07 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شورای‌عالی اقتصادی: قرارداد اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج دوباره به اعلان سپرده‌شود

کابل باختر 6 ثور جلسۀ شورای‌عالی اقتصادی امروز به ریاست محمداشرف...

پروسه صلح افغانستان و افزایش نیرو در این کشور محور بحث نشست ناتو!

صدای امریکا – باختر6 ثور افغانستان از مسایل کلیدی مورد بحث...

تیم کریکت افغانستان با تیم کریکت ویست اندیز مسابقه می دهد

صدای آزادی – باختر6 ثور شورای بین‌المللی کریکت امروز در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

 

خوست 25 دلوباختر

ده ها کارمند نهاد های عدلی ، قضایی وحقوقی درولایت خوست آموزش مسلکی دیدند.

این برنامه ازسوی نهاد حمایت ازسکتورعدلی ایالات متحده ی امریکا درشهرخوست راه اندازی شده بود ودران پنجاه کارمند نهاد های عدلی ، قضایی وحقوقی خوست شرکت داشتند.

عبدالحی حارنوال محکمه درولایت خوست به آژانس باخترگفت که دراین برنامه آنان به شیوه های نوین وموثررسیده گی به دوسیه ها وشکایت های مردم ، تسریع روند کاری وبهترشدن خدمات ارگان های حقوقی ، عدلی وقضایی آموزش دیدند.

عبدالجبارنعیمی والی خوست درمراسم پایان این دوره ی آموزشی با اشاره برنواقص موجود درنهاد های عدلی وقضایی به ویژه درزمینه ی رسیده گی شفاف به دوسیه های مردم گفت که راه اندازی این چنین برنامه ها راه را برای بهترشدن خدمات این ارگانها فراهم می سازد.

والی خوست گفت که مسلکی شدن کارمندان عدلی وقضایی تاثیرمثبتی روی فساد اداری خواهد داشت.

 

 لشکرگاه /باختر/ 25/ دلو

هفت مکتب در ولسوالی ناوه ولایت هلمند غیر فعال قراردارند.

حاجی عبدالمناف ولسوال ناوه به آژانس باختر گفت ، این مکاتب درساحات از ولسوالی به نسبت نبود شاگردان و معلمان مسلکی  و نا امنی ها و بی توجهی ریاست معارف ولایت هلمند بسته شده اند.

 اما محمد ولی سرحد معاون اداری ریاست معارف ولایت هلمند به آژانس باختر گفت ، نبود معلمان مسلکی یک مشکل عمده را در سطح کشور تشکیل میدهد اما در رابطه به بسته بودن هفت مکتب درولسوالی ناوه گفت ، پنج مکتب به نسبت نبود امنیت بسته میباشند و در دو مکتب دیگر پوسته های پولیس ساخته شده است. 

 

بازارک باختر 25 دلو

ریاست شهدا ومعلولین ولایت پنجشیر سه تن از نزدیکان شهدا را به خاطر کسب تحصیلات عالی به خارج از کشور اعزام مي نماید.

جان آقا رئیس شهدا و معلولین ولایت پنجشیر به آژانس باختر گفت که این ریاست به همکاری ریاست تحصیلات عالی پنجشیر، امروز از چهارده تن از نزدیکان شهدا، امتحان رقابتی اخذ نمود که در نتیجه سه تن آنها با بلند ترین نمره به خاطر کسب تحصیلات عالی به خارج از کشور اعزام مي شوند. 

 

به آگاهی همه محصلان پوهنحی های پوهنتون کابل رسانیده میشود که امتحانات سمستر دوم سال از اول برج حوت 1391 آغاز میگردد .

محصلان میتوانند تقسیم اوقات امتحان را از پوهنحي های مربوط اخذ ومطابق آن جهت سپری نمودن امتحان حاضر باشند.