09 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پنج طالب مسلح در فراه کشته شد

پنج طالب مسلح در فراه کشته شد

فراه باختر/ 9/ حمل پنج طالب مسلح دیشب درفراه کشته شدند. گل...

مسابقه فوتبال میان افغانستان و ویتنام به تساوی انجامید

مسابقه فوتبال میان افغانستان و ویتنام به تساوی انجامید

کابل باختر/ 9/ حمل بازی تیم های ملی فوتبال افغانستان وویتنام...

ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل باختر/9/ حمل به اساس معلومات خان محمد باز رئیس اتحادیه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

جلال آباد 20 دلو باختر

کار ساختمان جدید یک مکتب در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار آغاز شد.

الله داد اسماعیلزی رئیس معارف ولایت ننگرهار به آژانس اطلاعاتی باخترگفت که تعمیر جدید شانزده اتاق درسی و هشت اتاق اداری خواهد داشت که به کمک مالی  دوصدو پنجاه و هفت هزار دالر امریکایی  موسسه آسیای میانه ساخته میشود.

محمد آصف صمیم به نماینده گی مردم محل ازریاست معارف و موسسه  کمک کننده به خاطر این اقدام خیر ابراز امتنان کرد.

قندهار/ باختر/ 19/ دلو

دارالعلوم شهید احمد ولی کرزی درشهر کندهار ازسوی ریاست معارف آنولایت افتتاح شد.

نجیب الله مجددی رییس معارف ولایت کندهار به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، دارالعلوم یاد شده درساحه پنج جریب زمین به هزینه یک ملیون دالر امریکایی در شهرک عینومینه شهر قندهار اعمار گردیده است.

دراین دارالعلوم ششصد و هفتاد شاگرد درس میخوانندکه از جمله یکصدو بیست تن آنان را دختران تشکیل میدهد.

به گفته مجددی، کار ساختمان لیلیه مدرسه در آینده نزدیک آغاز میشود.

مولوی فتح محمد رییس مدرسه شهید احمد ولی کرزی گفت، با ایجاد این دارالعلوم درولایت قندهار شمار مدارس دینی به 19 مدرسه درسطح ولایت میرسد.

لوگر15 دلوباختر

امتحان راه یابی به نهاد های تحصیلی دولتی درلوگرامروزسپری شد.

درین امتحان ، دوهزارودوصدونود ویک فارغ مکتب ازشصت ویک لیسه مرکزوولسوالی های لوگرشرکت داشتند.

عبدالمتین جعفررییس معارف ولایت لوگربه آژانس باخترگفت که این امتحان درسه محل درشهرپل علم باحضورداشت هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی برگزارشد.

درین حال رییس شورای ولایتی لوگرمی گوید که برخی ازفارغان به نسبت مسدود بودن راه های مواصلاتی محلات شان به اثر برفباری ها ، نتوانسته اند درامتحان شرکت کنند ؛ اما رییس معارف لوگردرین زمینه چیزی نه گفت.

همچنان امتحان راه یابی به نهاد های تحصیلی دولتی درولایت میدان وردگ نیزامروزسپری شد.

به گفته ی شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک ، درین امتحان سه هزارودوصدو بیست ونه فارغ مکتب ازسطح این ولایت درولسوالی سید آباد امتحان دادند.

امسال قراراست ، یک صدوپنجاه هزاردختروپسردرسطح افغانستان  برای راه یابی به نهاد های تحصیلی دولتی امتحان کانکوررا سپری کنند.

به گفته پوهنمل نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی ، ازاین جمع نود هزارامتحان دهنده ، درهفتاد ویک نهاد تحصیلی درسطح کشور جذب خواهند شد.

کابل یازدهم دلوباختر

مقامات دروزارت معارف ازبازگشایی یازده مکتب درولایت هلمند خبردادند.

طبق گزارش ها این مکاتب ازسه سال تاکنون به نسبت ناامنی ها وتهدید طالبان مسلح به روی شاگردان بسته شده بود.

 عبدالصبورغفرانی یک سخنگوی وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که این مکاتب درتفاهم با بزرگان قومی ومردمان محل به روی شاگردان بازگشایی شده است.

با بسته شدن این مکاتب ، نزدیک به دوهزاردختروپسرازادامه ی درس محروم شده بودند.

به گفتهء غفرانی این مکاتب درولسوالی های سنگین وکجکی موقعیت دارند.

سخنگوی وزارت معارف می گوید که این وزارت درتلاش است تا ازطریق گفتگو وتفاهم بابزرگان قومی ومردمان محل زمینه ی بازگشایی سایرمکاتب درهلمند را فراهم سازد.

طبق ارقام ارایه شده ، نزدیک به چهارصد مکتب درسطح افغانستان بویژه درولایات جنوب ، به نسبت ناامنی ها وتهدید طالبان مسلح به روی شاگردان بسته شده است.

گفته می شود که بسته بودن این مکاتب ، هزاران دختروپسررا ازادامه ء تعلیم محروم ساخته است.

طالبان همواره شاگردان مکتب بویژه دختران را تهدید کرده اند که اگرازرفتن به مکتب دست نکشند ، کشته خواهند شد.