05 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

قومندان پیشینی ازحزب اسلامی دربدخشان به طالبان پیوست

فیض آباد/ ۵ میزان / باختر پولیس بدخشان ازپیوستن یک قومندان...

خانواده های نیازمند درپروان کمک دریافت کردند

چاریکار/ ۵میزان/ باختر شورای مردمی پروان برای ۵۲۰ خانوادۀ متضررناشی...

جلسۀ مقامات ارشدامنیتی کشوربرگزارشد

جلسۀ مقامات ارشدامنیتی کشوربرگزارشد

کابل/ ۵ میزان/ باختر مقامات ارشدبخش های امنیتی کشور،امروزروی وضعیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۲۰قوس/ باختر
شماری محدودازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث پیرامون مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشورپرداخته اند ونیزاخباروگزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده ا ند.
گزارشگرآژانس باختر،باتوجه عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ماندگاردرصفحه اول ازقول سناتوران عنوان کرده است حلیم تنویر بازداشت شود.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول سازمان ملل آورده است سوء استفاده ازکودکان درجنگ افغانستان ادامه دارد.
به نوشته این روزنامه :هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ‹‹یوناما ››درگزارشی اعلام کرده کودکان درافغانستان همچنان درمعرض استخدام وسوء استفاده طرف های درگیر درجنگ وخشونت جنسی قرار می گیرند.
سازمان ملل به مناسبت روزجهانی حقوق بشردرگزارشی اعلام کردکه کودکان افغانستانی ازتاثیرات منفی حملات برمدارس ،بیمارستان ها وانفجار ،رنج می برند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه دوم درمطلب زیرعنوان ،صلح امریکا – طالبان :یک سرش معما و سردیگرش نکاهه نوشته کرده است :تاکید براین که تحقق صلح درافغانستان براساس رهبرد امریکا دراین کشور باورش دشوار است . هرروز درهرخبرو رویدادی مورد تایید قرارمی گیرد ،درآخرین مورد اما وزیر دفاع امریکا به فاکس نیوز گفته است پس از دست یابی به توافق صلح درافغانستان ‹‹امریکا می تواند نیروهای خود را متوجه چین و روسیه کند که از دیرباز سبب نگرانی واشنگتن بوده اند ››به نوشته این روزنامه :شاید این پررنگ ترین خبردرناممکن ثابت کردن برقراری صلح پایدار درافغانستان باشد.
به نوشته ماندگار،آنچه دراظهارات وزیردفاع امریکا آمده علی رغم ایجاذ وابهامی که می تواند دربرداشته باشد یک نکته را به گونه صریح بازگو می کندکه میان صلح امریکا - طالبان باچین و روسیه پیوندی عمیق وجود دارد که روس ها وچینی ها بیش از سیاسیون و روز نامه نگاران افغانستان درباره آن فهمیده اند ،ازهمین روبه طالبان نزدیک شده اند و از پذیرایی آن ها دریغ نورزیده اند روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم ازقول وزیرامورزنان آورده است در۱۶روز کمپاین عوامل خشونت دربرابر زنان بررسی شد.
این روزنامه همچنان درصفحه ازقول آگاهان آورده است : کشورهای منطقه تعهدات خود درنشست های جلب آسیا را عملی نکرده اند.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده است که سفیر اتحادیه اروپا ازتاخیر نتایج انتخابات انتقاد کرد.
این روزنامه درپیوند به آن ازقول کمیسیون انتخابات آورده است به زودی درباره اعلام نتایج انتخابات تصمیم گرفته میشود . این روزنامه درادامه نوشته است :پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا درکابل روز سه شنبه ۱۹ قوس درمراسم گرامیداشت از روز جهانی حقوق بشر درکابل ازتاخیر دراعلام نتایج انتخابات افغانستان را به باد انتقاد گرفت .
به نوشته این روزنامه : آقای مایدون افزودبر یادآوری از تلقات گسترده غیر نظامیان ونقض حقوق بشر گفت که درپروسه انتخابات ریاست جمهوری نیز یکی از حقوق شهروندان نقض می شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول کمیسیون حقوق بشر: عنوان کرده است : صدای قربانیان جنگ درروند صلح شنیده شود.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول مجلس سنا عنوان کرده است : برای صحبت با خلیل زاد یک هیئت ده نفری انتخاب می کنیم .
این روزنامه درصفحه دوم درمطلب زیرعنوان سلاح تان را پاک کاری کنید نوشته : گفت و گو صلح میان امریکایی ها ونمایندگان طالبان درقطر وارد چهارمین روزخود شده است گفته شده بحث میان طرفین روی کاهش خشونت ها ، آغازمذاکرات میان افغانستانی ها و این که درکجا و چه زمانی توافق نامه امضاء شود و نمایندگان کدام کشورها درآن اشتراک کنند جریان دارد.
آرمان ملی درصفحه سوم مطلب رازیرعنوان امریکایی ها چگونه درشناخت افغانستان اشتباه کردند ؟! نشرکرده است روزنامه آرمان ملی ،درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به جز روزنامه هشت صبح ازدیگر روزنامه ها چیزی نمی دانیم زیرا به دسترس قرارندارند. ختم/ نالان ...ک..م

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.