07 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیام ريیس جمهور به مناسبت تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات

کابل/ 7 میزان /باختر دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دسترسی به اطلاعات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت شنبه ۲۵ عقرب

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۲۵عقرب/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند اخبار و گزارش هایی را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر :با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ملی درصفحه اول از قول رولا غنی آورده است٬ طالبان ممکن استادان دانشگاه امریکایی را رهانکنند درهمین مورد از قول منابع آورده است٬ انس حقانی را دوباره به زندان بگرام برگردانیدند.
به نوشته این روزنامه رولا غنی همسر محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی گفته است که ممکن گروه طالبان دواستاد دانشگاه امریکایی افغانستان را رها نکنند.
رولاغنی روزپنجشنبه دریک سخنرانی درانستیتوت صلح ایالات متحده امریکا درشهر واشنگتن گفت که او دقیقاَ نمی داند چرا معامله تبادله سه عضو ارشد گروه طالبان که درحبس حکومت افغانستان اند با استادان دانشگاه امریکایی انجام نشد.
به نوشته این روزنامه این درحالی است که طلوع نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش دادکه انس حقانی٬ مالی خان و حافظ رشید اعضای برجسته حقانی به زندان بگرام برگردانده شدند.
رولا غنی درمورد ناکام شدن معامله تبادله استادان امریکایی با سه عضو کلیدی گروه طالبان گفت: وضعیت بسیار پیچیده بود و این وضعیت ساده نیست قسمی که گفتید این کار تبادله زندانیان انجام نشد مطمین نیستم که چرا این کار نشد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه از قول وزارت دفاع آورده است صدها تروریست داعشی با اعضای خانواده های شان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند.
به نوشته این روزنامه وزارت دفاع کشور می گوید که تنها هفته گذشته صدها تروریست داعشی در ننگرهار همراه با اعضای خانواده های شان به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه زیرعنوان خیابان آزاری درشهر کابل جرمی که دیده نمی شود نوشته کرده است شماری زیادی از زنان و دختران درشهر کابل همه روزه دراماکن عمومی با رفتار های زننده یی بد رفتاری روبرو می شوند که به آن خیابان آزاری می گویند.
زنان و دختران روزانه هنگامی که به قصد رفتن به مکتب٬ دانشگاه ٬محل کار٬ بیمارستان و بازار از خانه بیرون می شوند مورد ازار و اذیت قرار می گیرند.
به نوشته ارمان ملی٬ رایج ترین شکل خیابان آزاری ٬متلک گفتن و فحش های رکیک است اما درموارد ازاین فراتررفته٬ زنان با تماس های فزیکی نیز اذیت می شوند .
روزنامه آرمان ملی موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا درصفحه اول از قول عالمان و سیاست ورزان عنوان کرده است که حضور امریکا درافغانستان بی مفاد و جنگ را هم پیچیده کرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول عنوان کرده است که بی اعتمادی بریک دیگر تبادله زندانیان را ناکام کرد .
این روزنامه به همین ترتیب درصفحه اول عنوان کرده است که طالبان تاهنوز هم با القاعده ارتباط دارند.
روزنامه ویسا به همین ترتیب درصفحه اول از قول یک عضو مشرانو جرگه درصفحه نخست آورده است که نیروهای اردوی ملی ۸۰۰ خانه را درمیدان وردک ویران می کنند٬ کودهای احتیاط بودجه غیر قانونی تعدیل شده اند عنوان مطلب دیگری است که این روزنامه درصفحه اول زیرآن نوشته کرده است کمیسیون مالی ولسی جرگه تعدیل کودهای احتیاط بودجه را غیر قانونی می داند.
محمد عظیم محسنی رییس امور مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید که ۶۷ درصد پول های کاسته شده به کود ۹۱ انتقال نیافته اند.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است٬ به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اندو یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ...ک..م

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.