05 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

افزایش میزان ثبت نام کنند گان برای انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی درهرات

شهرهرات 5 ثورباختر حدود چهارده هزارتن ازباشند گان شهرهرات درجریان ده...

تلفات سنگین طالبان درفراه

شهرهرات 5 ثورباختر بیست طالب مسلح در تازه ترین...

کشته شدن شش داعشی درکنر

شهراسعد آباد 5 ثورباختر شش داعشی درحمله نظامیان درولایت کنر...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 18/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های سیاسی منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما برگ نخست با مطلبی از قول ، بارک اوباما هیچگاه اجازه نمی دهیم که افغانستان به لانه تروریستان تبدیل شود.
آغاز کرده و نوشته بارک اوباما رییس جمهور امریکا میگویدکه آنها هیچ وقت اجازه نخواهنددادکه افغانستان یکبار دیگر به لانه مصئوون تروریستان مبدل گردد.
اوباما این اظهارات را درسخنراین اخیر خود به نیروهای مسلح امریکا ابراز داشته است.
قرار است که مراسم تحلیف دونالد ترامپ رییس جمهور جدید امریکا به تاریخ 21 جنوری سال جاری میلادی برگزار گردد ووظیفه جدید خود را آغازکند.
او افزودکه شماری از سربازان امریکایی برای این درافغانستان حضور خواهند داشت که این کشور یکبار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود.
به گفته اوباما نیروهایش فعلاً یک ماموریت محدود درمبارزه علیه تروریزم و آموزش نیروهای افغان را درافغانستان انجام میدهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر ازقول ناتو عنوان کرده کشور های منطقه وجهان باید صلح افغانستان را مورد احترام وحمایت قرار دهند.
این روزنامه درمطلب دیگر ازقول محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان عنوان کرده بعداز این مدالی به نام قانون اساسی نیز درنظر گرفته میشود.
روزنامه افغانستان ما درمطلب دیگر از قول ارشد یکی از سخنگویان حزب اسلامی حکمتیار عنوان کرده تعزیرات برداشته شود یا نشود حکمتیار به کابل آمدنی است به نوشته این روزنامه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید رهبر این حزب برای آمدن به کابل نیاز به ویزه واجازه کشور دیگری ندارد.
این حزب میگوید اگر نام رهبر این حزب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف هم نشود درصورت همکاری حکومت حکمتیار به کابل خواهد آمد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول درکنار سایر مطالب ازقول سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری آورده است رسانه ها منافع ملی را رعایت کنند همچنان این روزنامه درمطلب دیگر ازقول وزیر خارجه امریکا آورده است حکومت افغانستان امید ها برای آینده خوب را زنده نگهداشته است.
امریکا پسر اسامه بن لادن را درفهرست سیاه تروریزم قرارداد عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول زیر عنوان اعتماد سازی شرط مذاکره نوشته باورمسلط درکابل این است که ارتش پاکستان درزمستان پشت میز مذاکره می آید و در بهار به تماشای جنگ دولت افغانستان با طالبان می نشیند .
هرکشوری که بین افغانستان و پاکستان میانجی گری میکند باید باورمسلط درکابل را مد نظر داشته باشد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول یکی از سخنگویان کاخ سفید عنوان کرده هدف امریکا درافغانستان تقویت نیروهای مسلح افغان است .
این روزنامه ادامه مطلب فوق را درصفحه دوم نوشته است هفته قانون اساسی عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه دوم پیرامون آن نوشته است.
این روزنامه درصفحه سوم از قول بانوی اول کشور آورده کشورهای جهان افغانستان را بستر رقابت های تسلیحاتی و اقتصادی شان نسازند.
روزنامه هشت صبح درصفحه دوم از قول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده عملیات زمستانی درکندز ادامه دارد.مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت
کابل باختر/ 18/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های سیاسی منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما برگ نخست با مطلبی از قول ، بارک اوباما هیچگاه اجازه نمی دهیم که افغانستان به لانه تروریستان تبدیل شود.
آغاز کرده و نوشته بارک اوباما رییس جمهور امریکا میگویدکه آنها هیچ وقت اجازه نخواهنددادکه افغانستان یکبار دیگر به لانه مصئوون تروریستان مبدل گردد.
اوباما این اظهارات را درسخنراین اخیر خود به نیروهای مسلح امریکا ابراز داشته است.
قرار است که مراسم تحلیف دونالد ترامپ رییس جمهور جدید امریکا به تاریخ 21 جنوری سال جاری میلادی برگزار گردد ووظیفه جدید خود را آغازکند.
او افزودکه شماری از سربازان امریکایی برای این درافغانستان حضور خواهند داشت که این کشور یکبار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود.
به گفته اوباما نیروهایش فعلاً یک ماموریت محدود درمبارزه علیه تروریزم و آموزش نیروهای افغان را درافغانستان انجام میدهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر ازقول ناتو عنوان کرده کشور های منطقه وجهان باید صلح افغانستان را مورد احترام وحمایت قرار دهند.
این روزنامه درمطلب دیگر ازقول محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان عنوان کرده بعداز این مدالی به نام قانون اساسی نیز درنظر گرفته میشود.
روزنامه افغانستان ما درمطلب دیگر از قول ارشد یکی از سخنگویان حزب اسلامی حکمتیار عنوان کرده تعزیرات برداشته شود یا نشود حکمتیار به کابل آمدنی است به نوشته این روزنامه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید رهبر این حزب برای آمدن به کابل نیاز به ویزه واجازه کشور دیگری ندارد.
این حزب میگوید اگر نام رهبر این حزب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف هم نشود درصورت همکاری حکومت حکمتیار به کابل خواهد آمد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول درکنار سایر مطالب ازقول سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری آورده است رسانه ها منافع ملی را رعایت کنند همچنان این روزنامه درمطلب دیگر ازقول وزیر خارجه امریکا آورده است حکومت افغانستان امید ها برای آینده خوب را زنده نگهداشته است.
امریکا پسر اسامه بن لادن را درفهرست سیاه تروریزم قرارداد عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول زیر عنوان اعتماد سازی شرط مذاکره نوشته باورمسلط درکابل این است که ارتش پاکستان درزمستان پشت میز مذاکره می آید و در بهار به تماشای جنگ دولت افغانستان با طالبان می نشیند .
هرکشوری که بین افغانستان و پاکستان میانجی گری میکند باید باورمسلط درکابل را مد نظر داشته باشد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول یکی از سخنگویان کاخ سفید عنوان کرده هدف امریکا درافغانستان تقویت نیروهای مسلح افغان است .
این روزنامه ادامه مطلب فوق را درصفحه دوم نوشته است هفته قانون اساسی عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه دوم پیرامون آن نوشته است.
این روزنامه درصفحه سوم از قول بانوی اول کشور آورده کشورهای جهان افغانستان را بستر رقابت های تسلیحاتی و اقتصادی شان نسازند.
روزنامه هشت صبح درصفحه دوم از قول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده عملیات زمستانی درکندز ادامه دارد.
دوهلیکوپتر نیروهای آلمانی هدف حمله قرار گرفتند عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه دوم زیر آن نوشته ، هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول معترضان درکابل عنوان کرده از عدم توزیع عادلانه برق و فساد برشنا به ستوه آمده ایم .
قانون اساسی افغانستان مطابق زمان نسبت عنوان  مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول به نشرآن اقدام کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه اول و دیگر صفحه دنبال مطالب بیشتر شده است. 

دوهلیکوپتر نیروهای آلمانی هدف حمله قرار گرفتند عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه دوم زیر آن نوشته ، هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول معترضان درکابل عنوان کرده از عدم توزیع عادلانه برق و فساد برشنا به ستوه آمده ایم .
قانون اساسی افغانستان مطابق زمان نسبت عنوان  مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول به نشرآن اقدام کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه اول و دیگر صفحه دنبال مطالب بیشتر شده است. 
 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.