افغانستان تحمل بحران انتخاباتی را ندارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/9میزان/ باختر
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و کمیسیون مستقل انتخابات وعده داده است که در روزهای اخیر ماه جاری نتایج ابتدایی انتخابات را همگانی کند.در حالی که مردم افغانستان منتظر اعلام نتایج انتخابات هستند، متاسفانه شماری از نامزدان و طرفداران شان خود را پیروز اعلام می کنند و از تشکیل حکومت ستاد شان حرف می رانند. چنین پیش داوری ها از یک سو اذهان عامه را مشوش می کند و از سوی دیگر پیام آور خطر ایجاد یک بحران جدید انتخاباتی نیز است.
مفسر سیاسی آژانس باختر٬ به تحلیل و بررسی همین خطر پرداخته است و می نگارد:
بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان قانون انتخابات تنها کمیسیون مستقل انتخابات حق و صلاحیت اعلام نتایج  ابتدایی و نهایی انتخابات را دارد. قوانین کشور به ستادهای انتخاباتی، نامزدان و طرفداران شان این صلاحیت را نداده است که خود را پیروز، برنده و شایسته اعلام کنند و حریفان شانرا ناکام، شکست خورده و رانده شده.
انتخابات بازی کودکانه نیست، انتخابات به معنای استهزای  احساسات پاک مردم نیست. اخلاق پیکار های انتخاباتی این را ایجاب نمی کند که یکی از این گوشه و دیگری ازآن گوشه، صدای پیروزی بلند کنند و قانون را زیر پا کنند. حتا درمسابقات رزمی داخل قفس که دو حریف همدیگر را خوب می زنند و می کوبند تا زمانی که داور مسابقه نتیجه را اعلام نکند و دست برنده را بلند نکند، هیچ یک به حیث برنده مسابقه شناخته نمی شود حتا اگر وی در لحظات نخست مسابقه حریفش را نکاوت کند.
نامزدان ریاست جمهوری و طرفداران شان باید انتظار بکشند که کمیسیون مستقل انتخابات همه آرای استعمال شده را بررسی کند، نتایج را داخل سیستم کند و بعد آن را همگانی کند.
نامزدان ریاست جمهوری باید در رعایت و متابعت از قانون نمونه و الگو برای دیگران باشند نه این که خود آن را زیرپا کنند.
داوری های پیش ازوقت از یک سو ذهنیت عامه را مغشوش می کند و از سوی دیگر زمینه برای ایجاد یک بحران جدید انتخاباتی فراهم می کند. افغانستان امروز در شرایطی نیست که تحمل یک بحران جدید انتخاباتی مانند بحران سال 1393 را داشته باشد. اگر کشور بار دیگر با چنان بحران انتخاباتی روبه رو شود، در آن صورت پیامدهای ناگواری برای بقای نظام و ثبات سیاسی کشوردر پی خواهد داشت و هیچ کسی به شمول آنانی که به چنین بحران آگاهانه و یا غیر آگاهانه دامن می زنند، نخواهد توانست آن را مهار کند و تحت اداره خویش درآورد. افغانستان امروز بیش از همه به ثبات سیاسی، تقویت نظام جمهوری و صلح نیاز دارد و این سه اولویت بزرگ ملی تنها در وجود تشکیل حکومت مقتدر مرکزی که برخاسته از آرای شفاف مردم افغانستان باشد، برآورده شده می تواند.
نامزدان ریاست جمهوری نباید در کار کمیسیون های انتخاباتی مداخله کنند بگذارند که این دو کیمسیون مکلفیت های شان را در پرتو قوانین نافذه کشور انجام دهند. آن چه به شفاف بودن شمارش آرا ارتباط می گیرد، همه مردم افغانستان چه آنانی که در رای دهی اشتراک کرده اند و چه آنانی که در رای دهی اشتراک نکرده اند، خواهان شفاف بودن و تفکیک آرای پاک از آرای تقلبی هستند.
نامزدان باید به این خواست و اراده مردم افغانستان احترام کنند و از بازی ها و ماجراجویی های خطرناک بپرهیزند. ن. ش. 

back to top