05 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کابل باختر 4 حوت سفارت چین در کابل تجهیزات کمپیوتری و...

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

کابل باختر/ 4/ حوت شماری از مسوولان وخبرنگاران ولایتی شورای خبرنگاران...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

شهر مزار شریف باختر 18 دلو
شاگردان دو لیسۀ دخترانه در شهر شبرغان تمرینات عملی را بخاطر پیشگیری از حوادث طبیعی در مکتب های مربوط شان تمرین کردند.
غلام محمد فکوری هماهنگ کنندۀ برنامه های حالت اضطرار دفتر حمایۀ اطفال به رسانه ها دیروز گفت که آنها آموزش های لازمۀ را پیرامون مبارزه با حوادث طبیعی و کاهش خطرات ناشی از وقوع این حوادث در ۱۸ مکتب ولایت جوزجان عملی نموده اند.
وی می افزاید که این تمرین ، شاگردان را قارد میسازد تا آنها در مواقع بروز خطر نقاط آسیب پذیر را شناسایی نمایند و نقاط امن را جستجو کنند.
به گفته منبع، در هر مکتب کمیته های حالت اضطرار ایجاد گردیده که این کمیته ها پانزده عضو دارد و در ترکیب آن آمرین مکاتب، معلمان، نمایندگان شاگردان و برخی از اولیای شاگردان شامل اند.

قلعه نو / باختر/ 14/ دلو
اداره کارو اموراجتماعی ، شهدا و معلولین ولایت بادغیس برای یکصدو پنجاه کارآموز در رشته های مختلف سند فراغت اعطأ کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باخترازولایت بادغیس  ، این اداره دیروز برای یکصد و پنجاه کارآموز مرد و زن که مدت شش ماه دررشته های قالینبافی ، خیاطی ، خامکدوزی ، ترمیم موبائیل ، کمپیوتر و ولدنکاری آموزش دیده بودند اسناد فراغت شان را توزیع نمود.
جلیل احمد مایل سرپرست این اداره میگوید که دراین دوره شش ماهه یکصد زن و پنجاه مرد شرکت کرده بودند.
وی افزود که برخی از وسایل مورد نیاز جهت کاراین کار آموزان به طور رایگان در اختیار آنان قرار گرفته است .
مایل اضافه کرد درگذشته نیز صدها تن از شهروندان این ولایت که علاقمند به این رشته ها بودند مشمول برنامه های آنان گردیده و سند فراغت دریافت کرده اند.

کابل باختر 11 دلو
دیپارتمنت های ساختمانهای صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی ، دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست ودیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک  کابل برای دوره ماستری شبانه سال 1396 خویش در رشته های فوق محصل میپذیرد علاقمندان جهت ثبت نام از تاریخ 15 دلو تا 15 حوت سالروان به مدیریت عمومی تنظیم برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه وفورم شمولیت اخذ نمایند .

کابل11 دلو باختر
جلسۀ به منظور تصحیح و تعدیل شماری از مواد طرح مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دیروزبه ریاست قانونپوه  سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس کمیته قوانین، برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، براساس مصوبه شماره 21 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 15 جدی 1395، برخی از مواد طرح مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ، به منظور رفع کاستی های موجود و نظام مندی بهتر امور، دوباره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این مقرره به منظور تنظیم امورمربوط به تأسیس و فعالیت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، فراهم نمودن زمینۀ آموزش کادرهای علمی، رشد وارتقای کمی وکیفی تحصیلات عالی از طریق رقابت آزاد میان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی، افزایش دسترسی جوانان کشور به تحصیلات عالی و رفع نیازمندی ها در رشته های ضروری، در سی و هشت ماده تنظیم شده است.
مقرره مذکور پس از بحث و بررسی لازم و ارائه نظریات مختلف از جانب اعضای جلسه، سرانجام مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که وزارت عدلیه مراحل قانونی آن را تکمیل نماید.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL