30 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بیست وهشت نظامی در تخار به شهات رسیده ا ند

بیست وهشت نظامی در تخار به شهات رسیده ا ند

تالقان/ 30 میزان/ باختر بیست وهشت نظامی ازدیشب تاکنون درجریان درگیری...

سخنگوی وزارت داخله:طالب بداند٬ بکشد٬ کشته می شود

سخنگوی وزارت داخله:طالب بداند٬ بکشد٬ کشته می شود

کابل ۳۰ میزان باختر در حالی که طالبان...

تعمیر الحاقیه څارنوالی استیناف سمنگان ساخته شد

ایبک/ 30میزان/ باختر کار تعمیر الحاقیه بخش اداری څارنوالی استیناف سمنگان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۸ میزان /باختر
هفت میزان مطابق به ۲۸ سپتمبرروزجهانی دسترسی به اطلاعات است٬ سازمان ملل با رسمیت بخشیدن به این روز٬از کشور های عضو می خواهد که تعهد شان را درراستای تقویت آزادی بیان و تامین حق دسترسی به اطلاعات انجام دهند.
مفسرآژانس باختر می نگارد؛ برای افغانستان که درگیر بحران در عرصه های گوناگون است فعالیت رسانه و اطلاع دهی به مردم ٬کار سخت و پر چالشی است٬روز جهانی دسترسی به اطلاعات اهمیت ویژه یی دارد.
در حالی که مردم می خواهند و حق هم دارند که از پیشرفت های خوب و بد در کشور آگاه شوند ودر این خصوص انتظار و توقع زیادی از رسانه ها وجود دارد، مگر دسترسی به اطلاعات یکی از چالش های مهم در کشورهای در حال توسعه منجمله  افغانستان است، زیرا نهاد های حکومتی در این کشور تلاش می کنند که ازدسترسی رسانه ها به اطلاعات جلوگیری کنند.
از دید مردم٬ دسترسی رسانه ها به اطلاعات٬ باعث می شود که خلا در نهاد های حکومتی واضح شود٬ مشکلاتی که پنهان مانده است برای مردم معلوم شود و در کل رسانه ها با دسترسی به اطلاعات خواهند توانست که نظام را درامر مبارزه با فساد، عوامل ناامنی و ریشه های جرم و جنایت کمک کنند٬شفافیت و پاسخ گویی را به میان آورند و در نهایت اسباب و امکانات حکومتداری خوب را مساعد کنند.
با آن که حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده است  در روشنایی احکام قانون اساسی٬ قانون دسترسی به اطلاعات شده است مگر هنوز هم رسانه ها و خبرنگاران درافغانستان در دسترسی به اطلاعات و معلومات٬ دچار مشکل اند و با بهانه تراشی های زیادی مواجه اند.
این سبب شده است که چگونگی آزادی بیان و تعهد دولت برای رشد وکثرت مطبوعات ورسانه ها با مشکلات جدی مواجه شود.
با آن که دولت برای رشد  مطبوعات٬ دسترسی به اطلاعات را یک اصل دانسته است و از آن حمایت کرده است مگر هنوز هم  مشکلات پا برجاست و نهاد دهایی در داخل نظام اند که از دادن اطلاعات طفره می روند و مشکل ایجاد می کنند.
نهاد هایی که دربرابر کار هدفمند رسانه قرار می گیرند و درارائه اطلاعات مشکل تراشی می کنند باید بدانندکه این گونه عملکرد٬ بیشتر افغانستان را به سوی آن کشور هایی سقوط می دهد که در آن حاکمیت قانون ضعیف است، فساد و عوامل شکنندۀ قانون در آن بیداد می کند.
افغانستان که تازه دموکراسی و گذر به سوی جامعه مردم سالار را تجربه می کند نیاز به مطبوعات فراگیر و رسالتمند دارد و در طول نوزده سال گذشته خود را به این هدف نزدیک کرده است مگر کارشکنی٬ایجاد اخلال وسرگردانی های اداری  در برابر رسانه ها باعث خواهد شد که مردم افغانستان کار رسانه هارا  دشوار یابند و در نهایت شاهد سقوط کار آزاد رسانه باشند٫ در حالی که آزادی یبان و مطبوعات دستآورد عمده و پر از افتخار مردم در نوزده سال گذشته است .
دولت افغانستان که دسترسی به اطلاعات در روشنایی قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات، حق هر شهروند کشور دانسته است و به آن متعهد است٬ باید عوامل شکنندۀ کار در رسانه ها را بر طرف کند و از این حق  شهروند٬ حمایت کند تا آنان به پرشس های شان در خصوص کارکرد های حکومت  دست یابند.
دسترسی شهروندان به ویژه فعالان رسانه یی و مدنی به اطلاعات، نظارت همگانی را از کارکردهای حکومت بیشتر می کند و به تسریع روندهای اصلاحات، مبارزه با فساد و تطبیق حاکمیت قانون که برنامه‌های مهم حکومت است، کمک می‌کند. صائم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.