04 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرحله نهایی آزمایش چهارمین واکسین ویروس کرونادرامریکا آغاز شد

مرحله نهایی آزمایش چهارمین واکسین ویروس کرونادرامریکا آغاز شد

واشنگتن/ وی او ای /۴ميزان/باختر شرکت داروسازی امریکایی جانسن وجانسن...

ريیس جمهورغنی وصدراعظم پاکستان،صحبت تیلفونی کردند

ريیس جمهورغنی وصدراعظم پاکستان،صحبت تیلفونی کردند

کابل/ ۴میزان / باختر محمد اشرف غنی ريیس جمهوری اسلامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

كابل باختر/ 21/ حمل

امضای یاد داشت تفاهم درمورد افغانی سازی عملیات وی‍ژه گامی در راستای تثبیت و تحكیم حاكمیت ملی محسوب میگردد.

مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد : انجام كامل عملیات ویژه به رهبری افغان ها اگر از جانبی در راستای تحكیم حاكمیت ملی گام مهم تلقی میگردد از سوی دگر بیانگر ظرفیت و قابلیت های محاربوی نیروهای افغان میباشد.

در یاد داشت تفاهمی كه دراین مورد میان افغانستان و ایالات متحده دیروز دركابل امضا شد نقطه عطفی به خاطر نیل به اهدافی میباشد كه نماینده گان مردم افغانستان درلویه جرگه عنعنه ای آن مطرح ساختند و از حكومت خواستند كه دیگر مردم افغانستان تحمل خود سری های نیروهای بین المللی را ندارند و باید به آن پایان داده شود.

 قبل از برگزاری لویه جرگه عنعنه ای زعامت افغانستان بارها خواستار توقف عملیات شبانه، خانه پالی های خود سرو توقیف افغانها توسط نیروهای بین المللی گردیده بودند . حتی در برخی موارد اسباب نگرانی شدید رهبری افغانستان را فراهم ساخته بود به هر صورت، افغانی سازی عملیات های ویژه و واگذاری مسوولیت زندان بگرام به جانب افغانستان و امضای یاد داشت های تفاهم در زمنیه ها میرساند كه سرانجام جامعه بین المللی درك كردند ، كه طرح های جانب افغانی در حل مساله مربوط به كشور دارای عمق و ریشه بوده و مایه از سیاستی جامعه شناختی دارد . زمانیكه نظام به توقف این عملیات ها متكی به اراده مردم تاکید كرد داوری ها و ابراز نظرهای غیر موجه و مایه گرفته از محدود نگری مطرح میگردید .

رهبری افغانستان با خرد سیاسی و تجارب گذشته سرانجام جامعه بین المللی را متقاعد ساخت عمل ضد سنت ها و ارزش های ملی را در مغایرت كامل با قانون اساسی كشور که صورت میگرفت و این حركات مردم را بیشتر علیه نیروهای بین المللی در افغانستان تحریك می كرد.

 سند مهم تاریخی امضا شد ، دراین سند به وضاحت تصریح شده كه عملیات خاص در چارچوب قانون اساسی افغانستان بخصوص مواد چهارم ، پنجم ، هفتم ، سی و هشتم و پنجاه و هفتم اجرا میشوند در مواد ذكرشده آمده است حاكمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد دفاع از استقلال ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی كشور از وظایف اساسی دولت می باشد و دولت و منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی كه افغانستان به آن محلق شده است و اعلامیه حقوق بشر را رعایت میكند به همین گونه در ماده سی و هشتم قانون اساسی كشور تسجیل گردیده " مسكن شخص از تعرض مصوون است ، هیچ شخص به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساكن یا قرار محكمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی كه درقانون تصریح شده است به مسكن شخص داخل شود یا آن را تفتیش كند

زمانیكه نیروهای بین المللی بدون مجوز دولت به خانه پالی و تفیتش منازل افغانان می پر داختند واضحاًً" برخلاف قانون اساسی كشور عمل میكردند.

زمان خود سری ها با امضای این یاد داشت تفاهم پایان یافت زیرا هردو جانب متعهد گردیده اند درچهارچوب عملیات خاص، تفتیش حریم شخصی ازسوی قوای افغان صورت میگیرد و هرگاه یكی از اتباع افغان درحالت غیر عملیات خاص توسط نیروها بین المللی گرفتار میشوند به اسرع وقت جهت محاكمه و یا نگهداری در مطابقت با قوانین افغانستان به شمول پرتوكول الحاقی شماره دوم ژینو به مقامات افغان انتقال یابد . به هرحال با گذشت هرروز زمینه های كه باعث اختلاف می گردیدند برطرف میشود و راه برای امضای پیمان راهبردی با جانب امریكا هموارتر میگردد.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.