26 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 10 میزان
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های درباره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند .
روزنامه افغانستان ما برگ نخست را با مطلب زیر عنوان تلاش پولیس هسپانیا برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی در کاتولونیا آغاز کرده و در مطلب دیگر زیر عنوان ، لوی درستیز پاکستان : برای مبارزه با تروریزم آماده هر گونه همکار ی هستیم ،نوشته است. جنرال قمر باجوا لوی درستیز پاکستان دیروز یکشنبه نهم میزان در یک سفر رسمی به کابل آمد و بارییس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
به نوشته این روزنامه: لوی درستیز پاکستان در این دیدار تعهد سپرد که کشورش آماده هر گونه همکاری در راستای مبارزه با تروریزم با دولت افغانستان است.
جنرال باجوا همچنین گفته است که پاکستان از صلح به رهبری افغانستان حمایت می کند. رییس جمهورغنی سفرهیئت پاکستانی را فصل آگاهی دهی در روابط دوکشوردانسته با اشاره به استراتیژی جدید امریکا درقبال افغانستان گفته ، اکنون فرصت های همکاری ایجاد شده این سفربا اهمیت است.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته است.اما درصفحه اول از قول رییس جمهوردرمراسم عاشورا عنوان کرده است: ما یک ملت و یک صف واحد هستیم این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم نوشته کرده است. مراسم عزاداری روز دهم ماه محرم دیروزیکشنبه نهم میزان با حضور غنی ، سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری مقامات بلند ربته دولتی ، علمای شعیه و سنی و اقشار مختلف مردم درمسجد امام زمان درمنطقه خیرخانه برگزارشد، رییس جمهور غنی دراین مراسم قیام امام حسین را در راستای اصلاح جامعه دانست و گفت : درشرایط کنونی ما بیش از هرزمانی نیازمند پیروی از سیرت او هستیم .آقای غنی افزود : وفاداری به آرمان های این رهبران معنوی از مامی طلبد که صفوف خود را منسجم تر دست ها را محکم تر و دل ها را عمیق تر از همیشه بهم پیوند دهیم"
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده : درهمین صفحه زیرعنوان آیا پاکستان از فرصت موجود استفاده خواهد کرد ؟ مطلب را نشرکرده است. روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه ماندگار ، صفحه اول را با مطلب زیرعنوان درمراسم گرامیداشت از عاشورا مطرح شد : وحدت شیعه و سنی درافغانستان مثال زدنی است. آغاز کرده است و درمطلب دیگر زیرعنوان ، حسین رفت وعزتش ماندگارشد ، یزید بماند و ذلتش آشکار . نوشته کرده است. اگرقیام حسین "ع" را درمقابل یزید از نظردینی ببینیم به یک مفهوم بزرگ رویا رویی دوجبهه عزت و ذلت را نظاره می کنیم که دراین معرکه حسین می رود و عزتش ماندگار می شود و یزید می ماند و ذلتش آشکار می گردد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب زیرعنوان ، دربیست و سومین سالروز شهادت قهارعاصی مطرح شد: عاصی فریادی بود از گلوی آزادی . نوشته است : ازبیست و سومین سالروز شهادت عبدالقهار عاصی ، شاعرنامدار زبان فارسی درکابل گرامیداشت شد.
دراین برنامه که ده هاتن ازعلاقه مندان عاصی دانشجویان پژوهشگران و سیاست مداران اشتراک کرده بودند از عاصی به عنوان شاعرآزاده ، مبتکرو پرکار یاد کردند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه به دیداررییس جمهورافغانستان با لوی درستیز پاکستان توجه کرده مطلب را زیرعنوان ، غنی با باجوه دیدارکرد. نوشته کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان رییس جمهور درمراسم عاشورا : مایک صف و یک ملت هستیم آغازکرده است.
فرصت تازه به دیپلوماسی یا تکرار دور باطل ؟ عنوان مطلب دیگری است که روزنامه به نشرآن درصفحه اول توجه کرده است. هشت صبح درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است. نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.