27 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

یکشنبه 3 سنبله 1398
درجریان کار زار جمع آوری کتاب که بیش از2 صد هزارجلد کتاب درسی مکاتب ازشهرکابل، جمع آوری شده بود به شاگردان نیازمند مکاتب  توزیع شد .
به گزارش آژانس باختر: به اساس هدایت داکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در مورد کارزار سراسری جمع آوری کتاب های درسی و به دسترس قرار دادن آن برای سایر دانش آموزان،  200 و 14 هزارو 858 جلد کتاب درسی مکاتب، اخیرآ از سوی ریاست معارف شهر کابل به همکاری آمران حوزه های تعلیمی و باشند گان شهر کابل جمع آوری شد.
این کتاب ها با محتوای مضامین مختلف درسی مکاتب است  که درخانه های شماری از مردم کابل که کودکان شان به صنوف بلند تر ارتقا کرده بودند، موجود بود و از این کتاب ها استفاده نمی شد .
کتاب های مذکور پس ازجمع آوری، به خاطراستفاده  برای شاگردان نیازمند مکاتب توزیع شد. 
وزارت معارف همکاری تمام شهروندان کابل را ستایش کرد و خواهان همکاری و حمایت بیشتر مردم  در تمام عرصه های نظام معارف کشور شد. احمدضیا احمدی

کابل باختر3 سنبله
وزارت معارف در نظر دارد که سند رهنمود «سهم گیری والدین در تعلیم و تربیه» را به اساس تجارب سایر کشورها تهیه و تدوین کند، در این رهنمود این نکات به عنوان سهم گیری و همکاری والدین بیان شده است:
-  برای کودکان خود مربیان خوب باشند ، درمراحل مختلف به ویژه اوایل کودکی.
-  از برنامه ها و مقررات مکتب آگاهی داشته و در تطبیق آنها همکاری کنند.
-  به فرزندان خود در انجام کار خانگی کمک کنند و زمینه انجام کار خانگی فرزندان خود را فراهم کنند.
-  در امور تعلیمی، تربیتی، اداری و خدماتی مکتب همکاری رضا کارانه داشته باشند.
-  در تصمیم گیری های مکتب سهیم باشند.
-  در شناسایی و استفاده از منابع و خدمات موجود در خانه ها و محل برای بهبود امور تعلیمی، تربیتی، اداری و خدماتی مکتب همکاری کنند.
بنآ  از تمام صاحب نظران، استادان، معلمان، محققان، نویسندگان، والدین و سایر فعالان عرصۀ تعلیم و تربیه تقاضا می شود که آثار علمی و تحقیقی، نظریات و پیشنهادهای شان را در ساحات فوق و سایر ساحات مرتبط به سهم گیری والدین در تعلیم و تربیه از طریق ايميل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید    و یا به طور حضوری به رياست دارالانشای شورای علمی معارف، واقع گلبهار سنتر، منزل هشتم شریک کنند.  احمدضیا احمدی

کابل باختر3 سنبله
عربستان سعودی ،  371 بورس تحصیلی  دوره های  ماستری و دکتورا  را برای محصلان افغان، دراخیتار وزارت تحصیلات عالی قرارداده است .
این بورس ها طبق لزوم دید برای استادان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و همچنان  متقاضیان واجد شرایط که به صورت  آزاد مراجعه می کنند، تحت شرایط ذیل توزیع می شود:
شرایط قبولی در بورس های داخلی و خارجی همان شرایطی است که بالای شاگردان عربستان سعودی قابل تطبیق است .
با مراعات کردن آنچه در ماده فوق ذکر شده است، شرایط قبولی شاگردان در بورس های خارجی قرار ذیل است:
-  سن نامزدان  برای دوره ماستری از 30 سال و برای دوره دکتورا از 35 سال بیشتر نباشد، به جز کسانیکه از طرف نهاد های ذیربط استثناً قرار گرفته باشند.
-  پذیرفتن تمام شرایطی که بالای اتباع کشورعربستان سعودی قابل تطبیق است.
-  متقاضیان قبلا یکی از بورس های نهاد های آموزشی کشور عربستان سعودی استفاده نکرده باشند.
-  تمام اسناد متقاضیان بورس از مراجع ذیربط تصدیق شود.
-  متقاضیان فورم عدم مسوولیت جرمی شان را از وزارت امور داخله افغانستان تصدیق کرده  باشند .
-  متقاضیان قبلا از نهاد های آموزشی کشورعربستان اخراج نشده باشند.
-  برای متقاضیان زن وجود محرم شرعی ضروری است  ویا این که یکی از اقارب نزدیک که حیثیت محرم شرعی را با وی داشته باشد در عربستان زندگی کند و یا دارای جواز اقامت باشد.
-  تکمیل معاینات صحی که از صحت جسمی و روانی نامزد تصدیق کند.
-  نهاد های آموزشی کشورعربستان سعودی حق دارند تا در صورت ضرورت از نهاد های مربوط در مورد محصلان معلومات اخذ کنند.
- والدین و یا سرپرست نامزد  موافقت خویش را برای استفاده  وی از این بورس ارائه کند.
امتیازات این بورس:
-  استفاده از امکانات صحی برای محصل و اعضای خانواده اش که در عربستان سعودی اقامت داشته باشند.
-  پرداخت دو ماه معاش برای تدارک محل اقامت (بود و باش)
-  پرداخت سه ماه معاش حین فراغت برای مصارف انتقال کتاب ها.
-  داشتن امکاناتی که برای محصلان  دیگر در کشور عربستان سعودی فراهم است.
-  نهاد آموزشی در فراهم کردن غذا برای محصلان تخفیف مناسب درنظر می گیرند.
-  آماده کردن مسکن و کمک های آموزشی، اجتماعی، هنری و تدریسی مناسب از طرف نهاد مربوط.
-  پرداخت قیمت تکت رفت و برگشت از طرف پوهنتون مربوط.
-  فیصدی نمرات نامزدان  برای دوره های ماستری و دکتورا  از 65 درصد کمتر نباشد.
به منظور سهولت در ثبت نام برای دریافت آدرس انترنتی پوهنتون ها و فهرست پوهنتون ها که قرار است در آن محصلان افغان پذیرفته شوند، متقاضیان به این لینک :
https://www.mohe.gov.af/prs/scholarship/  مراجعه کنند.
همچنان متقاضیان خود را به صورت آنلاین در آن ثبت نام کنند و یک کاپی آن را به وزارت تحصیلات عالی نیز تسلیم کنند.
با در نظر داشت موارد مذکور، علاقه مندان می توانند که به تاریخ 10 سنبله 1398 با فورم خانه پری شده بورس متذکره و سایر اسناد تحصیلی مورد نیازشامل  دیپلوم و ترانسکریپت نمرات دوره لیسانس و برای دوره ماستری و دکتورا، تذکره تابعیت، فورم عدم مسوولیت جرمی، فورم معاینات صحی، پاسپورت و سرپرست نامزد مبنی بر ادامه تحصیل نامزد در آن کشور ، به وزارت تحصیلات عالی مراجعه کنند.احمدضیا احمدی

بازارک ۳سنبله باختر
موسسه افغان آسترالیا برنامه یی برای ارتقای ظرفیت معلمان در پنجشیربرگزار کرد.
عتیق الله کریمی، رییس معارف پنجشیر به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که در این برنامه یکصدوبیست معلم از مکتب های مرکز و هفت ولسوالی آن ولایت در جریان بیست روز روش بهتر تدریس مضمون های ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی  فرا می گیرند. حبیب سادات