01 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دوصدوپنجاه خانوادۀ نیازمند درغزنی کمک دریافت کردند

دوصدوپنجاه خانوادۀ نیازمند درغزنی کمک دریافت کردند

غزنی/ ۱ میزان/ باختر ادارۀ سره میاشت برای دوصدو پنجاه خانوادۀ...

تلاش برای افزایش میزان تولید زعفران درفراه ادامه دارد

تلاش برای افزایش میزان تولید زعفران درفراه ادامه دارد

فراه/ ۱ میزان/ باختر تلاش برای توریج بیشتر زعفران وافزایش تولید...

بزرگان قومی غزنی از مذاکرات صلح حمایت کردند

بزرگان قومی غزنی از مذاکرات صلح حمایت کردند

غزنی/1میزان/باختر بزرگان قومی غزنی در دیدار با والی آن ولایت درخصوص...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت یکشنبه 25 جدی

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه هشت صبح برگ نخست را با تقاضای شهروندان از شهردار آغاز کرده و از قول شهروندان نوشته که لوحه ها به زبان ملی باشند.

هشت صبح در مطلب دیگر زیرعنوان پاکستان و تنش میان اردو و حکومت نوشته " بابرکناری معاون وزیر دفاع پاکستان توسط صدراعظم ، این کشور به نظر میرسد تنش میان اردو و دولت پاکستان وارد مرحله جدیدی شده است . سید یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان با دفاع از اقدام خود نسبت به برکناری خالد نعیم ، یکی از معاونان وزارت دفاع این کشور گفته است که این جنرال وزارت دفاع به دلیل ایجاد تنش میان اردو ، سازمان استخباراتی و دولت پاکستان درپیوند به یک نامه محرمانه ، از سمت دولتی خود عزل شده است . "

به نوشته هشت صبح ، گفتگو کننده طالبان در قطر یک پاکستانی است ! این روزنامه در ادامه نوشته مردی که به عنوان گفتگو کننده دوم وارشد دردفتر طالبان در قطر فعالیت می کند ، شهروند پاکستان است . این موضوع ازطرف یک مقام استخبارات افغانستان مورد تائید قرارگرفت ، با اینکه طالبان همیشه به امکانات و حمایت پاکستان وابسته هستند . اما این را نیز میدانند که نباید به مقاصد همسایه گان کشور خود اعتماد کنند. آن مقام شماره دوم طالبان که شهروندپاکستان است ، ملا عبدالعزیز الرحمان احمدی نام دارد که به عنوان یک تاجر در شهر قطر زنده گی میکند.

روزنامه هشت صبح در برگ نخست به هشدار شورای عالی صلح در مورد روند مصالحه با طالبان توجه کرده مطلبی به نشر رسانیده است .

 به نوشته هشت صبح ، یک عضو شورای عالی صلح و مقام پیشین طالبان گفته است که اگر مذاکرات صلح به رهبری دولت و مشارکت گروه های سیاسی و اقوام مختلف صورت نگیرد ، این کشور با بحران جدیدی مواجه خواهد شد.

عبدالحکیم مجاهد ، معاون شورای عالی صلح و نماینده پیشین امارات اسلامی طالبان در سازمان ملل ، روز شنبه به بی بی سی گفت که رهبری گفتگو با طالبان باید به عهده دولت باشد.

 اما روز نامه انصاف در برگ نخست مطالبی را زیر عنوان های خشونت و ظلم بالای زنان ، دشمنی با اسلام و بشریت است جانا روا نباشد خونریزی را حمایت ، طالبان پشیمان میشوند " درکنار سایر مطالب نشر کرده است .

به همین ترتیب روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب زیر عنوان ، صلح بدون مجاهدین ، به مقصد نمی رسد ، آغاز کرده و نوشته که اوضاع کشور نشان می دهد که معامله های خطر ناکی در جریان است و این معامله ها میتواند افغانستان رایک باردیگر وارد چرخه مناسبات قومی و تباری کند، همان برنامه یی که طالبان  در زمان حاکمیت خود آن را به اجرا گذاشتند ولی حالا آقای کرزی به نیایت ازاین گروه ، این برنامه را ادامه می دهد.

ماندگار از قول شورای عالی صلح نوشته که حزب اسلامی اجندایی نداشت .

 به نوشته ماندگار شورای عالی صلح تصمیم رفتن به قطر را ندارد به نوشته این روزنامه شورای عالی صلح میگوید که هیئت اعزامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ، هیچ اجندایی مشخص نداشت و صرف به خاطر آگاهی از روند گفتگو های صلح حکومت افغانستان به کابل آمده بود.

 مقام های این شورا همچنان گفته اندکه به دلیل که حضور سران حزب اسلامی در داخل افغانستان ، فضای تفاهم و کنار آمدن با این حزب ، نسبت به گروه های مخالف مسلح دیگر ، متحمل تر است.

به نوشته این روزنامه تا زمانیکه گفتگو ها افغانی نشوند ، شورای عالی صلح تصمیمی برای رفتن به قطر ندارند.

 ماندگار در صفحه اخیر به هشدار شورای عالی صلح توجه و از قول عبدالحکیم مجاهد نوشته که باید روند صلح افغانی شود.

 به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی برگ نخسترا با مطلبی زیر عنوان ، در وزارت معارف کار به اهل آن سپرده نمی شود آغاز کرده و سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان ، امریکا چه میکند ؟ نوشته این روز نامه همچنان در برگ نخست به نقل از یک مقام امریکایی نوشته که طالبان به خاطر رسیدن به صلح ، مفکوره داشتن امارات را از سردور کنند.

به همین ترتیب سایر روزنامه مطالب مشابه ای را نشر کرده اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.


 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.