تبصره

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

كابل/17/حوت/باختر

تجلیل از روز بین المللی زن فرصتی است به روز ها و لحظه های تلخی كه زنان سپری كرده اند،‌ درنگ كرد.

مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد:‌ مسلماً" زنان در كشور روزها و لحظه های تلخ تاریخی را سپری كرده اند، در گذشته های نه چندان دور، در دوران حاكمیت طالبان، ‌زنان در منازل شان حصاری گردیده و حق مكتب رفتن، ‌آموزش و كار در ادارات را از دست داده بودند و آنانیكه از ناچاری و فقر هم بیرون شدند باید منتظر شلاق مدعیان شریعت مدران می شدند كه باور های کورازاسلام و ارشادات آن در مورد زن داشتند.

پس از آن كه ناقوس مولفه های دموكراسی و جامعه مدنی با ایجاد اداره موقت در كشور به صدا در آمد و لانه های تروریستان با تعاون و تساند جامعه بین المللی در هم كوبیده شدند، ‌زنان حصار دیوارهای بلند وسیاه ملا عمر و سیاهان‌دیگر را شكستانده به مكاتب، آموزشگاه های تحصیلات عالی و ادارات دولتی ریختند و در روند رو به رشد نوسازی و مدیریت سیاسی در كشور سهیم شدند.

جایگاه زن در وثیقه بزرگ ملی قانون اساسی كشور،‌ برابر با مردان تسجیل شد و زنان برای اولین بار درتاریخ حتی نامزدان خود را به كرسی ریاست جمهوری در یافت كردند، حضور گسترده زنان در انتخابات پارلمانی و احراز كرسی های متعدد در خانه ای ملت نوید بخش آن بود كه دیگر زنان افرادی نستند كه در چهارچوب منازل با تعبیر سازی از اسلام زندانی گردند، زنان به كابینه راه یافتند وچندین كرسی از طرف نظام به زنان اختصاص داده شد و برای اولین بار وزارتی زیر نام وزارت امور زنان ایجاد گردید.

علی الرغم تلاش های نظام برای بستر سازی برای حضور گسترده زنان در مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در كشور نباید فراموش كرد و تلاش های مرموز و گمراه كننده كه باید از تحجر اندیشی دارد موجود است تا بر نقش سازنده زنان در روند دموكراسی، جامعه مدنی، آموزش تحصیل و كار سایه افگند و بر زن بر خلاف ارشادات نبی (ص) عمل كنند.

به هر صورت تكیه بر دست آورد و اقدامات عملی شده نا رسایی ها را به فراموشی می برد، هنوز كه هنوز است خشونت ها، نشست های قبیله یی بد دادن ها و ده ها ناهنجاری دگر در برابر زنان به عنوان مشكل وجود دارد كه باید به آنها رسیده گی شود.

back to top