08 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

 داکترعبدالله با رییس مجلس سنای پاکستان دیدارکرد

داکترعبدالله با رییس مجلس سنای پاکستان دیدارکرد

کابل / ۸ میزان / باختر داکترعبدالله عبدالله رییس شورای...

سرپرست وزارت امورخارجه با سفیرترکمنستان مقیم کابل دیدارکرد

سرپرست وزارت امورخارجه با سفیرترکمنستان مقیم کابل دیدارکرد

کابل / ۸ میزان / باختر محمد حنیف اتمرسرپرست وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۲۵جدی/ باختر
شماری ازرورنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر : با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان آرای ۲۰ درصد محلات رای دهی بازشماری می شود آغاز کرده است و جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است اما درصفحه اول از قول رییس جمهوری اسلامی افغانستان آورده است که غاصبان زمین افشا و ممنوع الخروج می شوند به نوشته این روزنامه : رییس جمهور غنی اعلام کرده است که حکومت فهرست زمین های غصب شده از سوی غاصبان را تهیه می کند واین زمین ها را به صاحبان شان بر می گرداند.
به نوشته این روزنامه : او تاکید کرده است که پس از تهیه فهرست زمین های غصب شده ، هویت غاصبان افشا و ممنوع الخروج خواهند شد.
بیش از این محمدیعقوب حیدری والی کابل درصحبت با هشت صبح گفته بود تنها ۵۰ هزار جریب زمین دولتی درکابل ازسال ۱۳۸۱ به این طرف غصب شده است
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه خبرداده است که ۷۴ درصد پرداخت مالی وزارت معارف برقی اجرا می شود.
به نوشته این روزنامه مسوولان دروزارت معارف می گویند که حدود ۷۰ درصد پرداخت های مالی این وزارت به کارمندانش به صورت الکترونیکی اجرا می شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه زیرعنوان از شکاف ۵۰۰ میلیونی تابودجه نامتوازن : ورزشکاران امروزی با عصرانه زمان داوود خان می رزمد نوشته کرده است .
ریاست تربیت بدنی و ورزش به تازه گی از مجلس نمایندگان ووزارت مالیه خواسته است که حدود ۸۰۰ میلیون افغانی را برای بودجه سال مالی آینده ۵۴ فدراسیون ورزشی اختصاص دهند مسوولان دراین ریاست اکنون تایید می کنندکه درهمکاری باوزارت مالیه ومجلس نماینده گان سرانجام بودجه ۳۰۹ میلیونی افغانی را برای سال آینده رشته های ورزشی اختصاص داده اند . مربیان کهنه کار وورزشی اما با وجود تایید پیشرفت ها درامور ریاست تربیت بدنی وورزش می گویندکه ۵۰ افغانی عصرانه روزانه برای بازیکنان از زمان حکومت داوود خان پا برجا مانده و بازیکنان با توجه به افزایش نرخ ها نمی توانند با این عصرانه از نگاه جسمی برای رقابت های بین المللی آماده شوند.
کابل ننداری دومین سالن تیاتر اسیا که برای بازسازی آن پول نیست دوروز لغو پرواز و سرگردانی صدها مسافر آیا میدان هوایی هرات واقعاَ بین المللی است ؟عنوان های دیگر است که روزنامه درصفحه اول نشرکرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب زیرعنوان سازمان حمایت ازکودکان کشتار و لت وکوب کودکان متوقف شودآغاز کرده است و درهمین صفحه از قول سناتوران آورده است حکومت طرح صلح خود را به شورای ملی بفرستد روزنامه ماندگار درصفحه سوم از قول وزارت دفاع عنوان کرده است داعش هنوزهم به عنوان تهدیدامنیتی مطرح است به نوشته این روزنامه مسوولان دروزارت دفاع ملی کشور با تایید حضور داعش درشرق و برخی از ولایت های دیگر کشور می گویند که حضور این گروه هنوز به عنوان یک تهدید امنیتی مطرح است .
روزنامه موضوع رادنبال کرده است و درصفحه دوم زیرعنوان افغانستان در گردابی هولناک نوشته کرده است : به نظر می رسد که دوباره گفت وگوهای صلح امریکا با طالبان به بن بست خورده است دوطرف نمی توانند روی تصمیم نهایی امضای توافق نامه به نتیجه برسند منابع متعداد تایید می کنند که طالبان خواهان اعلام آتش بس با نیروهای دولتی نیستند و تنها می خواهند که آتش بس یک جانبه با امریکا داشته باشند اما امریکایی ها و ارگ تلاش دارند که طالبان را متقاعد به رعایت آتش بس با نیروهای افغانستان کنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم از قول رییس کمیسیون شکایات آورده است : آرای ۱۰۹ محل در ۲۱ ولایت را باطل کرده ایم .
آیا تجربه بالاتر از علم است . عنوان مطلبی است که روزنامه ماندگار درصفحه چهارم نشرکرده است . ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ویسا و ارمان ملی درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اندو یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان ...ک..م

More in this category: « تبصره تبصره »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.