05 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی نماز عید سعید فطر را در ارگ ادا کرد

محمد اشرف غنی نماز عید سعید فطر را در ارگ ادا کرد

کابل/ 4 جوزا /باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

مولوی قیام‌الدین کشاف رییس شورای سراسری علمای افغانستان، وفات کرد

مولوی قیام‌الدین کشاف رییس شورای سراسری علمای افغانستان، وفات کرد

کابل/ 4 جوزا /باختر مولوی قیام‌الدین کشاف، رییس شورای سراسری علمای...

اصابت مرمی هاوان درلغمان جان چهارتن راگرفت

اصابت مرمی هاوان درلغمان جان چهارتن راگرفت

مهترلام/ 4 جوزا / باختر درنتیجۀ اصابت یک مرمی هاوان بریک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

مروری به نشرات روزنامه های حکومتی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 16 قوس
درشمارهای امروز روزنامه های انیس ،هیواد واصلاح درکنار نشر اخبار وگزارش از رویدادهای داغ روز مطالب دینی ، سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ونظامی نیز به چاپ رسیده اند که اینک به مروراهم این مطالب پرداخته می شود.
سخن انیس زیرعنوان "آزادی بیان را خدشه دار نسازید" دربرگه نخست آن به چاپ رسیده و درآن آمده است آزادی بیان که یکی از دست آورد های دوازده ساله دولت افغانستان به شمار می رود ،بنا برحمایت بی دریغ حکومت ونهادهای مرتبط به ویژه وزارت اطلاعات وفرهنگ از اصحاب رسانه ها وبستر سازی به منظور رشد وبالنده گی رسانه ها اعم از شنیداری ودیداری درکشور سبب گردیده است تا یک تعداد از رسانه ها بتوانند جایگاه خود را درمیان  مخاطبان ومردم بازیابند .
اما دراین میان هستند افراد واشخاصی که بنابر  دلایل مشخص دست به ایجاد رسانه های مختلف درکشور می زنند وبه نحوی ازآزادی بیان سو استفاده مینمایند که برخی اوقات حتابه شخصیت ها وچهره هاتوهین صورت می گیرد درحالیکه باید گفت آزادی بیان به معنای تاخت وتاز به شخصیت ،هویت وارزش های دیگران نیست ونه باید بدین وسیله آزادی بیان راخدشه دار ساخت .
سایر مطالب انیس زیراین عناوین به چاپ رسیده اند ،راه رستگاری ،دین به عنوان یک نیاز فکری وعقلی ،آگاهی ازتاریخ وآثار باستانی افغانستان نیاز هر شهرونداین کشوراست  ،رسانه هاوسبک زنده گی ،درامضای  قرارداد امنیتی میان کابل واشنگتن دقت لازم صورت گیرد، اوضاع منطقه نیازمند مدیریت مدبرانه است ،اسلام دین جهان شمول ،فشرده زنده گی نامه حضرت محمد "ص" راه رستگاری واین به عنوان یک نیاز فکری  وعقلی ، سرمقاله هیواد دربرگه دوم آن زیر عنوان پیمان امنیتی را با امریکا  بدون رئیس  جمهور کس دیگر امضا کرده نمی تواند به چاپ رسیده و درآن نگاشته شده که اصلأ پیمان امنیتی را با امریکا رئیس جمهور افغانستان به امضأمی رساند ،علاوه برآنکه لویه جرگه مشورتی فیصله کرده وبه حامد کرزی بخاطر امضای هرچه زود تر  این پیمان  هدایت داده است  مگر تا حال امریکا شرایط افغانستان راتکمیل  نکرده است  . این  پیمان باوجود فشار های زیاد بازهم  به امضأ نرسیده است . امریکا بالای  حکومت افغانستان فشار های گوناگون وارد  میکند مگر  تاکنون حامدکرزی را قانع نساخته است .
همچنان  درهمین برگه هیواد متن کامل سخنرانی  حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درکنفرانس ملی وانکشافی شاهراه سالنگ برای پنجاه سال آینده  به چاپ رسیده است .
سایر مطالب هیواد زیراین  عناوین به چاپ رسیده اند  ،خط سرخ را که کرزی برای داخل شدن امریکایی ها به خانه های افغانها  کشیده است ،منطق دارد  وخارجی هاطالبان رابهانه می آورند وطالبان خارجی  ها را  وبازهر دو بالای مردم  بیگناه به حملات شان می پردازند.
سرمقاله اصلاح زیرعنوان دنیا درقبال  صلح افغانستان  مسوولیت خود را فراموش نکند، دربرگه دوم آن تحریر یافته  ودر آن  آمده است که یکی  از شرایط  رئیس جمهور حامدکرزی  برای امضای  پیمان امنیتی  ایالات متحده امریکا آغاز  عملی تلاش ها برای  رسیدن به صلح است رئیس جمهور با اذعان براینکه تحقق صلح نیازجدی  امروز وفردای افغانستان است ،و اشاره  به نقش  را که دنیا ودر راس ایالات متحده امریکا میتواند دراین  خصوص ایفا نماید باتاکید گفت که امریکا آغاز  عملی پروسه صلح راتضمین کند جانب  افغانستان  توافقنامه را امضأ میکند .این بیان رئیس جمهور به این معناست که دینا حداقل در برخی موارد  با افغانستان  در آوردن صلح دراین کشور آنگونه که توقع می رفت همکاری نکرده واز مسوولیت هایش دراین  خصوص سرباززده است .
سایر مطالب اصلاح زیراین عناوین به نشر رسیده است،علمای دین و واعظان درراستای حقوق شرعی وقانونی زنان تلاش نمایند و بیدل (رح) درفش آزاده گی را بربلند ترین بلندای  غرور برافروشته نگهداشت .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.