08 حوت 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

فیض آباد/ ۳۰ عقرب/ باختر
باشندگان چندین قریه در ولسوالی راغستان بدخشان از پول شخصی شان برای دختران شان مکتب اعمار کردند.
نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، به آژانس باختر گفت که باشندگان قریه های لشکرجا، گوردر، تنیلر، وخینده، ورسندر، والک و والکدره ولسوالی راغستان آن ولایت از پول شخصی شان ساختمان مکتب یادشده را به خاطر فراهم کردن زمینه درس و تعلیم به دختران شان اعمار کردند.
در ساختمان این مکتب هشت صنف درسی اعمار شده است.
چندی پیش نیز یک ملازم مکتب در ولسوالی کشم آن ولایت، سه صنف درسی را از پول شخصی اش اعمار کرد. حبیب سادات

دایکندی/ 30 عقرب/ باختر
تفاهم نامه آموزش زبان انگلیسی و میتود تدریس برای معلمان داخل خدمت میان  ریاست معارف دایکندی و نماینده سفارت بر یتانیا درافغانستان دیروز در دایکندی به امضا رسید.
رحمت الله سیرت رییس معارف دایکندی به خبرنگار آژ انس باختر گفت که این سفارت برای پنجاه معلم داخل خدمت در مرکز ولایت در دو بخش برای دوماه آموزش زبان انگلیسی ومیتود تدریس را بر گزار می کند ومصارف آن به عهده سفارت بر یتانیا است . شکریه

میمنه / ۳۰عقرب /باختر
والی فاریاب ساختمان جدید لیلیه دارالعلوم عالی ابومسلم خراسانی را در مرکز آن ولایت افتتاح کرد.
محمدکریم یورش مسوول مطبوعاتی والی فاریاب به خبرنگارآژانس باختر گفت: این ساختمان به هزینه بیش از چهل و یک میلیون افغانی ازبودجه تعلیمات اسلامی وزارت معارف درمدت دوسال درسه طبقه به گونه پخته ساخته شده است .
وی گفت دراین ساختمان پنجاه و چهار اتاق ،بیست و چهار مبرز وبیست وچهار حمام وسایر ملحقات ساخته شده است .ختم/ شعیب ...ک...م

چاریکار/ 30 عقرب /باختر
هشتاد تن از جوانان در پروان از یک دوره آموزشی یک ماهه فن بیان  دیروز فارغ شدند.
به گزارش خبرنگار آژ انس باختر  در محفل فراغت این جوانان فضل الدین عیار والی پروان گفت که اداره محلی پروان در جهت بهبود تعلیم وتر بیه  و ایجاد زمینه آموزش و پرورش برای جوانان در آن ولایت گام های ارزنده بر داشته است  و تلاش  دارد تا زمینه اعطای بورس های تحصیلی را به آنان نیز فراهم کند.
وی از جوانان خواست تا آنچه که از این برنامه آموزشی فرا گر فته اند  مطابق به ضرورت جامعه از آن استفا ده کنند.
عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ پروان گفت که برنامه آموزشی فن بیان که از سوی مدیریت عمومی جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ پروان در آن ولایت آغاز شده بود در آن جوانان محصل  از ولسوالی های نه گانه پروان اشتراک کرده بودند که باسپری کردن یک دوره آموزشی یک ماهه امروز فارغ شدند. خالقیار