17 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بیش از دو میلیون نفر در هند به کرونا مبتلا شده اند

بیش از دو میلیون نفر در هند به کرونا مبتلا شده اند

دهلی جدید/ دویچله/ ۱۷ اسد/ باختر در هند به عنوان سومین...

امریکا به لبنان مواد غذایی و دوا می‌فرستد

امریکا به لبنان مواد غذایی و دوا می‌فرستد

واشنگتن/ وی او ای / ۱۷ اسد / باختر ایالات متحدۀ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۱۷قوس / باختر
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند .
گزارشگرآژانس باختر ،با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیرعنوان نبود روند تازه گفت وگوها میان امریکا و طالبان درقطر آغازشد ٬ آغاز کرده است و دراین مورد از قول ارگ ریاست جمهوری آورده است امیدواریم این مذاکرات منجر به آتش بس درکشور شود.
به نوشته این روزنامه وزارت دولت درامور صلح تاکید کرده که روزندتازه گفت وگو هامیان امریکا وطالبان درقطر ادامه مذاکرات پیشین بین دوطرف نمی باشد همزمان با آغاز مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان درقطر وزارت دولت درامور صلح افغانستان همچنان گفته که سند قبلی میان امریکا و طالبان درمورد صلح ملغا است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه زیرعنوان دیگر اعضای مجلس نمایندگان درسوگ ناکامورا سکوت کردند نوشته کرده است مجلس نمایندگان به پاس خدمات ونشانه همدردی به مناسبت قتل داکتر ناکامورا امداد گر جاپانی ده ثانیه به پا ایستاده شدند و سکوت کردند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه خبرداده است که میزان آلودگی هوای کابل سه برابر حدمجاز است .
به نوشته این روزنامه اداره ملی محیط زیست می گوید که میزان الودگی هوا درمناطق مزدحم شهر کابل سه برابر استندرد ها و حد مجازاست .
عزت الله صدیقی معین اداره ملی محیط زیست روزشنبه ۱۶ قوس دریک نشست خبری درکابل میزان آلودگی هوا درپایتخت را بحرانی خواند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان همه از جنگ خسته شده اند.
به نوشته این روزنامه امریکا پس از بیش از دوماه تاخیر روند گفت وگوهای صلح با طالبان را درقطر از سرگرفت.
زلمی خلیل زاد نماینده وزارت خارجه امریکا این گفت وگو های صلح میان امریکا و طالبان باشد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلب دیگری را زیرعنوان امریکا وصلحی که باورکردنش سخت است نشرکرده است.
چرا حکمتیار حکومت موقت می خواهد عنوان مطلب دیگری است که این روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول شورای نامزدان عنوان کرده است نشست کمیسیون انتخابات نمادین است و بن بست را حل نمی کند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول اداره محیط زیست عنوان کرده است میزان آلودگی هوا درکابل سه برابر استندرد ها است .
روزنامه ماندگار همچنان درصفحه اول خبرداده است که ولگردان کابل ثبت و بایومتریک می شوند.
به نوشته این روزنامه مقام ها در فرماندهی پولیس کابل می گویند از مدتی به این سوء روند جمع آوری افراد ولگرد از سطح این شهر آغاز شده و این افراد ثبت و بایومتریک می شوند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه دوم مطلب را زیرعنوان امریکا صلح – انتخابات و طرح حکومت مشارکتی انتخابات محور نشرکرده است.
ایستادگی دربرابر تقلب ، ایستادگی دربرابر چپاول گران عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است.
حضور اویغورها در شمال شرق افغانستان تائید شد .
نمایندگان مجلس بودجه نامتوازن است عنوان مطلبی است که این روزنامه در صفحه ششم نشرکرده است ماندگار درصفحه های دیگر این روزنامه دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است.
از روزنامه های دیگر چیزی نمی دانیم زیرا به دسترس قرار ندارند.
ختم/ نالان ...ک..م

More in this category: « تبصره تبصره »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.