01 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیاززعفران‌ به زعفران‌کاران فراه توزیع شد

پیاززعفران‌ به زعفران‌کاران فراه توزیع شد

فراه/ اول میزان/ باختر ریاست زراعت آبیاری ومالداری فراه ازتوزیع...

 ده هامعتادموادمخدردربلخ درمان شدند

ده هامعتادموادمخدردربلخ درمان شدند

مزارشریف/۱میزان/ باختر هشتادمعتادبه موادمخدردربلخ که برای ترک اعتیاد زیردرمان قرار...

 زنان بدخشانی؛حضورزنان را درنظام سیاسی آیندۀ کشورخط سرخ شان می دانند

زنان بدخشانی؛حضورزنان را درنظام سیاسی آیندۀ کشورخط سرخ شان می دانند

فیض آباد/ ۱ میزان/ باختر شهروندان فیض آباد درمحفل بزرگداشت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

مروری به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

کابل باختر/ 19/ جدی

شماری از روز نامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز و اخبار و گزارش های را در مورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه آرمان ملی برگ نخست با اظهارات زنان شورای عالی صلح افغانستان آغاز کرده و از قول آنها آورده است که در گفتگو های صلح ، حقوق زنان با معامله های پنهانی قربانی نشود.

 این روز نامه سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان ضرورت خانه تکانی جدی در کابینه ، نوشته و آورده است .

" پس از ایجاد اداره موقت و اززمانی که جناب حامدکرزی رییس جمهوری کشور تکان قدرت را به دست گرفته است حکومت کدام تصمیمی نگرفته است که مردم را امیدوار و یا شگفت زده ساخته باشد.

مقامات حکومتی معمولاً در گزارشات از دست آوردهای ادارات شان یاد آوری میکنند و حتی خریداری بیل و کلند را دستاورد شمرده اند.

 درروزهای ملی و بین المللی که به مناسبت های گوناگون درکشور بزرگداشت صورت میگیرد ، رییس جمهوری ووزیران کابینه وی از رفتن میلیون ها دانش آموز به مکاتب ، خدمات صحی و توسعه نهاد های سیاسی و..... یاد آوری می کنند ، حاضرین غافل کف می زنند.

 و برخی از وزیران حتی شوخی های رییس جمهوری را یاد داشت میکنند و چنان وانمود می سازند که انها بسیار جدی اند و باید مطابق این رهنمود های رهبری عمل کنند!!"

سرمقاله به همینگونه ادامه یافته و با این پرگراف پایان یافته است " اگر حامدکرزی به زودی خانه تکانی جدی در کابینه خود نکند و بازهم بگذارد که برخی از وزیران زر اندوز و بی کفایت به کارشان ادامه دهند ، شکی نداشته باشید که مردم پایان کاروی را جشن خواهندگرفت و دیگر او با مثال دادن میلیون ها کودک به مکتب رفتند قناعت مردم را فراهم کرده نخواهند توانست .

زیرا مردم می دانند که این دستاور ها با قرارگرفتن کشور در محراق توجه جامعه جهانی بدست آمده است و رهبری حکومت درآن رول و نقش لازم ندارد.

و رهبری سالم می توانست این آمار و ارقام به مراتب بلند برود."

روزنامه آرمان ملی در مطلب دیگر خبر داده که فقیریار معاون پیشین لوی حارنوالی تحت نظارت قرار گرفت موصوف اولین کسی بود که از خلاف رفتاری های مقامات بلند پایه دولت ، پرده برداشته و آن را به رسانه که معرفی کرده .

 به نوشته  آرمان ملی یک صد پناهنده زندانی افغان دریونان آزاد گردیدند و برای حل مشکل پناهنده گان افغان در یونان یک دفتر سیاسی ایجاد میشود.

 آرمان ملی در برگهای دیگر شماره امروزی مطالب دیگری را نشر کرده است .

اما روزنامه ماندگار ، در برگ نخست از قول سخنگوی ریاست جمهوری نوشته که هیچ ولایتی به طالبان داده نخواهد شد.

 این روزنامه در ادامه نوشته در سخنگوی حامدکرزی : حکومت افغانستان هرگز آماده نیست که برخی ولایت های کشور را به طالبان واگذار کند. اگر طالبان نیز چنین در خواستی داشته باشند . هرگز این خواست از جانب حکومت افغانستان پذیرفته نخواهد شد.

درمیکانیزم یازده ماده یی که حکومت افغانستان درمورد مذاکره با مخالفان مسلح دولت داشت ، به صراحت گفته شده که بیش هر مذاکره یی ، باید جنگ و خشونت با مردم افغانستان قطع شود . و قطع جنگ و خشونت یک نوع آتش پس است . "

روزنامه ماندگار در برگ نخست از استعفای امرخیل از سمتش خبرداده وزیر عنوان مافیای درون حکومتی در تلاش ترور امرخیل به این موضوع پرداخته و نوشته " جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس زون سرحدی درشرق کشور میگوید که از سمتش استعفا داده است .

فرمانده پولیس سرحدی در شرق کشور گفته است که افرادی در درون حکومت به او فشار وارد کرده اندکه در مورد حملات راکتی پاکستان به ولایات مرزی افغانستان چیزی نگوید.

آقای امرخیل ازاین افراد نام برده اما گفتندکه با آنها معامله نخواهد کرد. "

ماندگار در مطلب دیگر از قول ریاست جمهوری نوشته که شورای صلح مطابق توقع عمل نکرد . و در پایان از قول شورای عالی آورده است : در تفاهم با سفارت امریکا رهبری مذاکرات را به عهده میگیریم .

به همین ترتیب روزنامه ماندگار در شماره امروزی به مسایل دیگر نیز پرداخته است.

اما سروش ملت برگ نخست را بامطلبی زیر عنوان پرویز مشرف به محض ورود به پاکستان دستگیر میشود.

آغازکرده و در مطلب دیگر زیر عنوان اقدامات بی حاصل برای کنترول نرخ مواد در بازار به مشکل مردم دراین ناحیه توجه کرده است.

 به همین ترتیب سایر روزنامه ها یا به مسایل دیگر پرداخته اند و یا مطالب مشابه ای را نشر کرده اند.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.