26 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت سه

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 11 میزان باختر
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی دپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های درباره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند .
روزنامه ویسا، در برگ نخست خبر داده است در کابل پیرامون وضعیت افغانستان نشست بین المللی برگزار می شود. این روزنامه در مطلب دیگر زیر عنوان باب کراکر: نیروهای امریکایی ده ها سال دیگر در افغانستان باقی خواهد ماند. نوشته کرده است: باب کراکر سناتور امریکایی اعلام کرد، نیروهای نظامی امریکا تا ده سال آینده افغانستان را ترک نخواهد کرد.
به گزارش سپوتیک ، سناتور باب کراکر رییس کمیته روابط خارجی سنای امریکا ضمن تاکید براهداف این کشوردرافغانستان گفت : واشنگتن باید به دنبال راه های تقویت مقامات درکابل و سپردن مسئولیت های سنگین کشور برای سرنوشت آن باشد.
وی افزود:  کل تولید خالص داخلی افغانستان حتی برای حمایت از نیروهای امنیتی این کشور کفایت نمی کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر درصفحه اول زیرعنوان ، حکمتیار با مسدود کردن دفترسیاسی طالبان درقطر مخالفت کرد. نوشته است: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان ضمن تاکید برمذاکرات با طالبان می گوید که مسدود نمودن دفترسیاسی این گروه در قطر هیچ فایده ندارد.
به نوشته این روزنامه حکمتیار این اظهارات را در دیدار با شماری از سران قومی ، متنفذین درکابل ابرازداشته است. او افزوده است که مسدود نمودن دفترسیاسی طالبان درقطریک اقدام نادرست خواهد بود که از آن حمایت نمی کند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه اول ازقول یک منبلع محلی خبرداده است : طالبان درتخاریک شهرک بزرگ بنام عمری می سازند.
به نوشته این روزنامه : باشنده گان محلی به ویسا گفتند که طالبان در ولایت تخار درحال ساختن یک شهرک بزرگ بنام عمری هستند.مردم محل می گویند شهرک عمری درکنار دریای آمو نزدیک به سرحد تاجکستان در وسط ولسوالی های خواجه بهاوالدین ، ینگی قلعه و درقد درمنطقه بنام دشت شور درمساحت حدود ده هزار جریب زمین درحال تکمیل شدن است.
روزنامه به همیت ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان ، آغازپاک سازی "فندقستان" و بی باوری مردم شمال به اراده سرکوب طالبان آغازکرده و درپیوند به آن درصفحه سوم جزیئات ادامه کرده است.
روزنامه هشت صبح درصفحه سوم زیرعنوان ، حکم ریس جمهوربرای بررسی " دلایل تصمیم برتغییرمسیرتوتاپ " نوشته کرده است. اشرف غنی رییس جمهور کشور برای بررسی دلایل تغییرمسیر انتقال برق وارداتی 500 کیلوات ترکمنستان به افغانستان ، موسوم به توتاپ ، حکم جدیدی صادرکرده و با توظیف یک کمیسیون پانزده نفره متشکل از مسوولان دولتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان و جنبش روشنایی خواسته تا درمدت سه هفته پس از صدور این حکم نتیجه بررسی ارائه شود.
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگردنبال بیشترشده است .
اما روزنامه ماندگار ، دربرگ نخست از قول احمدولی مسعود درمراسم گرامی داشت از عاشورا ، عنوان کرده است: مردم افغانستان نیازمند "وفاق ملی" هستند.
این روزنامه با توجه به سفرلوی درستیز پاکستان به افغانستان درصفحه دوم مطلب را زیرعنوان ، پاکستان یک گام پیش دو گام بس مطلب را نشرکرده است.
ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است.نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.