05 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

کندز/15 جدی/ باختر
محصلان پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز دیروز اسناد فراغت به دست آوردند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، در محفلی که به همین در پوهنتون کندز برگزار شد، خیبر سیفی رییس پوهنتون کندز گفت که در شانزدهمین دور فراغت از این پوهنځی، چهارصد و هشتاد و یک محصل از یازده دیپارتمنت پوهنځی تعلیم و تربیه آن پوهنتون فارغ شدند.
وی افزود که در سال روان نزدیک به یک هزار و یکصد محصل از سایر پوهنځی های پوهنتون کندز فارغ شدند.
عبدالجبار نعیمی، والی کندز در محفل فراغت این محصلان گفت: دشمنان صلح تلاش می کنند که مانع پیشرف و ترقی کشور ما شوند، اما شما به عنوان نسل جوان در برابر این مظالم ارادۀ قوی داشته باشید و کشور خود را از این ناهنجاری‌ها نجات بدهید. احمد نعیم دوستی

پلخمری/14 جدی/ باختر
محصلان پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلان امروز اسناد فراغت به دست آوردند.
پوهنیار محمدرضا صفدری، معاون محصلان پوهنتون بغلان به آژانس باختر گفت که در چهارمین دوره فراغت از این پوهنځی، یکصد و هفت محصل از
دیپارتمنت مطبوعات و رادیو تلویزیون فارغ شدند.
در سال روان نزدیک به یک هزار و دوصد محصل از پوهنځی های ادبیات، شرعیات، اقتصاد، زراعت، انجنیری، حقوق و ژورنالیزم فارغ شدند.
به گفته وی٬ در پوهنتون بغلان بیش از پنج هزار محصل مصروف فرا گیری علم و دانش اند. احمد نعیم دوستی

کابل/14/باختر
کارساختمان مکتب متوسطه سیدعبدالغفوربابا درولسوالی کوز کنر ننگرهار آغاز شد.
فریدون آژند سخنگوی وزارت بازسازی وانکشاف دهات امروز به خبرنگارآژانس گفت که ساختمان مکتب یادشده درروستای سیدو ده آن ولسوالی ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات ساخته می شود که در ساختمان آن هشت اتاق درسی ، سه تشناب وسایرملحقات ضروری درنظرگرفته شده است .
وی گفت با تکمیل کارساختمان این مکتب مشکلات آموزش 270 دختروپسرآن روستا مرفوع خواهد شد. فهیم

کابل/14 جدی/باختر
کارساختمان یک مکتب متوسطه درولسوالی ارگون پکتیکا آغازشد که با تکمیل آن مشکلات تعلیمی دختران و پسران 110 خانواده درآن ولسوالی مرفوع خواهد شد.
فریدون آژند سخنگوی وزارت بازسازی وانکشاف دهات امروزبه خبرنگارآژانس باخترگفت که درساختمان مکتب یادشده شش اتاق درسی ، سه تشناب وحفریک حلقه چاه آب درنظرگرفته شده است که ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات در روستای لشکری ولسوالی ارگون آن ولایت ساخته می شود .
وی گفت باتکمیل کارساخت این مکتب مشکلات تعلیمی فرزندان 110 خانواده مرفوع خواهد شد. فهیم