09 ??? 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تلاش برای اشتغال زایی زنان فقیر درهلمند

لشکرگاه/ ۹حوت/ باختر برنامه یی برای اشتغال زایی به زنان فقیر...

اتخاذ اقدامات پیشگیرانه جلوگیری از بروز کرونا در قندهار

اتخاذ اقدامات پیشگیرانه جلوگیری از بروز کرونا در قندهار

قندهار/۹حوت/ باختر در قندهار اقدامات پیشگیرانه یی برای جلوگیری از بروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۱۹قوس/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث پیرامون مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش هایی را درباره رویدادهای سیاسی و نظامی منطقه وجان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر باتوجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه افغانستان ما،برگ نخست را با مطلب زیرعنوان نشست قلب آسیا در استانبول با حضور وزیران خارجه ۱۳ کشور درباره افغانستان آغازشد، آغازکرده است و آورده است.
هشتمین دورنشست موسوم به قلب آسیاروند استانبول باحضور رییس جمهورغنی، رییس جمهورترکیه و وزیران خارجه و مقام های ارشد کشور های عضو این نشست دراستانبول برگزارشد. چهارده کشور منطقه ازجمله ایران ،پاکستان ،هند،عربستان و چین عضو اصلی این نشست و ۱۷کشور و ۱۴ سازمان منطقه یی هم اعضای ناظر آن هستند.
به نوشته روزنامه افغانستان ما،موضوع اصلی این نشست دوروزه صلح مشارکت وشگوفایی عنوان شده است.
محمداشرف غنی رییس جمهوردرسخنرانی اش، این کنفرانس را ابتکاری از رجب طیب اردوغان رییس جمهورترکیه خواند و از او وکشورهای دیگر که میزبانی نشست های قبلی را به عهده داشتند تشکرکرد.
او گفت باوجود چهل سال جنگ مردم افغانستان به آینده خوشبین هستند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول معاون ریاست جمهوری آورده است باید یک نهاد قدرتمند و مستقل مسوول مبارزه با فساد اداری باشد .
این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم نوشته کرده است . سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری که به مناسبت روزجهانی مبارزه با فساد اداری سخنرانی می کرد گفت که باید یک نهاد قدرتمند و مستقل مسوول مبارزه با فساد اداری باشد.
به نوشته این روزنامه اقای دانش گفت که طی پنج سال اخیر حکومت اقدامات زیادی را برای مبارزه با فساد انجام داده اما درنهادسازی و نظام سازی درمورد مبارزه با فساد اداری ناکام بوده ایم .
معاون دوم ریاست جمهوری افزود ،بااین که اقدامات زیاد و متنوع داشته ایم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشته است اما هنوز از یک نهاد دولتی مستقل عهده دار مسوولیت مبارزه با فساد برخوردارنیستیم که بتواند این پروسه را با تمام برنامه های آن ازیک مرجع و ازیک آدرس مدیریت ورهبری کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه سرمقاله شماره امروزی را نیز به این موضوع اختصاص داده وزیرعنوان فساد مادر بحران ها و نابسامانی ها به آن پرداخته است .
دولت – ملت سازی درجوامع ناهمگون، بانک جهانی و دولت اینده، امید به بهبود شاخص های توسعه اجتماعی .
عنوان مطالبی است که این روزنامه در صفحه سوم نشرکرده است افغانستان ما در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان یوناما: بسیاری از افراد متهم به فساد اداری هرگز بازداشت نشدند آغازکرده است و درهمین صفحه ازقول ثبات و همگرایی آورده است :ممکن نیست کسی با تقلب به حاکمیت برسد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده است که افغانستان درتولید برنج مورد نیازش حدود ۶۶ درصد به خودکفایی رسید.
هشت صبح همچنان درصفحه اول خبرداده است که دونفر به اتهام قتل تتسوناکامورا در ننگرهار بازداشت شدند.
داکتران آلودگی هوا در دراز مدت سرطان زا است و سبب سکته قلبی و مغزی می شود.
هشت صبح زیرکلیشه زنگ اول درصفحه دوم عنوان کرده است که گفت و گو ها باید ادامه یابد . این روزنامه همچنان درهمین صفحه از برگزاری نخستین نمایشگاه رباتیک درهرات خبرداده است و درصفحه چهارم مطالب را زیرعنوان های آیا داعش از بین رفته است ؟لزوم حقوق قربانیان درروند صلح را نشرکرده است.
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی وویسا ،درشماره های امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ...ک.م

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.