16 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سه واقعۀ مثبت ویروس کرونا درپنجشیرثبت شد

بازارک ۱۶سرطان باختر سه مورد تازۀ ویروس کرونا امروز درپنجشیربه ثبت...

طالبان دومرد را ازمربوطات بامیان ربودند

پلخمری 16 سرطان باختر طالبان دومرد ملکی را از مربوطات بامیان...

هندبه سومین کشور با بیشترین مبتلایان کرونا مبدل شد

دهلی جدید/ دویچوله/ ۱۶ سرطان/ باختر هند امروز گفت که شمار...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/۱۱/ سنبله
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه ماندگار درصفحه اول ازقول سخنگویان نهادهای امنیتی درصفحه اول عنوان کرده است که طالبان درکندز و بغلان با شکست سنگین مواجه شدند.
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است.
این روزنامه، درصفحه دوم زیرعنوان، امریکا و طالبان به چه دل خوش اند ؟نوشته کرده است. زلمی خلیل زاد و سخنگوی طالبان اعلام کرده اند که دورنهم گفت و گوهای شان دیروز به پایان رسید. خلیل زاد درتویتی نوشت که قراراست برای مشوره با مقام های حکومت به کابل بیاید.
خلیل زاد درتویتش افزودکه امریکا درتلاش توافقی با طالبان است که خشونت را کاهش دهد وسبب صلح پایدار درافغانستان شود . خلیل زاد می گوید که گشودن راه برای گفت وگوهای بین الافغانی نیز بخشی از تلاش های این کشوراست. به نوشته این روزنامه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درقطر هم دربرگه تویترش نوشته است که این دورگفت وگوها به کامیابی به پایان رسیده است.
روزنامه دربخش دیگر ازاین مقاله نوشته است دراین شکی باقی نمانده است که امریکایی ها به عنوان کشوری که سال ها درمقابل گروه طالبان جنگید و آن را گروه تروریستی ضد منافع کشور های جهان و منطقه خواندند و درمقابل حکومت افغانستان را تمویل و حمایت کرد . درماه های اخیر رویکردش را دربرابر دولت ومردم افغانستان به صورت غیر قابل قبولی تغییر داده است روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم از قول فیفا عنوان کرده است که کمیسیون شکایت های انتخاباتی به وظایفش رسیدگی کند.
این روزنامه همچنان، درصفحه ششم مطلبی رازیرعنوان جایگاه ملت درسیاست طالبان چگونه ؟ نشرکرده است، خلیل زاد درکابل، توافق صلح درابهام عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه ششم زیرآن نوشته کرده است ، امریکا و طالبان نهمین روز از نهمین دور مذاکرات صلح را درقطر بدون توافق نهایی پایان دادند.
به نوشته این روزنامه مسایل مورد بحث درجریان مذاکرات قطر شامل خروج نیروهای مسلح از افغانستان یک آتش جامع آزادی زندانیان و مذاکرات آتی درون افغانستانی است .
روزنامه موضوع رادنبال کرده است ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است .
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را بامطلب زیرعنوان ۲۵ روز تا انتخابات آغاز کرده است.
این روزنامه درصفحه چهارم زیرعنوان برای مدیریت تبعات روانی توافق امریکا و طالبان چه کاری شده است ؟نوشته است. دورنهم مذاکره امریکا و طالبان به پایان رسید و قراراست دوطرف موافقت نامه ای را به امضا برسانند تا هنوز روشن نیست که این توافق نامه به چه صورت و درچه شرایطی امضا می شود.
این روزنامه درجایی دیگر از این مقاله نوشته کرده است حال نگرانی عمده این است که چگونه حوادث پس از امضای توافق نامه ی طالبان و امریکا مدیریت می شود.
به نوشته این روزنامه، آیا هیئت سیاسی کابل و بلند پایه گان دولت ازتاریخ آموخته اند ؟ واقعیت این است که طالبان احساس می کند که جنگ را از ناتو و امریکا برده است.
گروهی که خود را برنده می داند بسیار بعید است که به سادگی برای پایان جنگ مذاکره کنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه پنجم مطلبی را زیر عنوانی از سخنگوی وزارت دفاع شکایت کرد نشر کرده است. از کوچه خرابات، حال خراباتیان خراب تر است .
عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه پنجم نشرکرده است روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه های ویسا و آرمان ملی درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان ...ک..م

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.