20 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهار کودک در لوگر به شهادت رسیدند

چهار کودک در لوگر به شهادت رسیدند

پل علم /20 قوس/ باختر چهار کودک عصر دیروز در لوگر...

محمد اشرف غنی رییس جمهوری با رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنیا دیدار کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری با رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنیا دیدار کرد

کابل/۲۰قوس/ باختر محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روزگذشته با زلجکو کومسیک...

کانگرس امریکا صدور ویزۀ خاص مهاجرت را به افغانان تمدید کرد

کانگرس امریکا صدور ویزۀ خاص مهاجرت را به افغانان تمدید کرد

واشنگتن/ وی او ای/20 قوس/ باختر کانگرس امریکا صدور ویزۀ خاص...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل 17 قوس باختر
سمینارعلمی و تحقیقی سیر هنر درصد سال اخیردر افغانستان  و جشنواره هنر امروز به اهتمام وزارت اطلاعات وفرهنگ وشورای عالی هنر ، درکابل برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر٬ دراین سمینار نخست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که دراین نشست معلومات درمورد هفت رشته هنری را  پیش کسوتان هنر درکشورتهیه کرده اند که صد سال گذشته در برمی گیرد.
همچنان او درمورد تلاش های شورای عالی هنر و معینیت فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ درراستای برگزاری جشنواره هنر معلومات داد و گفت که شواری عالی هنر همدلی و همکاری هنرمندان را انعکاس می دهد .
پوهاند باوری به همکاری و همدلی میان هنرمندان تاکید کرد و گفت که کارها و فعالیت هایی از سوی شورای عالی هنرو هنرمندان صورت گرفته است ٬ اما به صورت کل قانع کننده نیست .
وی افزود که اگرهمکاری بین هنرمندان رشته های مختلف وجود نداشته باشد ، به هدف شان نخواهند رسید.
بعد پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان را  داکتر طارق رشاد مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ خواند که درآن آمده است : واضح است که درصد سال گذشته ، سفر هنر پر از فراز و نشیب بود ، این تلاش های شما عرصه های گونا گون هنر درصد سال گذشته را به بررسی می گیرد.
حال که شما به منظوربررسی جریان یک صد سال گذشته هنر جمع شده اید ، باوردارم آن فرصت ها را مشخص می کنید که هنرسهولت را درزندگی  بیآورد و هم مشکلات موجود را آشکار کند.
همچنان درپیام رییس جمهوری گفته شده است :  موفقیت سمینارعلمی و تحقیقی شما را آرزو می کنم و ازجانب دیگر امیدوارم که تلاش های علمی تان نتایج مثبت داشته باشد و راه را برای رفع مشکلات درعرصه هنر هموار کند و برای پیشرفت هنر تاثیرگذار باشد.
تیمورشاه حکیمیارمعاون شورای عالی هنر نیز دررابطه به فعالیت های این شورا معلومات داد و یک سلسله مشکلات فرا راه هنر و هنرمندان را بیان کرد .
او تاکید کرد که باید جلو بی نظمی ها درعرصه هنر گرفته شود و به خواسته ها و نیازمندی های هنرمندان توجه  شود.
همینگونه مجلس علمی سمینار پس از انتخاب داکتر محمد یوسف آصفی به حیث رییس ، جوان شیر حیدری به حیث معاون و شکریه بارکزی به حیث منشی به کار پرداخت.
درمجلس علمی محمود مرهون ، فضیله ضمیر، ملالی ذکریا ، عبدالواسیع نجمی ، داکترمحمد یوسف آصفی و تمنا توانگر ، به ترتیب بخش های ادبیات ، رقص ، موسیقی ، هنرهای تجسمی ، تیاترومهندسی ، درصد سال گذشته را با ارائه مقاله های شان به بررسی گرفتند.
همینگونه درجریان این سمینارفلم مستند ازفعالیت های سینمای کشور که ازسوی ریاست افغان فلم تهیه شده بود نیز به نمایش گذاشته شد وبه  شماری از هنرمندان بخش های مختلف هنری تندیس ها و ستایش نامه ها توزیع شد.
دراخیر قطعنامه 7 فقره یی محبوبه بابکرخیل رییس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات وفرهنگ خواند که درآن گفته شده است :  به خاطر تحلیل وضعیت هنر های هفت گانه بخش های مربوط وظیفه دارند که  به صورت جدا گانه به به خاطررفع چالش ها و بیرون رفت از وضعیت کنونی هنر ، سمینار های علمی برگزارکنند.
به فرمان رییس جمهوری درمورد  ایجادخانه هنر تحقق بخشیده شود
روز هنر به صورت باشکوه درسراسر کشور برگزارشود و همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ درجهت تسریع فعالیت های شورای عالی هنر همکاری کند.
همینگونه درپایان این سمینار، نمایش تیاتر توسط هنرمندان تیاترملی ، نمایش لباس توسط گروه امیری همدلی ، و پارچه های موسیقی توسط هنرمندان ریاست موسیقی اجرا شد و نمایشگاه هنری توسط ریاست هنرستان ملی برگزار شد . احمدضیا احمدی

کابل/17 قوس/باختر
سناتوران با سکوت یک دقیقۀ درنشست امروزی، سازمان استخباراتی پاکستان(آی اس آی) راعامل اصلی ترورداکتر ناکامورا و پنج همکار افغان وی دانست و ازحکومت خواستند که این قضیه را به صورت جدی درسطح بین المللی، مورد پیگیری قراردهد.
     این جلسه که به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس برگزارشد، اکثر اعضا در موردچگونگی ترور داکترناکامورا صحبت کردند و گفتند جای شک نیست که پاکستان از بهرمنافع آبی آن کشور ومهار قسمتی ازآب دریای کنر که درپروژه‌های زراعتی ناکامورا به کارگرفته می‌شد ، قتل وی را سازمان دهی کرده است واذعان داشتند که با گرفتاری عاملین این ترور، این دسیسه شیطانی قطعاً بر ملا خواهد شد. سناتوران با تقبیح  کردن ترور داکترنامورای جاپانی که تابعیت افتخاری افغانستان را حاصل کرده بود وشهادت پنج همکار اورا، یک جنایت ضد بشری دانسته و ازوحدت فکری وهمسویی کافه ملت افغانستان به شمول رییس جمهور درتقبیح یت این جنایت وتمرکزمردم برآبادانی افغانستان ومنافع علیایی کشور تمجید کرد، با پیشنهاد ایجاد یک میناریادگاری درمحل قتل وی، خواهان بسیج مردم درراستای شگوفایی کشوربه سبک وطریقه‌ی داکتر ناکامورا شدند.
     هم‌چنان سناتوران بخاطر ارج‌گذاری به خدمات ارزشمند، دلسوازنه وانسان دوستانه ناکامورا به پا ایستاده درغم وی سکوت کردند وفیصله کردند که تقدیرنامۀ با امضا همه اعضای مجلس، به اسم وی ترتیب وبه خانوادهاش ارسال شود .
    هکذا درجلسه ازآغازگفت وگوهای صلح میان نمایندگان ایالات متحده امریکا وطالبان درقطرابرازحمایت شد، ولی تاکید شد که امریکا زمینه گفت و گوهای میان افغانان را به رهبری حکومت افغانستان مساعد کند، چون طرف اصلی قضیه، حکومت افغانستان است وحکومت همه امکانات سیاسی، نظامی وروابط بین المللی را دردست دارد که طالبان آن‌ها را ندارد که بدون حضور دولت افغانستان، هیچ اقدامی نتایج مطلوبی ندارد.
   درجلسه باردیگر شماری ازسناتوران براعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کردند وآن را، درشرایط فعلی که گفت و گوهای صلح مطرح است با اهمیت خواندند ونیز ابرازمیدواری شد که نشست تخنیکی امروزکمیسیون انتخابات ونمایندگان نامزدان، پیامدمثبت داشته باشد .
درجلسه برخی اعضا، مطرح کردن حکومت موقت ویا مشارکتی را ازسوی یک تعداد سیاسیون خلاف قانونی اساسی ومصالح علیای کشورخواندند و گفتند دیگرافغانستان به عقب برنخواهند گشت وآرای واقعی مردم، سرنوشت آینده سیاسی کشوررا نسبت به حکومت مشارکتی بهتررقم خواهد زد .
    درپایان مباحث آزاد فضل‌هادی مسلم یاررییس مجلس، قتل داکترناکامورا ومحافظان افغانی‌اش را تقبیح  کرد و ابرازهمدردی باخانواده موصوف ومردم جاپان گفت وی در دوران جهاد وبعد ازآن خدمات بی‌شایبه صحی واقتصادی به شمول اعمار دو بند آب وسرسبز کردن زمین‌های وسیع زراعتی انجام داده است که شهروندان کشورهرگزسخاوت وقربانی او را فراموش نخواهند کرد بلکه کارهای نیمه تمام ایشان را به پایه اکمال خواهند رسانید.
رییس مشرانوجرگه گفت ناکامورا یک سپاهی گمنام وخادم افغانستان بود وزمانیکه اقداماتش برای ساختن بندهای آبی بالای دریای کنررسانۀ شد هدف شبکه استخباراتی پاکستان قرارگرفت وتوسط مزدوان فروخته شده آن ازبین برده شد مردم افغانستان را نهایت متاثر ومتالم ساخت. همچنان افزود قتل نا کامورا به جهانیان نیزپیامی دارد وآن اینکه هرفرد که مخلصانه و بدون غرض برای افغان‌ها کارنمایند خارچشم دشمنان سرسخت مردم افغانستان قرارمی‌گیرد وابرازامیدواری کرد که مسوولان ادارۀ محلی ولایت ننگرهاربرای گرفتاری وبه محاکمه کشانیدن عاملین این ترور وحشتناک، اقدامات لازمه انجام خواهند داد.
فضل‌هادی مسلم یارگفت صلح خواست مهم مردم است ومجلس سنا ازصلحی که درآن نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان حضورداشته باشند حمایت می نماید وجامعه جهانی برای آغازمذاکرات میان افغانان ، دست به کارشوند درغیرآن صلح مقطعی وکوتاه مدت، دردهای مردم را دوا نخواهد کرد. ایشان گفت که مردم با متقبل شدن زحمات و مشکلات زیادی درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند وایجاب می نماید که نتیجه آن نیز به زودی اعلان شود وهرآن‌که داعیۀ حکومت موقت، مصلحتی ویا کوتاه مدت را بلند می‌کند نادرست وخلاف خواست همگانی است وهرگزنمی‌خواهیم مردم ما با چالش های بیشتری مواجه شوند.
درجلسه طبق اجندا اساسنامه مرکزمنطقۀ ایکو برای همکاری نهادهای مبارزه با فساد اداری، موافقتنامه تأسیس بانک اطلاعاتی قاچاق کالا وجرایم گمرکی کشورهای عضوایکو ومعاهده استراتیژیک میان افغانستان وترکمنستان که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رییس وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی به جلسه ارایه وتصدیق شد ونیزیک عنوان طرح قانون تابعیت به اعضای مجلس معرفی و به کمیسیون مربوط محول شد. نالان

کابل/17 قوس/باختر
فضل‌هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز با وانگ یو سفیرجدیدجمهوری خلق چین برای افغانستان ملاقات تعارفی کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،در این ملاقات هردوجانب روی گسترش وتقویت روابط، روند صلح افغانستان، پروژه یک کمربند یک راه، نحوه کاری مجلس سنا و تداوم کمک‌های جمهوری خلق چین تبادل نظرکردند.
رییس مشرانوجرگه با  ابرازخرسندی از تقرر وانگ یو به صفت سفیرجمهوری خلق چین برای افغانستان از دوستی دیرینه وهمسایگی بهتر میان دوکشوردوست یاد آوری کرد از تلاش‌های جمهوری خلق چین برای تأمین صلح در افغانستان وکمک‌های آن کشور قدردانی کرد و ابراز آرزومندی کرد که پیمانه این کمک‌ها، نظر به نیاز مندی‌های اشد کشور بیشترشود و روابط تجارتی نیزمیان دوکشوردوست وسعت یابد.
سپس وانگ یو ،تمنیات نیک و دعوت رسمی مقامات کشورش را با رییس مجلس سنای افغانستان شریک کرد؛تأمین صلح درافغانستان را به نفع کشورهای منطقه به ویژه جمهوری خلق چین دانست واز اقدامات بیشترکشورش در این راستا خبرداد همچنان گفت کشورش آماده همکاری‌های لازم بادولت افغانستان و اقدامات بیشتر برای نزدیک کردن روابط است . نالان

کابل/17 قوس/باختر
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه،گزارش وزیردولت درامورپارلمانی رامبنی چگونگی اجاره ملکیتهای رادیو-تلویزیون ملی، وزارت ترانسپورت وافغان فلم را ،استماع کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،دراین نشست که محمدعلم ایزدیارنایب اول ، مولوی عبدالله قرلق منشی، داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس،رییس واعضای کمیسیون سمع شکایات وعبدالمقتدرناصری رییس عمومی دارالانشاء شرکت داشتند، داکترفاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی با تمجیدازموقف گیرهای ملی مجلس سنا افزود سفارت انگلستان درکابل، اتحادیه اروپا وبانک انکشاف آسیایی دوسال قبل به منظورتنظیم بهترومدیریت همکاری های شان به مردم افغانستان ، خواستارساحه مناسب جهت ایجاد دفاترکاری ازحکومت افغانستان شدند که به اساس فیصله کابینه درحوت سال گذشته حدود 62405 مترمربع زمین متعلق به وزارت ترانسپورت، ریاست عمومی رادیو-تلویزیون ملی وافغان فلم ، برای پنجاه سال به سفارت انگلستان ،بانک انکشافی آسیایی و نمایندگی اتحادیه اروپا طور اجاره واگذارشود.
وی ضمن رد موضوع فروش ساحه متذکره، افزودکه اجاره زمین مذکوردرروشنایی قانون اساسی و قوانین نافذ کشور ورضایت ادارات ذیربط صورت گرفته است.
همچنان دراین نشست نمایندگان اداره امور، وزارت‌های مالیه،اطلاعات وفرهنگ، امورخارجه ، امور شهری واراضی، و رادیوتلویزیون ملی گزارش های مفصل شانرا دراین زمینه ارائه کردند.
رییس مشرانوجرگه ، نظارت ازعملکردحکومت راازوظایف نمایندگان مردم درشورای ملی دانست، ازنبود همآهنگی وتناقض درگزارش های ادارات ذیربط انتقاد کرد و افزودکه ریاست عمومی رادیو-تلویزیون ملی، اداره افغان فلم ووزارت ترانسپورت مالکان حقیقی زمین استند وهرگونه فیصله بدون رضایت آنان نادرست تلقی میشود ونیزقرار شد که موضوع درکمیته رؤسا مجدداً مطرح بحث قرار گیرد وکمیسیون سمع شکایات ومجلس سنا دراین زمینه تصمیم اتخاذخواهدکرد. نالان

کابل/۱۷قوس/ باختر
هشتمین کنفرانس وزرای خارجه کشور های عضو پروسه استانبول – قلب آسیا، فردا، هجدهم قوس در شهر استانبول برگزار می شود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امورخارجه به آژانس باختر٬این کنفرانس با بیانیه های محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و همتای ترک وی رجب طیب اردوغان، افتتاح می شود.
درین نشست، وزاری خارجه و مقامات ارشد 15 کشور اشتراک کننده، 16 کشور حامی و 12 سازمان منطقه یی و بین المللی حامی این پروسه، اشتراک خواهند کرد.
کنفرانس امسال، تحت عنوان صلح – مشارکت – رفاه برگزار می شود . در پایان این کنفرانس، اعلامیه یی مبنی بر تعهدات جدید در راستای چشم انداز این پروسه، تصویب و صادر خواهد شد. ماری

يكشنبه ، 17 قوس 1398 ، 05:22

تبصره

کابل/۱۷قوس/ باختر
طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۹ پس از تایید مشرانوجرگه به ولسی جرگه فرستاده شده است٬ اکنون برنمایندگان مردم است که این سند ملی را درزمانی که قانون اساسی کشور تعیین کرده است٬ تصویب کنند.
مفسر آژانس باختر می نگارد :طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۹ درسقف ۴۲۸میلیارد و۳۸۰ میلیون افغانی ترتیب شده است که ازجمله ۲۸۹ میلیارد افغانی آن به بخش بودجه عادی اختصاص داده شده است و ۱۳۹ میلیارد و۲۷۹ میلیون افغانی باقی مانده به بخش توسعه و انکشاف اختصاص یافته است از مجموع بودجه توسعه یی ۶۳ میلیارد افغانی این سند از عواید داخلی و بیشتر ۷۵،۸میلیارد افغانی دیگر آن را منابع کمک کننده تمویل می کند.
با استناد به رهنمایی قانون اساسی حکومت درخلال ربع چهارم سال مالی جاری بودجه سال مالی  آینده را به شورای ملی ارائه می کند ،تایید بودجه سال مالی آینده از جانب مشرانوجرگه مصداق این حقیقت است که حکومت درزمانی که قانون تعیین کرده است این سند را به شورای ملی ارائه کرده است.
بربنیاد گزارش ها اکنون کاپی این سند به دسترس نمایندگان مردم درخانه ملت قرار گرفته است وشماری از نمایندگان این سند را نا متوازن عنوان کرده اند و شمار دیگر بحث پیرامون آن را مشروط به تکمیل بحث درمورد حساب قطعی سال ۱۳۹۷عنوان کرده اند.
متکی به قانون اساسی حساب قطعی سال مالی قبل درخلال شش ماه سال آینده به شورای ملی ارائه می شود . مستدل مطرح می شود که چگونه درچند روز محدود باقی مانده از سال مالی روان ولسی جرگه قادر خواهد شد به این سندمهرتایید ویا رد بگذارد.
به هرصورت تاخیر در تصویب بودجه ملی اگر از جانبی نگرانی کارمندان دولتی را که مزداندک دارند درپی دارد از طرف دیگر باعث تاخیر در روند  تطبیق پروژه های توسعه یی درکشور خواهد شد .
با آن که دراین مورد نیز قانون اساسی حکم صریح دارد . ‹‹هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد تا تصویب بودجه جدید بودجه سال گذشته تطبیق می گردد .›› متکی به آن کارمندان دولتی که مزد اندک دارند نباید نگران باشند که هرگاه تصویب بودجه درخانه ملت به تاخیر رو به رو می شود مشکل آنان مضاعف می شود و درآغاز فصل زمستان با مشکل ناشی از این تاخیر،دست وگریبان می شوند.
به هرصورت از قراین برمی آید که بحث درمورد این سند به احتمال ضعیف و قوی زمان گیرشود . اما قانون اساسی حکم صریح دارد که ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه ملی را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد دیده شود ،قانون اساسی را قانون گذاران کشور چگونه رعایت می کنند. ختم/ نالان ...ک..م

کابل/۱۷قوس/ باختر
اقدام پولیس در جمع آوری ولگردها از مقابل مکاتب دختران در شهرکابل ستودنی است.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد: پولیس کابل ازچندی به این طرف ولگردها را ازمقابل مکاتب دختران در شهر جمع آوری و پس از اخذ تعهد آنان را رها می کند هرچند این اقدام تازه نیست، پولیس بارها به این اقدام متوصل شده است ولی بازهم خانواده ها از حضور افراد ولگرد دربرابر مکاتب دختران شکایت دارند ،درگذشته ها شوراهای والدین درمکاتب وجود داشت که به مشکل مکاتب می پرداخت ، اولیای شاگردان عضویت این شوراها را داشتند.
شورای مکاتب رابطه نزدیک با حوزه پولیس مربوط داشت . ممکن این شوراها وجود داشته باشد ولی آنچه دراین بحث مورد توجه است اقدام پولیس است .
پولیس کابل درگیر مسایل بسیار است و درکنارآن تجمع ولگردهابرای پولیس درد سردیگری است .
دراین جا باید به نقش خانواده ها توجه شود . خانواده ها نگذارند که فرزندان شان باعث مزاحمت دیگران شوند و با تجمع دربرابر مکاتب دختران فرصت استفاده سوء وحتا نفوذ دشمن را فراهم می کنند.
پولیس باید برای جلوگیری ازاین عمل ناپسند درکنار آن که ولگردها راجمع آوری می کنند و پس از اخذتعهد رها می کند ،خانواده های ولگردان را نیز درجریان قراردهد تا مگر با این شیوه بتواند از تجمع ولگردها در برابر مکاتب دختران به صورت قاطع جلوگیری کند.
حضور این افراد٬ گاه گاه باعث درگیری های فزیکی میان ولگردان شده است ،دربسیاری موارد خانواده هایی که دختران شان دراین مکاتب درس می خوانند با ولگرد ها درگیر شده اند و این امر باعث ایجاد دردسرهای بزرگ برای پولیس شده است.
شهروندان بدون تردید این اقدام پولیس را می ستایند و توقع دارند این روند ادامه پیدا کند تا ولگردها از مناطق مختلف شهر جمع آوری شوند. ختم/ نالان ...ک..م

يكشنبه ، 17 قوس 1398 ، 05:14

چالش های انتخاباتی بررسی شد

کابل 17 قوس / باختر
کمیسیون مستقل انتخابات برای بررسی چالش های انتخاباتی امروز نشست معلوماتی درمقرآن کمیسیون برگزار کرد .
دراین نشست  نمایندگان دسته های انتخاباتی ، نهاد های ناظر ملی وبین المللی انتخابات ، احزاب سیاسی، جامعه مدنی  ورسانه  ها حضور داشتند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست حواعلم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات فعالیت های این نهاد را درسه مرحله ( قبل از انتخابات ، روز برگزاری انتخابات و بعد از انتخابات ) دسته بندی کرد و گفت که انتخابات کنونی نسبت به انتخابات های گذشته متفاوت وشفاف برگزارشده است .
نورستانی دراین نشست یکباردیگر٬ از دسته های انتخاباتی خواست که با این نهاد همکاری کنند و اجازه دهند که  روند بازشماری درولایت های باقی مانده تکمیل شود تا نتیجه ابتدایی اعلام شود .
شماری ازنمایندگان  دسته های انتخاباتی تاکید دارند٬این نشست که  درپی تداوم  موارد  مبهم و جنجالی انتخابات ریاست جمهواری برگزارشده بود درنخست به نمایندگان  دسته های انتخاباتی  فرصت داده می شد تا پرسش های شان را مطرح می کردند وبعد مسوولان کمیسیون  مستقل انتخابات به سوالات  پاسخ می دادند اما مسوولان کمیسیون انتخابات نظربه تعیین وقت (سه دقیقه ) که کافی نبود بنا این نشست بدون نتیجه پایان یافت .
اما شماری از این نمایندگان تاکید دارند که کمیسیون تا کنون نتوانسته است نتیجه قابل قبول را به مردم برساند و ازسوی هم این نهاد مطابق به قانون انتخابات و طرزالعمل های انتخاباتی عمل نکرده است و همواره اختیاری عمل کرده است  وسبب بحران انتخابات شده است .
اما مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات باربار تاکید کرده اند که این نهاد مطابق قانون عمل کرده است .
نشست معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات درحالی برگزارشد که روند بازشماری آرای 27 ولایت تکمیل شده است اما درهفت ولایت دیگراین روند به دلیل اعتراض ومخالفت شماری از دسته های انتخاباتی تاهنوزآغازنشده است اما متوقف شدن روندبازشماری درهفت ولایت باعث جنجالی شدن و تاخیردراعلام نتیجه انتخابات شده است وازسوی هم سبب تشویش ونگرانی شدید مردم شده است . جاوید روشان

يكشنبه ، 17 قوس 1398 ، 05:13

چهل میلیون دالر لیلام می شود

کابل / ۱۷ قوس/ باختر
بانک مرکزی مبلغ ۴۰ میلیون دالر را روز دوشنبه ۱۸ قوس سالروان به طور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام می دارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زون های د افغانستان بانک تحویل کرده اند تقاضا می شود تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برند گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه کنند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانی که تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم نکرده اند، می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه به طور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک کنند.ذبیح علم

فراه/ 17 قوس/ باختر
دو هزار خانواده در ولسوالی پشت کوه فراه منازل شان را ترک کردندو به مرکز ولایت های همجوار  جابه جا شدند.
یک بیجا شده ولسوالی پشت کوه به خبرنگار آژ انس باختر گفت که به سبب جنگ و اذیت و آزار شان از سوی طالبان مجبور به ترک خانه های شان شدند.
مسعود بختور معاون والی فراه گفت که  باشندگان آن ولسوالی از ظلم طالبان به ستوه  آمده اند و مجبور به ترک دیار  شان شده اند.
وی گفت که تلاش برای رسیدگی به مشکلات آنان آغاز شده است .خالقیار

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL