05 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس جمهوری: توازن درزمینۀ انکشاف ولایات، ازاولویت های دولت است

رییس جمهوری: توازن درزمینۀ انکشاف ولایات، ازاولویت های دولت است

کابل /۵ میزان / باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری...

قومندان پیشینی ازحزب اسلامی دربدخشان به طالبان پیوست

فیض آباد/ ۵ میزان / باختر پولیس بدخشان ازپیوستن یک قومندان...

خانواده های نیازمند درپروان کمک دریافت کردند

چاریکار/ ۵میزان/ باختر شورای مردمی پروان برای ۵۲۰ خانوادۀ متضررناشی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

مشارکت مردم در روند صلح

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 15 اسد/ باختر
قرار است یک روز بعد لویه جرگۀ مشورتی در کابل برگزار شود و روی روند رهایی زندانیان باقی ماندۀ طالبان و همچنان سایر موارد مربوط به گفت وگوهای صلح، بحث کند. هدف اصلی برگزاری این لویه جرگه، تامین مشارکت مردم و نمایندگان آنان در روند صلح است.
مفسر آژانس باختر این موضوع را به تحلیل گرفته است و می نگارد: حکومت افغانستان به منظور آغاز گفت وگوهای مستقیم با طالبان و ایجاد فضای اعتماد برای رسیدن به صلح باعزت و پایدار در کشور، حدود چهارهزار و شش صد زندانی طالب را از زندان مرکزی و همچنان زندان ها و توقیف خانه های ولایت های کشور رها کرد. موقف حکومت افغانستان در مورد چهارصد زندانی باقی مانده این است که نظر به قانون اساسی و کد جزای افغانستان، حکومت صلاحیت رهایی این زندانیان را ندارد و در این مورد باید با مردم افغانستان مشورت صورت بگیرد. و برای این هدف لویه جرگۀ مشورتی برگزار می شود.
این که حکومت افغانستان تاکید دارد که چهارصد زندانی باقی ماندۀ طالبان را بدون نظر و مشورت مردم افغانستان رها کرده نمی تواند و همچنان طالبان تاکید دارند که بدون رهایی آنان حاضر به گفت وگوهای مستقیم با حکومت  افغانستان نخواهند شد، معنایش این است که این چهار صد زندانی باقی مانده، افراد عادی نیستند و رهایی آنان از زندان هم برای حکومت و هم برای طالبان به یک موضوع جدی و جنجالی مبدل شده است.
تدبیر رهبری حکومت افغانستان برای حل این موضوع مراجعه به آرای مردم افغانستان است. رییس جمهوری بر اساس قانون اساسی کشور حق و صلاحیت دارد که در مورد مسایل مهم ملی به آرای مردم مراجعه کند و مشورت و نظر آنان را بگیرد. لویه جرگۀ مشورتی که از یک سو ارزش و عنعنۀ دیرینۀ تاریخی مردم افغانستان است و افغانان در دوره های مختلف تاریخ به خاطر حل مسایل دشوار و سرنوشت ساز، لویه جرگه ها برگزار کرده اند و تصامیم تاریخی اتخاد کرده اند، از سوی دیگر  لویه جرگه مشورتی یک نوع نظرخواهی و ریفراندوم است، شکلی از مراجه به آرای مردم است. در شرایط کنونی مهمترین موضوع در برابر مردم افغانستان، موضوع تامین صلح است. ما زمانی می توانیم در این راستا تصامیم درست، معقول و ثمربخش اتحاذ کنیم که با مردم مشورت کنیم، خواست ها و پیشنهادهای آنان را  در همۀ تصامیم بزرگ ملی مد نظر بگیریم؛ ما زمانی می توانیم به صلح پایدار و باعزت برسیم که حمایت مردم را باخود داشته باشیم. هیچ صلحی نمی تواند دوام یابد که مردم از آن حمایت نکنند و مردم زمانی از تصامیم مربوط به صلح حمایت می کنند که این تصامیم بازتاب دهندۀ نظریات، خواست ها و پیشنهادهای آنان باشد.
باور داریم که نمایندگان مردم در لویه جرگۀ مشورتی که قراراست یک روز بعد در کابل برگزار شود، مشورت های سودمند در مورد روند صلح، به رهبری دولت ارائه خواهند کرد. برای پیش برد موفقانۀ روند گفت وگوها، باید مردم در هر مرحله یی از این روند سهم و مشارکت فعال داشته باشند. ن.ش.

More in this category: « تبصره تبصره »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.