31 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

غمنامه سیلاب  و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

غمنامه سیلاب و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

کابل باختر ۳۰ ثور سرازیر شدن سیلاب های...

اردوی ملی  به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

اردوی ملی به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

کابل 30 ثور باختر به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی...

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

چاریکار/ باختر/ 30/ ثور به کمک های بیشتر به خانواده های...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکمک و دستگیری از خانواده های شهدا٬ یک آغاز خوب که باید ادامه یابد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)
کابل باختر سوم / دلو رئیس جمهور غنی روزگذشته کلید اپارتمان های رهایشی را برای شماری از خانواده های شهدای نیروهای امنیتی ودفاعی کشور اهدا کرد وبه این ترتیب گامی درراستای تعهدات حکومت مبنی بر معاونت و دستگیری از این خانواده های برداشته شد . مفسر آژانس باختر مینگارد : هفت خانواده مربوط به شهدا نیروهای دفاعی کشور روزگذشته کلید اپارتمان های رهایشی را از رئیس جمهوری کشور دریافت کردند. واگذاری کلید های اپارتمان های رهایشی برای این خانواده های گامی در راستای تحقق تعهدات است که قبلا رهبری حکومت وحدت ملی مبنی بر حمایت ، معاونت ودستگیری ازخانواده های شهدا ارائه داشته بودند . رئیس جمهور غنی با سپردن این کلید ها از فدا کاری و شجاعت ، دلیری و قربانی شهدای نیرو های امنیتی ودفاعی کشور درراستای دفاع ا ز تمامیت ارضی ، منافع ملی ومردم ونیز از شکیبایی خانواده های شهدا به نیکی یاد کرد . اوتاکید داشت که با سپردن چند کلید و یا هدایا دیگر نمیتوان شجاعت فداکاری وقربانی فرزندان وطن راکه سینه سپر ساخنتد وازاین کشور دفاع کردند جبران کرد بل حق و حقوق انها والاتر است مردم ا زاقدام اخیر حکومت مبنی بر سپردن چند کلید اپارتمان برای خانواده ها ی شهدا استقبال میکنند و ان را یک حرکت خوب و یک شروع نیک میدانند که باید ادامه پیدا کند . ریئس جمهور بار ها تاکید داشته که با خانواده های شهدا و معلولین کمک خواهد شد ودولت از هر امکان و فرصت استفاده کرده تا بر این تعهد برسند مگر هنوز هم بارمشکلات که خانواده های شهدا حمل میکنند سنگین است وهنوزهم انها برحقوق وامتیازات که قانون ، دولت ومردم برای شان قایل اند نه رسیده اند . مردم ضمن انکه از این حرکت رئیس جمهور استقبال میکنند برادامه و گسترش ان تاکید دارند و ارزو میبرند که همچو برنامه های با شفافیت ، عدل وانصاف تعقیب شود. زیرا حقوق شهدا و حقوق خانواده های آنان زیاد است که باید ادا شود. زیرا انانیکه سینه سپرکردندو خود را قربانی ساختند تا ما فرصت زندگی با هویت را درکشورخودداشته باشیم حقوق زیادی برما دارند . آنچه را دولت انجام داد یک آغاز خوب است امید است که این انگیزه واین اندیشه گسترده تر گردد. تجارو سرمایه داران و آنانیکه زندگی خوب و مرفع دارند نیز با این روند یکجا شوند ودرکناردولت ازنیازمندان دستگیری ومعاونت نمایند . تحلیل سیاسی .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.