تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۴  جدی/ باختر
بهای گاز مایع در بازارهای کابل به‌گونۀ بی‌پیشینۀ روبه افزایش است٬در کنار تشدید بارندگی ها و پرچاوی مداوم برق در پایتخت٬ گران بودن بهای گاز٬ خود گره دیگریست که بر مشکلات مردم افزوده است.
مفسرآژانس باختر می نگارد:در هر زمستان٬ قیمت مواد محروقاتی و مواد سوخت سیر صعودی داشته است و این معضل٬ همیشه یک معضل تکراری است ٬مگر امسال این مشکل٬ متمایزتر از هر وقت دیگر است ٬قیمت مواد محروقاتی و مواد سوختی در تناسب به سال های گذشته فرق فاحش دارد. در حالی که امروز دسترخوان مردم تهی تر از هر سال دیگر است و هر روز لقمه نان از دسترخوان مردم کم می شود.
از طرف دیگربا سرد شدن هوا و تشدید بارندگی و رجوع مردم برای تسخین منازل شان با سنگ زغال٬ اداره محیط زیست٬نگران آلودگی هوا شدوگاز مایع را بدیل زغال سنگ وچوب برای شهریان معرفی کرد و برای جلوگیری از آلودگی هوا بر استفاده از گاز مایع تاکید کرد .
مگر می شود که با نرخ سرسام آور گاز مایع به این فراخوان  اداره٬حفاظت از محیط زیست پاسخ گفت و آن را رعایت کرد؟
اکنون سوال در این است که چرا قیمت گاز مایع آنهم در وجود شرکت های متعدد وموجودیت ذخایر بزرگ در کابل٬.بالا می رود وحتا حرف ازکمبود گاز مایع زده می شود .؟
اگر پاسخ واقعی به این پرسش دهیم تمامی این مسایل بر می گردد به نا کارایی ها و نبود یک برنامه منظم مقابله با سرما.
این حرف نیاز به توضیح ندارد٬ تمام مردم و مسوولان می دانند که زمستان مشکلات خود را دارد و برای مبارزه با این گونه مشکلات ٬باید ذخایر استراتیژیک وجود داشته باشد.
در حالی که مسوولان از موجودیت چنین ذخایر سخن می گویند٬مگر مساله کمبود گاز به میان می آید و قیمت آن بالا می رود.
شماری از پرچون فروشان گازمایع در پایتخت می‌گویند که نوسان بهای گازمایع به‌دست وارد کنند‌گان آن است.
در حالی که  هیچ نهاد حکومتی برای نظارت بر بازار خرید و فروش نفت و گاز مایع خود را مسوول نمی داند زیرا مسوولان را باور براین است که بازارآزاد است ودر بازار آزاد تجارت حمایت می شود٬حمایت که قربانی اولی آن مردم اند.
گفته می شود چهارده وارد کننده بزرگ نفت و گازمایع در کابل وجود دارند که درتبانی با هم٬ نرخ نفت و گاز را دربازارها، تعیین می‌کنند٬در چنین اوضاع مردم در انتظار کمک حکومت اند.
ریاست موداد نفتی و گاز مایع برای مقابله با نوسانات قیمت گاز در کابل٬ به مقابله برخاسته است و چند نمایندگی فروش گاز را درشهر فعال کرده است که گاز را تقریباَ نصف قیمت برای مردم عرصه می کند.
مگر تعداد این نمایندگی ها خیلی محدود و اوقات کاری آنان خیلی کوتاه است و بعد از پرکردن چند پکنیک٬ از خلاص شدن گاز  سخن می گویند و دروازه مغازه فروش را می بندند.
در گام اول٬موجودیت شمار اندک از مغازه های فروش گاز مایع در شهر٬ و نارسایی های دیگر در کار فروش این مغازه ها ٬نمی تواند نیاز مندی های یک شهر چند ملیونی را جواب دهد.
نیاز است که به شمار این گونه فروشگاه ها افزوده شود و به گونه درست و موثر مدیریت شوند.
واقعیت این است که ما در مقابله با رویداد و حوادث٬ فصلی و موسمی برخورد می کنیم.
هر زمانی که ما با مشکلات با انگیزه ومسوولیت برخورد کنیم٬ آینده را پیشبین باشیم٬اگر مشکلات را ریشه کن کرده نتوانیم آن را کاهش داده می توانیم .  صائم

back to top