نگاهی به نشرات شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۲/ میزان
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث پیرامون مسایل سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر : باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه هشت صبح دربرگ نخست عنوان کرده است که نامزدانی که کم تر از ۱۰ درصد رای بیاورند جریمه می شوند.
به نوشته این روزنامه مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی با انتقاد از کمرنگ بودن پیکارهای انتخاباتی شماری از نامزدان ریاست جمهوری می گویند با آن که امکانات لازم را دراختیار داشتند اما مردم را برای شرکت درانتخابات ریاست جمهوری آن چنانی که لازم بود تشویق نکرده اند مسوولان این کمیسیون همچنان می افزایند نامزدانی که پس از زمان تعیین شده درتقویم انتخابات از نامزدی شان انصراف داده اند نیز شامل این جریمه مالی هستند.
روزنامه جزئیات بیشتر دراین مورد را درصفحه سوم نوشته کرده است.
ودرصفحه اول زیرعنوان دیگری بایومتریک اطمینان به شفافیت انتخابات را بیشتر کرده است . نوشته است کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که برای روزرای دهی درانتخابات ریاست جمهوری پیش رو حدود ۳۹ هزار پایه دستگاه بایومتریک را برای شفافیت این انتخابات درنظر گرفته است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است.
هشت صبح همچنان درصفحه اول عنوان کرده است بازار درمعضل کمبود پول خرد،بانک مرکزی مصروف ترویج پول افغانی .
روزنامه هشت صبح درصفحه اول زیرعنوان مناظره  دوزن ، دونسل ، دو روایت نوشته کرده است به نام خداوند کیهان آفرین خداوند ذلت و منزلت ،پروردگاری که تاریکی ظلمت را با ظهور فروغ دانش درپس کوه های آهنین نگون سار می دارد.
روزنامه موضوع را به همین ترتیب دنبال کرده است و درصفحه اول زیرعنوان دیگر میک به قطع کمک های مالی امریکا به این نهاد واکنش نشان داد نوشته کرده است کمیته مستقل نظارت و ارزیابی با فساد اداری یامیک نسبت به نشر اعلامیه وزارت خارجه امریکا وقطع کمک مالی این کشور به میک واکنش نشان داد.
به نوشته هشت صبح وزارت خارجه امریکا پیش تر اعلام کرده بود که کمک های مالی خود را با کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تاپایان امسال میلادی قطع خواهد کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا ،درصفحه اول ازقول شخصیت های ملی و جهادی کشور عنوان کرده است که صلح اولویت باید درسرخط اجندای ملی جا داده شود.
این روزنامه ، در همین صفحه از قول روزنامه گاردین عنوان کرده است ، انتخابات آینده ریاست جمهوری ممکن پرتقلب ترین انتخابات افغانستان باشد.
به نوشته این روزنامه،روزنامه انگلیسی گاردین دریک مطلب تازه نگاشته است که افغانستان درحالی انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد که خشونت ها دراین کشور افزایش یافته و این انتخابات ممکن است پرتقلب ترین انتخابات این کشور باشد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول اعضای ولسی جرگه آورده است احتمال دارد در۵۰ درصد مناطق انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود.
ویسا به همین ترتیب درصفحه اول خبرداده است که فرد نفوذی طالبان درمیدان هوایی قندهار ۱۲ امریکایی کشت .
طالبان مسلح سه برادر را در اتهام همکاری با دولت درغور تیرباران کرد.
عنوان مطلب دیگر است که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده است.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است از دیگر روزنامه ها اطلاع نداریم زیرا دردسترس قرارنداشتند. ختم/ نالان ...ک..م

back to top