05 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

نیمروز / 7 دلو / باختر 
شهروندان نیمروز نزدیک به یک میلیون افغانی و یکصد ودوازده جریب زمین را امسال به معارف آن ولایت کمک کرده اند.
مسعود نوری رییس معارف نیمروز به خبرنگار آژانس باختر گفت که از پول های کمک شده شهروندان به معارف ، در خریداری تجهیزات برای مکاتب وترمیم صنف هابه مصرف رسیده است .
نوری افزود که سی وپنج باب مکتب به کمک شهروندان در سال جدید در آن ولایت ساخته می شود.
شهروندان نیمروز می گویند که معارف آن ولایت با مشکلات زیادی روبرو است ونیاز به همکاری آنان دارد.
اعضای شورای ولایتی نیمروز نیز می گویند که حکومت با مشکلات مالی روبرواست وبودجه کافی برای حل مشکلات معارف اختصاص داده نمی تواند.
مولوی گل احمد احمدی معاون شورای ولایتی نیمروز کمک شهروندان  را برای تقویت ورشد معارف در آن ولایت مفید می داند. شکریه

کابل 7 دلو باختر
به منظورنهایی کردن نصاب 38 رشته تحصیلی، کارگاهی را وزارت تحصیلات عالی برگزارکرد.
به گزارش آژانس باختر: نصاب 38 رشته تحصیلی شامل بخش های انجنیری، تعلیم و تربیه و زراعت است.
در این کارگاه  روسا، معاونین و منشیان کلستر های شامل بازنگری نصاب یاد شده شرکت دارند که بر متون مندرج نصاب ، یکسان سازی فارمت ها، آماده کردن فهرست مندرجات، طرح و دیزاین آن مرور کلی کنند و آن را آماده چاپ و استفاده کنند.
درآغازاین کارگاه پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی صحبت کرد و با یاد آوری از تلاش های وزارت تحصیلات عالی گفت که روند نصاب سازی یک کار دوامدار است و تاثیرات آن در درازمدت محسوس می شود.
وی ازاستادان ومسوولان پوهنتون ها خواست که در رابطه به نصاب های جدید برای محصلان آگاهی دهند و در مورد تاثیرات آن در بهبود کیفی تدریس و آموزش، و این که تا چه اندازه جوابگوی نیازمندی های آنان است گفتمان ، راه اندازی کنند.
بعد رییس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی پیرامون کارکرد های سال جاری دربخش بازنگری نصاب ، معلومات داد وگفت که در این کارگاه در رابطه به 20 رشته انجنیری، 8 رشته تعلیم و تربیه و 10 رشته زراعت که قبلا بازنگری شده است، مرور کلی صورت می گیرد و این نصاب برای چاپ آماده خواهد شد.
به گفته وی از آغاز سال روان، کار روی 74 رشته تحصیلی صورت گرفته است و نصاب 5 رشته حقوق، علوم سیاسی و شرعیات تکمیل و چاپ شده است.
اوگفت که قرار است این نصاب در سال جدید تحصیلی در پوهنتون های خصوصی و دولتی تطبیق شود.احمدضیا احمدی

شهرجلال آباد/ 7 دلو/ باختر
ده ها دختر وپسر ازکارگاه آموزش حرفه در ننگرهار فارغ شدند.
این جوانان اکنون می توانند با استفاده از حرفه شان درآمد داشته باشند.
این کارگاه ازسوی نهاد کمک رسان شپول وبه همکاری ریاست کارو امور اجتماعی ننگرهار به راه انداخته شده بود.
دفتر رسانه های ننگرهار با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین دور نود پسر و پنجاه دختر آموزش حرفه دیدند.
این جوانان برای هفت ماه ازسوی مربیان داخلی دررشته های برق ،خیاطی ، ترمیم مبایل ، نجاری ، سیمساری ،خامک دوزی آموزش دیدند.
درپایان کارگاه برای هر جوان وسایل کار نیز اهدا شد.
این جوانان از میان خانواده های نیازمند انتخاب شده بودند.
آنان خورسند اند که پس ازاین با استفاده از حرفه شان می توانند برای خود و خانواده شان لقمه نانی تهیه کنند.ختم/ابوی

کابل 6دلو باختر
وزیر دولت بریتانیا در امور انکشاف بین‌المللی ، دردیدار با داکترمحمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، حمایت‌ آن کشور را از تعلیمات دختران درافغانستان ابراز کرد .
به گزارش آژانس باختر: این دیداردرحاشیه کنفرانس بین‌المللی مجمع جهانی آموزش و پرورش در لندن صورت گرفت .
سرپرست وزارت معارف کشور در جریان این دیدار با  تشریح دستآوردهای این وزارت در حوزه خدمات آموزشی 34 ولایت افغانستان و مرکز؛ از 3.7 میلیون 
کودک بیرون از مکتب یاد کرد و افزود که حجم زیادی از این کودکان را دختران تشکیل می دهد.
داکتربلخی همچنان به ضرورت ارتقای ظرفیت و استندرد سازی سیستم تعلیمی، نبود محیط آموزشی مناسب برای شاگردان، مکاتب فاقد تعمیر و مشکلات موجود در بخش حفظ و مراقبت از کودکان افغانستان پرداخت و خواستار همکاری‌های بیشتر بریتانیا با معارف کشور دراین بخش‌ها،  شد.
آندره استیفان ام. پی وزیر دولت بریتانیا در امور انکشاف بین المللی، از همکاری و حمایت آن کشور دربخش تعلیم وتربیه کودکان افغانستان، وعده سپرد و تاکید کرد که بریتانیا از بهبود تعلیمات دختران در افغانستان نیز حمایت می‌ کند .
احمدضیا احمدی