05 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

پروژه تایپی و ماجراجوی های جدید !

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

پاكستان در پی چیست ؟

كابل باختر/ 20/ حمل

اخباری وجود داردكه پاكستان برای درانحصار قراردادن پروژه تایپی برنامه های را روی دست گرفته و در صدد است تا افغانستان را ازاین پروژه حذف نماید.

 پاكستان غرض وادار ساختن افغانستان به انصراف از این پروژه بیشتر ماجرا جو شده است.  درحالیكه افغانستا ن بخش اصلی ومحوری پروژه تایپی به شمار میرود پاكستان آوازه های را سرمیدهدكه گویا این كشور سهم خود را به هند و پاكستان واگذار شده است .

ازطرف دیگر گفته میشود كه پاكستان شروط تازه یی را غرض انتقال گاز از تركمنستان به هند و پاكستان از مسیر افغانستان پیشكش كرده است .

 حل مشكل خط دیورند، حل مشكل حكومت پاكستان با آزادی خواهان بلوچی، ادامه كمك های امریكا با پاكستان آنهم به گونه درازمدت و برخی حرف های دیگر .

به باور كارشناسان سیاسی تیره گی روابط امریكا با پاكستان و نزدیكی بیشتر پاكستان با ایران كه سخت مخالف حضور امریكا در منطقه است پاكستان را واداشته است تا از پروژه تایپی به عنوان وسیله فشار علیه افغانستان و امریكا استفاده كنند .

 بخصوص این كه ایران از سالها پیش به اینطرف در تلاش است تا مسیر گاز تركمنستان را از ایران به سمت هند هدایت كند^، درحالیكه امریكا با چنین پروژه بزرگ اقتصادی كه منفعت ایران درآن نهفته است مخالف بوده و با رهابه پاكستان حتا هند هشدار داده كه نسبت به تطبیق پروژه خود ساخته ایران برنامه ریزی نكنند.

معلوم نیست كه پاكستان شروط خود را از مراجع رسمی بیان داشته و اینكه این شروط در میان لفافه های باریك و دیپلوماتیك اظهار گردیده تا جانب مقابل را سراسیمه بسازد و خود دریك زمان مناسب ازآن سود برد و دیگران را در حاشیه قرار دهد.

اكنون این پرسش مطرح میگرددكه واكنش مقامات افغان در قبال چنین ماجرا جویی های پاكستان چه خواهد بود؟ پاكستان كشور كه فقط میخواهد از هر وضعیت تنها خود سود برد.

 جواد عمر سخنگوی وزارت معادن و صنایع نسبت به اظهارات اخیر مقامات وزارت پطرولیم پاكستان واكنش جدی نشان داد و گفت افغانستان به هیچ عنوان از سهمیه تعیین شده خود در پروژه تایپی صرف نظر نخواهد كرد . جواد عمر به آژانس باختر گفت، هیچ مذاكره در خصوص واگذاری سهم افغانستان به كشور های دیگر صورت نگرفته و هیچ توافقی در رابطه صورت نگرفته است.

 عمر اضافه داشت افغانستان هفتصد ملیون متر مكعب گاز از این پروژه بدست میاورد كه میتواند بخش از نیاز افغانستان را به گاز كاهش دهد وا ما از سهم خویش به نفع هیچكسی تیرنخواهد شد.

 او اظهارات مقامات پاكستانی را در این مورد كاملا"ً بی اساس و بی بنیاد خواند.

 وحیدالله غازی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز ادعا های مقامات پاكستانی را ردكرد و گفت، مقامات افغان دراین مورد با هیچ كشوری موافقه نكرده اند بلكه بر موقف شان همچنان ایستاده اند.

 یك كارشناس مسایل اقتصادی كه نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید ایران با تحریم های جدی مواجه است نفت و  گاز ایران اكنون خریدار چندان ندارد این وضعیت فضای مناسب را برای پاكستان و تا اندازهء هم برای هندوستان به میان آورده است این دو كشور برخلاف درخواست امریكا خریداری تیل و گاز را از ایران ادامه داده اند مهم این است كه ایران مواد سوختی خود را نازلتر از نرخ گذشته دراختیار پاكستان قرارداده است.

 ایران با نازل نمودن نرخ تیل و گاز صادراتی خود میكوشد پروژه تایپی را به سوی ناكامی سوق دهد و خود ازآن بهره گیرد بدون شك پاكستان در پی موادنفتی نازل است و تحریم ها علیه ایران پاكستان را به این آرزو رسانیده است و میخواهد به گونه ظریفانه خود را از پروژه تایپی به حاشیه بكشاند.

ازگفته های بالا چنین برمی آید كه پاكستان بازهم دست به ماجرا دیگر میزند و بازهم میخواهد از آب گل آلود سود برد این به سیاسیون ودولتمردان افغانستان برمیگردد كه درمقابل چنین توطیه ها و دسیسه های پاكستان چگونه ایستاده گی كنند و آن را خنثی سازند.

 قراراست سالانه سی و سه ملیارد متر مكعب گاز تركمنستان از طریق پایپ لاین تایپی به افغانستان پاكستان و هند صادر شود.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.