01 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دوصدوپنجاه خانوادۀ نیازمند درغزنی کمک دریافت کردند

دوصدوپنجاه خانوادۀ نیازمند درغزنی کمک دریافت کردند

غزنی/ ۱ میزان/ باختر ادارۀ سره میاشت برای دوصدو پنجاه خانوادۀ...

تلاش برای افزایش میزان تولید زعفران درفراه ادامه دارد

تلاش برای افزایش میزان تولید زعفران درفراه ادامه دارد

فراه/ ۱ میزان/ باختر تلاش برای توریج بیشتر زعفران وافزایش تولید...

بزرگان قومی غزنی از مذاکرات صلح حمایت کردند

بزرگان قومی غزنی از مذاکرات صلح حمایت کردند

غزنی/1میزان/باختر بزرگان قومی غزنی در دیدار با والی آن ولایت درخصوص...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی حکومتی و غیر حکومتی در پایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 9/ دلو
شماری ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.
روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان، درکنفرانس اجندای ملی نامزدان ریاست جمهوری و نخبه گان از تشکیل دولت وحدت ملی حمایت کردند ، آغازک رده و در مطلب دیگر زیر عنوان ، قسیم اخگر پژوهشگر و فعال مدنی در گذشت، نوشته: قسیم اخگر پژوهشگرو فعال مدنی سرشناس کشور به دنبال یک بیماری طولانی ، در خانه اش درکابل در گذشت و پیکر او امروز به خاک سپرده میشود.
آقای اخگر بیماری شکرداشت و در آغاز سال جاری خورشیدی به دلیل سکته مغزی، به مدیریت خود درروزنامه هشت صبح پایان داد و به بستر بیماری افتاد.
آقای اخگر دریک سال گذشته با همکاری دولت افغانستان به کشورهای هند ، ترکیه و سربستان برای درمان رفت اما سلامت خود را باز نیافت .
ماندگار همچنان درصفحه اول زیر عنوان ، گزینه صفر و سرانجام دموکراسی نوشته: مقامات ناتو حین ارایه گزارش سالانه شان اعلام کرده اند که دولت افغانستان در ادامه پافشاری هایش برعدم امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده حامیان مالی اش را از دست خواهد داد این مقامات هم چنان گفته اندکه افغانستان نباید تبعات به سرباز زدن از امضای پیمان امنیتی را نادیده بگیرد و اگر موافقتنامه یی که بنیاد حقوقی ماموریت آموزشی امریکا – ناتو پس از سال 2014 در افغانستان را مشخص کند وجود نداشته باشد . احتمال بسیاری می رودکه گزینه صفر یگانه گزینه باشد" اکنون شاید چنین خبری از سوی حکومت افغانستان یک فشار روانی تلقی شود و به اصطلاح یک بار دیگر تبر آقای کرزی را دسته کند که ایالات متحده و ناتو هنوز از اعمال فشار دست نکشیده اند.
واکنش های تند درپیوند به سخنان کرزی به رابرت گیتس عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه اول نشر کرده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه سخن جدید برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان اطمینان وزارت داخله از امنیت انتخابات آغاز کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان حملات راکتی پاکستان به کنر ده کشته و زخمی برجای گذاشت دنبال این موضوع شده نوشته: والی کنر از حملات راکتی به شرق کشور خبرداد  و اعلام کرد درحملات راکتی از خاک پاکستان به ولایت کنر سه کودک کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.
شجاع الملک جلاله والی کنر افغانستان روز سه شنبه به رسانه ها گفت، ولسوالی مراوره ی ولایت کنر شب گذشته هدف چندین راکت شلیک شده از خاک پاکستان قرارگرفت که به اثر آن سه کودک کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.
به همین ترتیب روزنامه سخن جدید درصفحه اول از قول سخنگوی ریاست جمهوری عنوان کرده که هیچ کشوری حق دخالت در امور قضای افغانستان را ندارد.
به نوشته این روزنامه سخنگوی رییس جمهور با اشاره به انتقاد امریکا درموردآزادی زندانیان بگرام اظهار داشت که هیچ کشوری اجازه دخالت درامور نهادهای قضایی افغانستان را ندارد.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور درسخنانی که روزگذشته در رسانه ها بازتاب یافت اظهار داشت ، دولت افغانستان به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد تا درامور داخلی افغانستان دخالت کند.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان درواکنش به انتقادات اخیر امریکا از آزادی تعدادی از زندانیان بگرام گفت ، آنان حق مداخله در امور مقامات خصوصاً دربخش نهاد های قضایی افغانستان را ندارند.
به همین ترتیب سخن جدید مطالب را زیر عنوان های احتمال حذف ده ها نامزد شورای ولایتی ، کشف 35 تُن مواد مخدر، بازداشت معاون ولسوال طالبان در شنیدند و حادثه خونین ترافیکی در نیمروز را در صفحه اول نشر کرده و درسایر صفحه ها دنبال مطالب دیگر شده است .
به همینگونه روزنامه سخن جدید صفحه اول را با مطلبی زیر عنوان ، پیوند شرط های رییس جمهور با منافع ملی آغاز کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
به همین گونه سایر روزنامه ها یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال مطالب دیگری شده اند.  
روزنامه های هیواد ، اصلاح و انیس درشماره های امروز درکنار نشر اخبار و گزارش ها از رویدادهای داخلی و خارجی به چاپ مطالب سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظامی نیز پرداخته اند که به مرور اهم این مطالب پرداخته میشود.
هیواد به موضوع پیمان امنیتی با امریکا پرداخته و درسر مقاله خودکه در برگه دوم آن زیر عنوان " ضرورت میکانیزم مذاکرات رودرروبالای پیمان امنیتی " به چاپ رسیده ،آمده است فشار ها روزتاروز به خاطر عدم امضای زودهنگام پیمان امنیتی با امریکا بالای افغانها بیشتر میشود این بار اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو حکومت افغانستان را هوشدار داد .نمیدانم چگونه دولت افغانستان بدون حمایت مالی جامعه جهانی مصارف حدود 350 هزار نیروی امنیتی خود را تامین نماید.
همچنان هیواد درشماره امروز برعلاوه موضوعات نوید بخش به هموطنان به موضوعات صحی و ادبی نیز پرداخته است .
روزنامه اصلاح به عکس العمل دربرابر اظهارات راسموسن پرداخته و درسرمقاله خودکه دربرگه دوم آن زیر عنوان ،دنیا افغانستان را فراموش کرده نمیتواند "نگاشته است :درادامه این سرمقاله گفته شده کشورهای عضو ناتو درگذشته تعهد کرده اندکه پس از سال 2014 سالانه 4 ملیارد دالر برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به دولت این کشور کمک میکنند.
مردم و دولت افغانستان حاضراند توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا امضا شود . اما به شرطی که خواسته های دولت افغانستان از نظر دورداشته نشود.
معرفی صندوق بین المللی پول و آلوده گی محیط زیست درکابل نیز دراین روزنامه به چاپ رسیده است.
سخن انیس زیر عنوان " اگر صادق باشیم " دربرگه نخست آن به چاپ رسیده .
سال 1358 به افغانستان ، مردم مجاهد و سلحشور این کشور با آنکه می دانستند ،ایستادن در برابر همچو ابرقدرتی که کشورهای بسیاری را درحلقوم خود فروبرده بود.
درادامه سخن انیس آمده است تا تحولات جدید وسقوط رژیم طالبان و حضور گسترده جامعه جهانی درافغانستان امیدواری هایی به میان آمد که شاید کشورها و حلقات مداخله گر از گذشت زمان عبرت گرفته باشند و به منظور بازسازی و مرهم گذاری روی زخم های خونین این مردم همت گمارند ، ولی متاسفانه مداخلات رنگ دیگر گرفت و هنوزهم که باشنده گان این کشور درآتشی که دیگران افروخته اند میسوزد.
درادامه سخن انیس به اظهارات سرتاج عزیز پرداخته شده است .سایر مطالب انیس زیر این عناوین به چشم میخورند ، رعایت شفافیت برقانونمند بودن انتخابات مهر صحه می گذارد ، همکاری مردم با ارگانهای امنیتی هر گونه تهدیدات امنیتی را ازبین میبرد.
عاملان دهشت افگن باید مجازات گردد و مواد مخدر چالش عمده با آفت بزرگ قرن 21 . 

More in this category: « تبصره تبصره »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.