مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت یکشنبه 21 حوت

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 21/ حوت

شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه را نشر کرده اند .

 روزنامه آرمان ملی در شماره امروزی نوشته که هنرمندان را در زنده گی شان قدرکنیم . این روزنامه همچنان درصفحه اول از ملا امامان خواسته است که باید ناموس داری را به مردم بفهمانند . به نوشته این روزنامه آزار و اذیت زنان و دختران درشهر کابل ادامه دارد و هیچ زنی نمی تواند آزادانه و بدون مزاحمت در جاده ها و کوچه و پس کوچه های شهر کابل رفت آمدکنند.

 این روزنامه در گزارش از ملا امامان خواسته است تا ناموس داری را به مردم بفهمانند .

این روزنامه دربرگ نخست مطلبی را در مورد وفات روح الله حبیب همکار قلمی خود نیز چاپ کرده است.

آرمان ملی ، دربرگهای دیگر شماره امروزی مطالب دیگری را نشر کرده است اما روزنامه شاخص زیر سخن شاخص نوشته که شهید مزاری پیوند دهنده نسل گذشته و آینده است .

به همینگونه این روزنامه در برگ نخست زیر عنوان ، اظهارات اخیر اوباما با کوششی در راستای افزایش فشار بر دولت افغانستان نوشته ، وحید مژده کارشناس و فعال سیاسی گفت : اظهارات بارک اوباما رییس جمهور امریکا در مورد پایان جنگ درافغانستان می تواند نوعی فشار بردولت کابل برای امضای پیمان استراتیژیک بدون قیدو شرط تلقی شود.

وی درمصاحبه با خبرنگاررادیو دری دررابطه با اظهارات اخیر بارک اوباما رییس جمهور امریکا مبنی بر پایان جنگ درافغانستان و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اظهار داشت ، اینکه مقامات امریکایی می گویند جنگ افغانستان باید به پایان برسد و این جنگ دیگر برای آنان قابل تحمل نیست معنای آن تلویحاً" این است که ما میرویم و دیگر به افغان ها کاری نداریم .

روزنامه شاخص در صفحه های دیگری شماره امروزی به سایر مسایل توجه کرده است .

اما روزنامه سرنوشت دربرگ نخست از قول سخنگوی وزارت خارجه امریکا نوشته که با جانب افغان درمورد عملیات های شبانه به تفاهم می رسیم .

این روزنامه همچنان در صفحه اول از قول ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور آورده است هیئتی در گوانتانامو با طالبان زندانی دیدار کرده است.

 روزنامه سرنوشت درهمین صفحه خبرداده که بازهم نیروهای خارجی درکاپیسا چهار فرد ملکی را کشتند.

 این روزنامه در مطلب دیگر از قول یک تحلیل گر سیاسی پاکستان آورده است که انتخاب رییس جدید آی اس آی رییس دستگاه استخبارات نظامی پاکستان در مورد روش سیاسی آنکشور با افغانستان تاثیر گزار نمی باشد.

 سرنوشت در صفحه اخیر خبرداده است که زلمی رسول بخاطر مذاکرات دو جانبه به قطر می رود . به نوشته این روزنامه درمیان طالبان پاکستانی اختلافات بیشتر شده است.

 روزنامه محور در صفحه اول خبرداده که بیش از ده هزار تن در کندز معتاد هستند.

به نوشته محور هنوزهم یک ملیون ماین و مقدار زیادی مواد منفجرناشده دردل اراضی کشور وجود دارد.

 روزنامه محور نیز در موردا انتخاب رییس جدید استخبارات پاکستان در صفحه اخیر شماره امروزی توجه کرده وزیر عنوانی درمورد انتخاب رییس جدید آی اس آی امریکا دهن بسته است این موضوع را دنبال کرده است .

همچنان این روزنامه در برگهای دیگر به سایر مسایل توجه کرده مطالبی را نشر نموده است .

روزنامه باور نیز در برگ نخست از قول سخنگوی رییس جمهور کشور نوشته که هیئت شورای امنیت ملی در گوانتانامو با طالبان زندانی دیدار کرده است.

این روزنامه نیز از قول سخنگوی وزارت خارجه امریکا نوشته که به زودی درمورد عملیات شبانه با حکومت افغانستان توافقنامه امضامیشود.

 روزنامه باور و دیگران درشماره امروزی با نشر سایر مطالب نیز پرداخته است .

back to top