند.
این که امریکا با طالبان وارد گفت وگو شده است، نیاز به بحث ندارد. گفت و گو میان جناح های متخاصم همیشه یک اصل برای عبوراز مشکلات است، پس نشست های دوحه میان نمایندگان امریکا و طالبان هم نمی تواند کدام حادثه و یا تحول خارق العاده باشد. دوطرف منازعه در پی راه تفاهم و مذاکره شده اند که به گفته خلیل زاد خشونت ها کاهش یابد.
دولت افغانستان در خصوص مذاکره با مخالفان سیاسی و مسلح خود وکاهش خشونت ها٬تجاربی زیادی دارد و از نشست دوحه هم به هدف کاهش مشکلات و خصومت ها استقبال کرده است.
امریکا می تواند با طالبان به عنوان  یک گروه و یک جریان سیاسی - نظامی وارد گفت وگو شود مثلی که دولت افغانستان با حزب اسلامی وارد گفت وگو شد وسرانجام این حزب را به فعالیت های سیاسی و دوری از خشونت متقاعد کرد.
توافق و یا قرار داد با جریان و احزاب و یا گروه های درگیر بیشتر٬آینده سیاسی و فعالیت این گروه ها را تنظیم می کند و راه ادغام این گروه ها را باجامعه باز می کند.
توافق و یا قرارداد با چنین گروه ها نمی تواند منجر به تغییر نظام شود و یا یک دولت را٬ دست بسته به چنین جریان ها تسلیم کند. دولت ها هویت تعریف شده حقوقی دارند.
در افغانستان هم یک نظام مبتنی به رای و اراده مردم شکل گرفته است. قانون اساسی در این کشور چگونگی فعالیت و زندگی سیاسی، مدنی٬ اجتماعی واقتصادی مردم را چوکات بندی کرده است.
پس اگر حرف تغییر نظام در کشور مطرح بحث باشد، این مساله در قانون اساسی تعریف شده است و در چوکات همین قانون می توان آن را ارزیابی کرد.
این مساله باید قابل درک باشد که افغانستان با گذشته خود فرق فاحش دارد و هیچگاه به گذشته تاریک برنخواهد گشت.
قانون اساسی و حفظ نظام جمهوریت٬آنچنانی که منابع وابسته به ارگ ریاست جمهوری گفته اند، برای مردم افغانستان خط سرخ است.
این دو، جزدستآورد هایی است که در طول هژده سال گذشته نصیب مردم ما شده است و مردم ما آن را همچنان حفظ خواهند کرد تحلیل سیاسی

back to top