تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۵جوزا/ باختر
دولت افغانتستان برای تقویت روند صلح در کشور متعهد است تا زندانیان بیشتر طالبان را رها کند.
مفسر آژانس باختر می نگارد؛ بعد از آن که طالبان در اعلامیه از آتش بس سه روزه با نیروه های دولتی در ایام عید سخن گفتند٬ محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان  به منظور تقویت روند گفت وگوهای صلح و ایجاد فضای باور و اعتماد میان طرفین درگیری٬ اعلام داشت که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت و از طالبان نیز خواسته شده است آن عده نظامیان دولت افغانستان را که در حبس دارند، به زودی رها کنند.
او همچنان گفت که هیات دولت افغانستان برای آغاز گفت وگوهای میان افغانان آماده است و مذاکرات باید به گونۀ فوری آغاز شود.
دولت افغانستان در حالی بر آزادی بیشتر طالبان از زندان های افغانستان تاکید می کند که مساله رهایی زندانیان یک مساله بحث برانگیز در برنامه صلح افغانستان است.
ادامه خشونت ها از سوی طالبان و این که طالبان ٬در رابطه با مذاکره با نمایندگان دولت افغانستان دیدگاه موجه نداشته اند ٬روند رهایی زندانیان طالبان مشکلات خود را داشت با آنهم دولت افغانستان تاکنون صد ها زندانی طالبان را که جرم آنان مشهود بود از بند رها کرده است.
در حالی که طالبان دراین خصوص حرکت بطی داشته اند و مهمتر از همه در جریان روزها و ماه های گذشته عامل خشونت های در کشور بوده اند
مگراعلام آتش بس از سوی طالبان و رعایت آن از سوی نیروهای دولتی افغانستان نشان می دهد که اراده برای صلح در کشور وجود دارد و اگر تقویت شود ٬صلح در افغانستان از یک رویا به یک واقعیت مبدل خواهد شد.
از دید دولت افغانستان آتش بس نقطه ضعف نه ٬بل نمایانگر قوت و اراده برای صلح در کشور است که دولت افغانستان بارها با مسوولیت پذیری که در برابر مردم افغانستان داشته است آن را پیشنهاد کرده است
در حالی که  حلقات وجود دارند که برای طالبان تفیهم می کنند که  آتش‌بس موجب "ضعف" این گروه می‌شود و در صورت رعایت آن برای مدت طولانی، "وزن سیاسی" شان را از دست می‌دهند.
مگر محمد اشرف غنی از طالبان می خواهد که وزن سیاسی شان را در میز مذاکره تثبیت کنند٬ نه در میدان جنگ.
با آن که اعلام آتش بس از سوی طالبان نهایت محدود و تنها برای سه روز عید اعلام شده است و بعد از آن احتمال آغاز درگیری ها از سوی طالبان ٬جدی است٬ با آنهم مردم افغانستان از آن با شور و شعف استقبال کردند٬ این نشان می دهد که مردم افغانستان چقدر از جنگ و برادر کشی خسته اند حتا ایام محدود و کوتاه آتش بس را یک فرصت برای تنفس در فضای صلح می دانند.
با آن که شماری را باور براین است که اعلام آتش بس از سوی طالبان  نمی تواند نشانه از تعهد و حسن نیت این گروه در برابر صلح باشد و در اعلامیه آن گروه هم به این مساله اشاره نشده است٬ برعکس در چند جا از این اعلامیه٬ از نیروهای دولتی  و مردم به عنوان دشمن یاد شده است و این گروه در ماه مبارک رمضان عامل خشن ترین وقایع جرمی بوده است٬ با آن هم مردم امید  وار اند که آتش بس اعلام شده از سوی طالبان در سه روز عید٬ عاملی برای تحقق و استقرار صلح درازمدت در کشورباشد.
مردم از طالبان می خواهند که واقعبین باشند٬ رهبران این گروه باید عملکردشان را بر بنیاد واقعیت های جاری در کشور بنا کنند٬ صلح خواهی نقطه ضعف دولت نیست مگر یک نیاز مردمی است که دولت برای رسیدن به آن در چوکات یک نگاه ملی و راهبردی که منافع ملی را بیان کند٬ تلاش می کند.
بهتر است که طالبان همگام با مردم شان وارد بحث صلح در کشورشان شوند. اولین گام برای وارد شدن در بحث ملی صلح آتش بس دایمی و معنادار است٬ آتش بس که نباید مقطعی، موسمی و مناسبتی باشد. بل به اساس یک راهکار و انگیزه ملی باشد که در آن منافع افغانستان و مردم آن یک اولویت باشد.
تحلیل سیاسی

Last modified on ?????? ، 5 ???? 1399 ، 08:29
back to top