مناطق تصفیه شده از وجود مخالفان مسلح به توجه همه جانبه نیاز دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 29 عقرب / باختر
در این اواخر در پی عملیات های موفقانه وهماهنگ منسوبان نظامی اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و خیزش های مردمی در ننگرهار، مناطق زیادی از وجود داعشیان تصفیه شده است و این گروه دهشت افگن شکست خورده است.
رییس جمهوری اسلامی افغانستان وسرقومندان  اعلی قوای مسلح دیروز در سفرش به ننگرهار این موفقیت قوای مسلح کشور را ستود و به منسوبان قوای مسلح و همه ننگرهاریان تبریک گفت.
آنچه  اکنون دارای اهمیت است و باید حکومت مرکزی و محلی به آن توجه بیشتر معطوف بکند، این است که چگونه می توان این مناطق تصفیه شده را حفظ کرد و هیچ گروه دهشت افگنی فرصت آن را درنیابد که باردیگر در این مناطق لانه کنند.
مفسر آژانس باختر به همین موضوع پرداخته است و می نگارد: از دیدگاه نظامی، تصفیه یک منطقه از وجود مخالفان کاری نیست که امکان نداشته باشد.  می پذیریم که  این کار آن قدر ساده و آسان نیست، اما ناممکن هم نیست و به آسانی می توان در پی یک عملیات برق آسای تهاجمی دشمن را شکست داد. آنچه بسیار حایز اهمیت است، حفظ مناطق تصفیه شده است و این کاری است خیلی دشوار.
در این جا دیگر به عملیات برق آسای تهاجمی نیاز نیست، بل به یک برنامه جامع حکومتداری که دربر گیرنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد، نیاز است.مردم می خواهند بعد از شکست دهشت افگنان در زندگی شان تغییرات مثبت وارد شود، کودکان شان به مکتب بروند، بیماران شان به خدمات صحی دسترسی پیداکنند، جوانان شان دارای کاروبار مناسبی شوند، مزرعه های شان دوباره جوانه بزند و سبز شود، سرک ها و بندهای آب مناطق شان به گونه پخته و اساسی ساخته شود.
آنچه در این میان اهمیت تعیین کننده دارد، ایجاد و تقویه حکومتداری خوب و شفاف است. متاسفانه در بسیاری از مناطق ناامن کشور مسوولان محلی به وظایف شان حاصرنمی شوند و در مراکزولایت ها به سر می برند. به این روش ناکام حکومتداری باید نقطه پایان گذاشته شود. ولسوال باید  در ولسوالی باشد، همه کارمندان ولسوالی باید در وظایف شان حاضرباشند و بدون تاخیر و ضیاع وقت مشکلات مردم را حل کنند. مردم از مسوولان مفسد، فرصت طلب، بی پروا و مسوولیت ناپذیر بیزار اند و خواهان آن اند که حکومت مرکزی افراد پاک، متعهد، مسوولیت پذیر، مبتکر، دلسوز و باخبراز قوانین کشور را به حیث مسوولان وکارمندان  رسمی به این مناطق تعیین کند. 
همچنان به یک  برنامه جامع بازسازی در این  مناطق ضرورت است. وزارت ها و سایر ادارات باید در هماهنگی نزدیک با شوراهای مردمی و همه باشندگان این مناطق برنامه های بازسازی و انکشافی شان را هر چه زودتر تدوین کنند و وجوه مالی را برای تحقق آن جستجوکنند. اگر موفقیت های اخیرنظامی قوای مسلح کشور با حکومتداری خوب، مبارزه علیه فساد، رسیدگی به موقع به مشکلات مردم و برنامه های بازسازی و توسعه یی همراه و تقویه نشود، باید کسی شک نداشته باشد که این موفقیت ها پایدار بماند و این درست همان چیزی است که نه حکومت خواهان آن است و نه هم مردم. ن. ش.

back to top