27 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر 5 سنبله
کارساخت تعمیریک مکتب ابتداییه ازسوی وزارت بازسازی وانکشاف دهات درقریه کهنه قلعه ولسوالی چهارباغ فاریاب تکمیل شد.
فریدون آژند سخنگوی وزارت باسازی وانکشاف دهات که دراین رابطه با خبرنگارآژانس باخترصحبت می کرد گفت که تعمیراین مکتب دارای شش اتاق درسی است  و توسط برنامه ملی میثاق شهروندی به هزینه چهارصدهزارافغانی ساخته شده است .
دراین قریه هفتصدوپنجاه خانواده زند گی می کنند. فهیم

کابل باختر4 سنبله
داکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف دیروز بدون اطلاع قبلی از مکتب متوسطه "مسعود سعد" واقع در حوزه تعلیمی 10 شهر کابل دیدن کرد و وضعیت خدمات تعلیمی در آن مکتب را از نزدیک بررسی کرد.
به گزارش آژانس باختر: سرپرست وزارت معارف درجریان این دیدار، بخش‌ های مختلف این مکتب را بررسی کرد و درصحبت با مدیر و  معلمان ، بربهبود وضعیت تعلیمی مکتب تاکید کرد .
وزیر معارف همچنان در صنوف درسی از نزدیک با شاگردان صحبت کرد و مشکلات آنان  را شنید.
داکتر بلخی درکنار تشویق شاگردان برای توجه بیشتر به درس و تعلیم ، سواد را عامل مهمی برای ایجاد افغانستان آباد و مترقی دانست .
گفتنی است که دراین مکتب 2400 شاگرد دختر و پسر شامل اند که در 3 وقت  درس  می خوانند. احمدضیا احمدی

کابل باختر4 سنبله
در ادامه کار زارجمع آوری کتاب، دیروز نیز بیش از 27 هزار جلد کتاب درسی مکاتب درولایت سمنگان جمع آوری و به شاگردان نیازمند توزیع شد .
به گزارش آژانس باختر:  کتب جمع آوری شده ،  شامل 27 هزار و 125 جلد از مضامین مختلف مکتب است که به اثر تلاش ریاست معارف ولایت سمنگان و به همکاری مدیریت های معارف و اهالی مرکز و ولسوالی های این ولایت ، جمع آوری و  به دانش آموزان نیازمند توزیع شده است.
این کتاب ها شامل مضامین مختلف درسی مکاتب است  که درخانه های شماری از مردم که کودکان شان به صنوف بلند تر ارتقا کرده اند، موجود بود و از این کتاب ها استفاده نمی شد .
به گفته عبدالمتین سروری رییس معارف ولایت سمنگان  با توزیع این کتاب ها برای شاگردان نیازمند، تا حدودی ازمشکل نبود کتب درسی کاسته شده است.
رهبری وزارت معارف با تمجید از همکاری های مردم کشور در راستای حمایت از برنامه های این وزارت، از آن ها می خواهد تا هر چه بیشتربا وزارت معارف همکاری کنند. احمدضیا احمدی

کابل باختر4 سنبله
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی
ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصلات عالی به آگاهی می رساندکه یک تعداد فهرست های پوهنځی ها و دیپارتمنت های پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی از طریق شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است که گویا به جز از فهرست های نشر شده، سایر پوهنتون ها، پوهنځی ها و دیپارتمنت ها فاقد اعتبار اند.
باید متذکرشد که لست های یاد شده جدید نیست، بناْ هموطنان می توانند فهرست های جدید دیپارتمنت ها و پوهنځی های پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی را که دارای مجوز وزارت تحصیلات عالی اند، از طریق ویب سایت رسمی وزارت تحصیلات عالی به دست آورند.
برای دریافت فهرست پوهنتون های خصوصی، به لینک  : https://www.mohe.gov.af/prs/universities  مراجعه کنید . احمدضیا احمدی