30 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

غمنامه سیلاب  و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

غمنامه سیلاب و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

کابل باختر ۳۰ ثور سرازیر شدن سیلاب های...

اردوی ملی  به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

اردوی ملی به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

کابل 30 ثور باختر به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی...

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

چاریکار/ باختر/ 30/ ثور به کمک های بیشتر به خانواده های...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتتبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 20/ جدی
کمک با نیازمندان یک وجیبه اسلامی و ملی بوده که باید همه رسالت شان را در برابر این قشر محتاج و نیازمند به کمک، درک نمایند و به آنها برسند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: با شدت یافتن سرما درکشور، مشکلات نیازمندان و فقرا نیز بیشتر گردیده است.
درافغانستان چندمیلیون انسان زیر خط فقر زندگی میکنند و شماری آن شهروندان کشور که زندگی بخور و نمیر دارند نیز کم است، در این میان حوادث ناشی از مشکلات امنیتی نیز به زندگی مردم ما اثرسو گذاشته وآنچه مقامات میگویند درحال حاضر یکصدو شصت و سه هزار و سه صدو هشتاد و یک خانواده درکشوراز اثرادامه جنگ ها و نا امنی ها بیجا شده اند که نیازمند کمک های جدی بخصوص در فصل سرما اند و اگر با آنها کمک به موقع صورت نگیرد اتفاقات خواهد پیش آمد که مایوس کننده و اسفبار خواهد بود.
مسولان اداره رسیدگی به حوادث میگویند که آنها آماده مقابله با حوادث احتمالی (حوادث طبیعی و امنیتی) درفصل سرما اند و به این منظور دولت حدود یک ملیارد افغانی را هزینه کرده است  .
اینکه، مسئولان قبل از وقوع حوادث به فکر وقایه اند یک حرف دلگرم کننده است که  میرساند، میزان خسارات و تلفات ناشی از حوادث نسبت سالهای گذشته کمتر خواهد بود.
مگر با درنظرداشت حجم مشکلات وکمیت نیازمندان پول که برای رسیدگی به حوادث درنظر گرفته شده یک مبلغ ناچیز است که با مشکل میتوان دروجود این مقدار پول در برابر حوادث طبیعی و یا امنیتی مقابله کرد.
بدون شک مسولان نظام مالی کشور مشکل کمبود تخصیص ویا مشکلات دیگر را پیش خواهند کشید که شاید درحالات این دلایل موجه باشد مگر آنها میتوانند ازطرق دیگر به این مقدار بیافزایند تا حداقل دردی از دردهای مردم مداوا شود.
فراموش نشود که افغانستان درجمله کشورهای قراردارد که همه ساله بیشترین وقایع طبیعی چون زلزله ، سیلاب ، برفکوچ ... را شاهد اند درحالیکه تنها حوادث طبیعی درد مردم افغانستان نیست ادامه فعالیت های مسلحانه و نا امنی ها درکشور درد دیگرئیست که مردم را رنج میدهد ضروراست تا در گام نخست مخالفان مسلح تفکر و اندیشه اسلامی و انسانی را درپیش گیرند و باعث بروز مشکلات برای مردم بخصوص درایام زمستان نشوند درگام بعدی این مردم اند که باید مکلفیت های انسانی ووجدانی شان را دربرابر همنوعان شان به انجام رسانند ، قسمیکه گفته شده دولت درتمویل برنامه های امداد رسانی مشکلات معین و مشخص خود را دارد باید مردم با ایجاد هسته های کمک رسانی درمرکز و ولایت های کشور به این معضل رسیدگی نمایند، اعانه ازیک پول ناچیز گرفته تا سپردن لباس های گرم زمستانی و مواد غذایی به این هسته ها میتواند راه در پیش گرفتن کمک با نیازمندان درکشور باشد. این پروسه به یک مدیریت مناسب ضرورت دارد درمرکز کشور، ادارات امداد رسانی، فعالان جامعه مدنی و نهادهای مردمی میتوانند این روند را مدیریت نمایند، در ولایت ها ، مسئولان محلی، شورا های ولایتی و بزرگان قومی منابع خوبی برای جمعآوری کمک های مردمی و رساندن آن برای نیازمندان بوده میتواند.
آنچه مهم است این است که باید مشکلات نیازمندان و بینوایان را درکشور جدی گرفت و هم در برابر آنان رسالت و مکلفیت های انسانی وجدانی و اجتماعی خود را پیدا نمود.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.