27 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هفت طالب مسلح در فاریاب به صلح پیوستند

میمنه 26 دلو باختر هفت طالب مسلح امروز با جنگ افزار...

محمد اشرف غنی رییس جمهور، وزیر دفاع ترکیه را به حضور پذیرفت

کابل باختر26 دلو محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در...

استاد دانش: حکومت های امارتی، عبوری و موقت بازگشت به نقطه صفر است

کابل باختر 26 دلو استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتنگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 29/ جوزا
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های منطقه وجهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر با توجه به نشرات برخی از روزنامه ها گزارش مختصر دارد که ارائه میگردد.
روزنامه هشت صبح در برگ نخست از قول وزارت دفاع ملی خبرداده است که حدود 1200 جنگجوی طالب از کابل خارج نشده اند.
به نوشته این روزنامه مقام های وزارت دفاع میگویند 2500 جنگجوی طالب درروزهای عید فطر وارد شهر کابل شدند اما نیمی از آنان دوباره از این شهر خارج نشدند محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به هشت صبح گفت دراین شماره از افراد طالبان زمانی که از پیشرفت ها درکابل استقبال مردم ونیروهای امنیتی را دیدند علاقه گرفتند که در شهر کابل بمانند ، برخی از آن ها با خانواده های شان پیوستند و برخی دیگر درصدد مدغم شدن درجامعه هستند .
این روزنامه درصفحه پنجم زیر عنوان دختران رابعه درنبرد با تاریخ مذکر نوشته کرده است تاریخ حوزه ی فرهنگی ما تاریخ مذکر است . درهر لحظه ی این تاریخ مردی می میمرد مردی قلعه ای زندانی میشود ، مردی به دار آویخته میشود.
قومی غالب میشوند از مردان وقومی منهمدم می شوند از مردان به نوشته هشت صبح درتاریخ شاهان پیامبران ، قهرمانان و شاعران مرد ، درتاریخ ماجرا های مردانه ، زوروستم ها وعدل و عطوفت های مردانه نخستین زنی که پدیدار میشود رابعه بلخی است . رابعه بلخی نخستین شاعرزن فارسی زنی که سرانجام به جرم عاشق شدن به دست برادرش کشته شد.
به نوشته هشت صبح اما امروز چیزی حدود یک هزار و یک صد سال پس از قتل رابعه بلخی دختران سرزمین او کازاری را برای دست یافتن به حقوق او هزاران زن قربانی همچون او راه انداخته اند کارزاری که دختران رابعه نام گرفته است.
روزنامه هشت صبح موضوع را به همینگونه دنبال کرده درصفحه های دیگر بیشتر به صلح درکشور توجه کرده است.
مطالب را زیر عنوان چشم انداز صلح پس از روز آتش بس توهم صلح پذیری طالبان پس از آتش بس پایان آتش بس و آغاز جنگ دوباره ازسوی طالبان دست برد به سینه صلح درکنار سایر مطالب در صفحه های روزنامه نشر کرده است.
اما روزنامه افغانستان ما در صفحه اول از قول رییس جمهور کشور عنوان کرده است بیگانگان تحمل صلح و امنیت درافغانستان را ندارند.
روزنامه افغانستان ما جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم نشرکرده است اما درمطلب دیگر زیر عنوان برنامه جهانی غذا 717 میلیون دالر به افغانستان کمک میکند درصفحه اول نوشته کرده است ریاست اجرایئه کشور اعلام کرده که برنامه جهانی غذا دبلیو اف پی 717 میلیون دالر برای پاسخ گویی به بحران و پیش گیری از بحران به افغانستان کمک میکند.
روزنامه افغانستان موضوع را دنبال کرده درمطلب دیگر خبرداده است که طالبان درپکتیکا برمردمی که خواهان آتش بس بودند تیراندازی کردند.
روزنامه افغانستان ما درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان ارتقاء روابط افغانستان چین با ملاقات روسای دوکشور درشهر چینگ دائو نشرکرده است .
این روزنامه همچنان دراین صفحه مطلب را زیر عنوان بازنگاهی به روند آتش بس موقت و تاثیرآن برفرایند صلح نشرکرده است .
روزنامه افغانستان ما ، به فرهنگ و ورزش نیز توجه کرده در صفحه چهارم و پنجم به نشر مسایل مربوط به فرهنگ وورزش پرداخته است .
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول عنوان کرده است کاروان صلح هلمند به کابل رسید.
همچنان این روزنامه درهمین صفحه خبرداده است که مرکزی برای بازاریابی فراوردهای زنان ایجاد میشود . آرمان ملی همچنان درصفحه اول از قول رهبران طالبان خبرداده که طالبانی که با مقام ها وسربازان حکومت عکس گرفته اند مجازات شوند.
این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.