02 ??? 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تند رو ترین جناح طالبان از صلح سخن گفت !

تند رو ترین جناح طالبان از صلح سخن گفت !

کابل/ ۲ حوت/ باختر رهبر جناح حقانی در گروه طالبان اظهار...

مرحله کاهش خشونت از ۱۲ امشب به اجرا در می آید

کابل/۲ حوت/ باختر منابع در شورای امنیت ملی ریاست جمهوری می...

چهار تن به ظن هکماری با طالبان و سرقت در هرات بازداشت شدند

چهار تن به ظن هکماری با طالبان و سرقت در هرات بازداشت شدند

شهرهرات /2 حوت/ باختر پولیس هرات یک فرد را به ظن...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۹میزان/ باختر  
با وجود پیش داوری ها٬نتیجه انتخابات چیزی خواهد بود٬که آرای مردم آن را رقم  خواهد زد.
مفسرآژانس باختر می نگارد: انتخابات یک نورامید برای ایجاد یک آینده با ثبات و دموکراتیک است که مردم سالاری را تقویت می کند و حکومت قانون را در کشور گسترش می دهد.
مردم افغانستان به همین امید وآرزودر ششم میزان به سوی صندوق های رای رفتند و برای انتخاب زعیم ملی شان رای دادند.
اما موجودیت اختلافات جدی میان دسته های انتخاباتی و تلاش این دسته ها برای برتری جویی ها و خلق ماجرا٬ می تواند دموکراسی نیم بند در کشوررا آسیب رساند و امید های تازه ایجاد شده در وجود مردم را نابود کند.
روز گذشته یک دسته انتخاباتی در یک برنامه غیر مترقبه ادعای پیروزی در انتخابات مطرح کرد٬که واکنش جدی دسته رقیب را درپی داشت و دسته رقیب هم از پیروزی در انتخابات سخن گفت .
تنها این دو دسته نیستند که ازپیروزی در انتخابات سخن می گویند هر دسته انتخاباتی ادعای بلند دارد٬در کنارآن که هر کدام خود را قهرمان میدان معرفی می کند٬هر کدام از تقلب یاد می کنندو خود را قربانی معرفی می و یافته های تخمینی خود را در فضای عمومی مطرح می کند.
حتا نامزدی است که خودرا صد فیصد رییس جمهور می داند و نامزدی هم است که هشدار می دهد اگر پیروز به  جنگ و سنگر خواهد رفت.
پست ریاست جمهوری یک٬ مگر متقاضیان هژده نفر هستند٬این حکم قانون است که از این میان٬ فقط یک نفر در این عالی ترین  پست رهبری کشور جا خواهد گرفت.
انتخابات از خودچوکات ویک روند قانونی واصولی دارد و طبعا نتیجه انتخاباتی چیزی خواهد بود که مردم می خواهند.
نامزدانی که از آغاز روند تا امروز٬مطابق به اصول و مقررات انتخابات رفتار کرده اند٬حالا هم اجازه دهند که روند انتخابات سیر قانونی خودراطی کند. اگرایراد ٬شکایت ویا مشکلی دارند٬کمیسیون شکایات انتخابات مکلفیت دارد آن را بررسی کند.
فراموش نشود٬اعلام نتایج تخمینی و تخیلی٬ خود یک تخطی از مقررات انتخابات است و می تواند تحت پیگرد قرار گیرد.
ازطرف دیگر٬کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت دارد که به نگرانی های نامزدان ومردم پاسخ گوید. شماری ازنامزدان٬دسته های مشخص را٬ متهم به مهندسی در انتخابات و تقلب کاری می کنندو ادعا دارند که این دسته های انتخاباتی در صدد کتمان موقف دیگران و کامیاب ثابت کردن خود اند.
فراموش نشود که  چندانتخاباتی که در گذشته برگزار شد در وجود ناتوانی و مدیریت ضعیف مسوولان پیشین کمیسیون های انتخاباتی  دچار بحران شد.
مردم به این باور اند که دروجود تعهد و رسالتی که مسوولان جدید این کمیسیون دارند٬ باید از وقوع یک بحران دیگر در انتخابات٬جلوگیری شود و این زمانی ممکن است که مسوولان کمیسیون های انتخاباتی صادق باشند و رای مردم را امانت مردم بدانندو ازآن حراست کنند.
مردم درانتخابات رای دادند تا دموکراسی و آینده خود را دریابند و تضمین کنند مگردروجود بازارآشفته سیاست و معامله٬ بازنده اصلی مردم خواهند بود.
اگرماجرایی درکار باشد٬نامزدان باید بدانندکه افغانستان وارد یک  دوردیگری از خشونت سیاسی خواهد شد و بی ثباتی سیاسی٬ فرصت طلبان داخلی و خارجی را موقع خواهد داد که آنچه می توانند٬ در افغانستان انجام دهند .
راه حل معضل کنونی درکشور٬ تمکین به قانون و تحمل شخص برنده است که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام خواهد شد. صائم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.