28 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۸ میزان/ باختر افراط گرایی به یک پدیدۀ جهان شمول...

ده ها طالب مسلح درزابل کشته شدند

قلات ۲۸ میزان باختر ده ها طالب مسلح درتازه ترین نبرد...

ازهفته جهانی تغییر اقلیم  در بامیان تجلیل شد

ازهفته جهانی تغییر اقلیم در بامیان تجلیل شد

بامیان/ 28 میزان/ باختر ازهفته جهانی تغییراقلیم امروزدر بامیان تجلیل شد. محمد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

زرنج باختر 6 عقرب
بیست وچهار زندانی امروز از زندان ولایت نیمروز رها شدند .
این زندانیان به اساس  فرمان رئیس  جمهور کشور به مناسبت عید سعیداضحی از زندانی رها شدند.
سمونوال سیداحمد مدیر محبس نیمروز به آژانس باختر گفت ،این زندانیان بعد از  بررسی دوسیه های شان توسط  کمیسیون بررسی  از حبس رها گردیدند .

به  اساس یک خبر دیگر ، بیست و دو زندانی از زندان  کندز به اساس فرمان رئیس جمهور  کشور به مناسبت عید سعید اضحی از زندان رها شدند.
تورن جنرال  شاه میر امیرپوه مدیر عمومی محبس کندز  به آژانس باختر گفت که این زندانیان بعداز  بررسی دوسیه های نسبتی  شان از حبس رها شدند .
به گفته  مدیر محبس کندز همین اکنون در زندان کندز جمعاً 815 تن زندانی مبیاشد که از جمله 38 تن آنان زن میباشد.
 

کابل/6/عقرب/باختر
حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکمی انجنیر محمد عارف "نورزی" را بحیث سرپرست و  نامزد وزارت انرژی وآب ، تعیین کرد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست عمومی اداره امور به آژانس باختر ، رییس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور پیشبرد امور مربوط الی طی مراحل اخذ رای اعتماد از سوی ولسی جرگه شورای ملی (انجنیر محمد عارف نورزی) را بحیث سرپرست و نامزد وزارت انرژی وآب، تعیین کرد.
وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است نامزد متذکره را با رعایت صراحت جهت اخذ رای تائید به ولسی جرگه شورای ملی معرفی نماید.

کابل/6/عقرب/باختر
حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکمی ضرار احمد مقبل "عثمانی" را بحیث سرپرست و نامزد وزارت امور خارجه، تعیین کرد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست عمومی اداره امور به آژانس باختر ، رییس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور پیشبرد امور مربوط به وزارت امور خارجه، الی طی مراحل اخذ رای اعتماد از سوی  ولسی جرگه شورای ملی ( ضرار احمد مقبل "عثمانی" را بحیث سرپرست و نامزد  وزارت امور خارجه، تعیین نموده است.
وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است نامزد متذکره را جهت اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه شورای ملی معرفی نماید.

کابل/6/عقرب/باختر
حامد کرزی با صدور حکمی محمد اکبر "بارکزی" را بحیث سرپرست و نامزد وزارت معادن و پطرولیم ، تعیین کرد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست عمومی اداره امور به آژانس باختر ،رییس جمهور به منظور پیشبرد امور مربوط به وزارت معادن، الی طی مراحل اخذ رای از ولسی جرگه شورای ملی (محمد اکبر "بارکزی") را بحیث سرپرست  و نامزد وزارت معادن و پطرولیم ، تعیین کرده است.
وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است نامزد متذکره را با رعایت جهت اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه شورای ملی معرفی نماید.

کابل/6/عقرب/باختر
حامد کرزی با صدور فرمانی دگرجنرال کرام الدین"کریم" را بحیث رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت وکمیته ملی المپیک ، مقرر کرد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، دگر جنرال ظاهر "اغبر" رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک، دو روز قبل استعفایش را از بست های یاد شده، از طریق رسانه های جمعی اعلام کرد.
به منظور تنظیم و انسجام بهتر امور، استفاده از غنای تجربی و نفوذ اجتماعی اهل خبره، رییس جمهور تقرر دگر جنرال کرام الدین کریم را، با حفظ رتبه نظامی، به حیث رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک، منظور کرد.

قندهار باختر 6 عقرب
عملیات تصفیوی از سوی نیروهای مشترک افغان درولسوالی میانیشن قندهار آغاز شد .
جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به آژانس باختر گفت ، این عملیات به هدف  تامین امنیت هرچه بهتر روند ثبت نام رای دهنده گان وانتخابات در مناطق که طالبان حضور دارند،  راه اندازی شده است .

چغچران باختر  6 عقرب
چهل و دو کیلوگرام  مواد مخدر در دوعملیات جداگانه دیروز در شهر چغچران مرکز ولایت غور  کشف وضبط شد .
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به آژانس باختر گفت، قاچاقچیان قصد داشتند چهل ودو کیلوگرام تریاک وچرس را به خارج ازآن ولایت انتقال دهند که توسط  ماموران  پولیس  از مر بوطات جنوب شرق شهر چغچران مرکز ولایت ضبط گردید.
او همچنان  گفت، تا کنون دراین رابطه کسی بازداشت نشده اما  بررسی ها دراین زمینه جریان دارد. 

لشکرگاه باختر  6 عقرب
پیش از دوصد پولیس پس از آموزش های مسلکی امروز از مرکز  آموزش پولیس ولایت هلمند فارغ گردیدند .
مل پاسوال حکیم انگار قوماندان امنیه هلمند به آژانس باختر گفت، دوصدوچهل و چهار پولیس پس ازدوماه آموزش های مسلکی  ازمرکز آموزشی  پولیس درشهر لشکرگاه فارغ گردیدند .
حکیم انگار از فارغان خواست که بامردم  برخورد خوب نمایند تا همکاری  مردم را در امر تامین امنیت جلب کنند .
انگار گفت، نیروهای پولیس به مقایسه چند سال گذشته  تا حد زیادی  مسلکی شده اند ودرامر تامین امنیت از  خود شایسته گی  نشان میدهند .

کابل/6/عقرب/باختر
سخنگوی وزارت دفاع ملی خواستار ارایه اسناد در رابطه به موجودیت فساد در ریاست صحیه آن وزارت شد.
جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی در پاسخ به اظهارات: کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه مبنی به متهم کردن ریاست صحیه اردو به آژانس باختر گفت:" در صورتیکه کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه ویا هر نهاد دیگری اسناد مبتنی بر فساد یا موضوع دیگر در اختیار داشته باشند به  دسترس وزارت دفاع ملی و یا به اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری قرار دهند .
مطابق به قوانین پیرامون آن تحقیق و رسیده گی میگردد و در غیر آن بدون اسناد موجود چنین اتهامات معقول و منطقی نمی باشند ".

چاریکار باختر 6 عقرب
عملیات مشترک تصفیوی نیروهای امنیتی در شاهراه پروان- بامیان خاتمه یافت .
این عملیات به منظور پاکسازی شاهراه پروان-بامیان از وجود مخالفان دولت راه اندازی  گردیده بود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی قوماندانی امنیه پروان به آژانس باختر،طالبان با انجام عمال  دهشت افگنی وضعیت امنیتی شاهراه غوربند رامختل واین شاهراه رابرای چند روز مسدود نموده بودند .
این عملیات مشترک  به رهبری  مل پاسوال  عبدالرحمن سرجنگ قوماندان امنیه پروان  با مساعی مشترک اردوی ملی، پولیس ملی ،پولیس نظم عامه وپولیس  محلی هفته قبل  درولسوالی های شینواری،شیخ علی وسیاه گرد پروان  آغاز  گردید.
مل پاسوال  عبدالرحمن سرجنگ به آژانس باختر گفت، در نتجه این عملیات چهارتن از افراد گروه طالبان به شمول دو قوماندان آن گروه کشته وشش تن دیگر شان زخمی  شدند .
به گفته  منبع، باراه اندازی این عملیات مشترک ساحات آسیب پذیر ولسوالی  های شینواری وسیاه گرد ازوجود طالبان پاکسازی گردیده شاهراه عمومی غوربند برای  ترافیک باز و امنیت این شاهراه به صورت  بهتر تامین گردیده است .