02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

   به اطلاع آنعده ازفارغان سال 1390 كه امتحان كانكوررا موفقانه سپري نموده وبادرنظرداشت نمرات كانكوردرظرفيت چهارم منحيث كانديد بروسهاي تحصيلي دولتي شناخته شده اند، رسانیده میشود که  اسماي شان ازطريق وب سايت وزارت تحصيلات عالي به نشررسيده است.

‌كانديدان ازتاريخ 24 سرطان الي 28 سرطان سالروان ، غرض ثبت نام وتكميل اسناد مورد ضرورت بورس ها به رياست ارتباط خارجه وزارت تحصيلات عالي مراجعه نمايند.

همچنان میتوانند معلومات كامل واسناد مورد ضرورت بورسهاي تحصيلي:  رهنمود بورسهاي تحصيلي، فورم كانديدي،؛ تضمين خط، تعهد نامه وفورم صحي را ازوب سايت http:www.mohe.gov.af وزارت تحصيلات عالي دريافت نمايند وقبل ازمراجعه به شماره تيلفون (0780729912) درتماس وحل مطلب نمايند.

همینگونه  آنعده كانديدان بورس هاي گروپي كه قبلاً اسم هاي شان ازطريق وب سايت وزارت تحصيلات عالي به نشررسيده بود،‌وبه هيچ يك ازبورس ها (هند،قزاقستان وپاكستان) ثبت نام ننموده اند رسانيده مي شود كه جهت ثبت نام به وزارت تحصيلات عالي مراجعه نمايند وكميسيون عالي بورس ها درمورچنين اشخاص بعداً‌تصميم خواهند گرفت.

عدم مراجعه كانديد درخلال مدت معينه به وزارت تحصيلات عالي، انصراف از بورس تلقي گرديده واشخاص  ديگر واجد شرايط ازهمان ولايت مطابق مقرره  به بورسها معرفی خواهند شد.

فاریاب 23 سرطان باختر

تاسیسات پوهنحی زراعت وليليه محصلان نهاد تحصیلات عالی ولایت فاریاب گشایش یافت.

دراین تاسیسات تمامی زمینه های تحصیلی ورهایشی برای محصلان فاریاب فراهم شده است.

دراین حال مسوولان ازآغازساخت تاسیسات برای پوهنحی ادبيات وبخش اداری نهاد تحصیلات عالی فاریاب خبرمی دهند.

گشایش وتهداب گذاری این تاسیسات روزگذشته درحضورداشت وزیرتحصیلات عالی ومسوولان محلی فاریاب صورت گرفت.

عبدالمنیرمحوررییس پلان وپالیسی وزارت تحصیلات عالی به آژانس باخترگفت مصارف سه پروژه ازجمع این چهارپروژه به هزینه ی پنجاه وسه ملیون افغانی ازبودجه وزارت تحصیلات عالی پرداخت شده ویکی دیگرآن به کمک مالی وزارت مبارزه علیه مواد مخدرساخته می شود.

داکترعبیدالله عبید وزیرتحصیلات عالی درمراسم گشایش وتهداب گذاری این تاسیسات گفت که این وزارت برای رفع نیازمندی های نهاد های تحصیلات عالی ومعیاری سازی تحصیل درافغانستان تلاش دارد.

عبید درجریان سفربه ولایت فاریاب با بزرگان ، مسوولان محلی ، استادان ومحصلان دراین ولایت نیزدیدارکرد ومشکلات تحصیلی دراین ولایت را به بررسی گرفت.

ارتقاء موسسه تحصیلات عالی فاریاب به پوهنتون ، مشکل محصلان ازناحیه لابراتوار، کتابخانه ، میدان ورزشی ، طعام خانه ونبود خدمات انترنتی ازجمله پیشنهاداتی بود که دراین دیداربه وزیرتحصیلات عالی مطرح شد.

وزیرتحصیلات عالی دراین دیداروعده سپرد که با آغازکارچند پروژه دیگربه مشکلات تحصیلی درفاریاب پایان خواهد داد.

عبیدالله عبید دراین سفرازسرمایه داران درفاریاب خواست تا برای رشد کیفی تحصیلی دراین ولایت با دولت همکاری کنند.

اودر سفرش ازچند نهاد تحصیلی ونیمه تحصیلی خصوصی هم دیدارکرد وبرای معیاری شدن این نهاد ها با مسوولان آن صحبت نمود.

هرات 21 سرطان باختر

 تاسیسات جدید  پوهنحی زراعت پوهنتون ولایت هرات مورد بهره برداری قرارگرفت.

مسولان پوهنتون هرات میگویند" ساختمان پوهنحی زراعت در مساحت ده هزارمترمربع درچهارمنزل ساخته شده است که دارای بیش ازیکصدوبیست اتاق تدریسی واداری میباشد.

این ساختمان مجهزکه هزینه آن سه میلیون دالرامریکایی اعلام شده است توسط پوهاند عبیدالله عبید وزیرتحصیلات عالی ودکتورداوودشاه صباوالی هرات مورد بهره برداری قرارگرفت.

پوهنمل میرغلام عثمان بارزحسینی ریئس پوهنتون هرات میگوید"بودجه مورد نیازاعماراین ساختمان ازطریق پروژه عملیات ویژه برای ثبات که ازسوی اردوی امریکاحمایت میگردد پرداخت شده است .

بااین حال به گفته رئیس پوهنتون هرات،  پوهنتون تکزاس از پیشرفت کارساختمانی این تعمیر نیزنظارت نموده است .

رئیس پوهنتون هرات میگوید: باافتتاح این تعمیربرای محصلین واستادان صفحه جدید کارومطالعات علمی به خاطرانکشاف وپیشرفت زراعت بازمیشود.

ازسوی دیگروزیرتحصیلات عالی کشورنیزپیشرفت چشم گیرنهادهای اکادمیک درولایت هرات را رضایت بخش اعلام کرد وبابیان این مطلب که وزارت تحصیلات عالی کشورباتمام توان ازپیشرفت های اکادمیک حمایت میکند افزود" درسال روان قرارست نخستین ساختمان شفاخانه کدری برای پوهنحی طب درهرات تهداب گزاری وبه پایه اکمال برسد."

داکترعبید درعین زمان ازایجاد نخستین پوهنتون زراعتی کشورباهمکاری کشورهندوستان  درسال روان یاداوری نمود وافزود " درسال روان بخشی ازساختمان های نیمه کارپوهنتون هرات نیزتکمیل میشود."

اقای صبا درعین زمان ازنقش ومشارکت فعال استادان مجرب وهئیت رئیسه پوهنتون درزمینه های مختلف تقدیرنمود وازینکه پوهنتون هرات بعنوان پوهنتون پیشگام وپیشتازدرسطح کشورشناخته شده است ابرازخوشحالی نمود.

درهمین حال خانم کرخی نماینده مردم درپارلمان ومحمدرفیق شهیررئیس شورای متخصصان نیزازپیشرفت اکادمیک درهرات ابرازخوشحالی نمودند واقای شهیرخواهان اختصاص بورسیه های تحصیلی به پوهنتون هرات شد.

باوجودیکه ساختمان پوهنحی زراعت پوهنتون هرات امروزمورد بهره برداری قرارگرفت و دسترسی صدهاتن ازدانش جویان جوان به مکان مناسب درسی آسان شد ، گفته میشود تاهنوزشصت وپنج درصد مجموعه ساختمانی پوهنتون هرات نیمه کاره است .

درحالی که اداره محلی هرات سال روان راسال حمایت ازمعارف وتحصیلات عالی نامگزاری نمود ودرین راستانیز اقدامات درخورتحسینی را روی دست گرفته است ولی عدم اختصاص بودجه بخاطرتکمیل این ساختمان  باعث نگرانی مردم ونهادهای مدنی شده است .

این درحالیست که درحال حاضرهفتاد درصدمحصلان پوهنتون هرات را جوانان دختروپسرسایرولایات کشورتشکیل میدهد وتنهاسی درصد ازمحصلان پوهنتون هرات را  جوانان ولایت هرات تشکیل میدهند.

کابل باختر22 سرطان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

   به اطلاع آنعده ازفارغان سال 1390 كه امتحان كانكوررا موفقانه سپري نموده وبادرنظرداشت نمرات كانكوردرظرفيت چهارم منحيث كانديد بروسهاي تحصيلي دولتي شناخته شده اند، رسانیده میشود که  اسماي شان ازطريق وب سايت وزارت تحصيلات عالي به نشررسيده است.

‌كانديدان ازتاريخ 24 سرطان الي 28 سرطان سالروان ، غرض ثبت نام وتكميل اسناد مورد ضرورت بورس ها به رياست ارتباط خارجه وزارت تحصيلات عالي مراجعه نمايند.

همچنان میتوانند معلومات كامل واسناد مورد ضرورت بورسهاي تحصيلي:  رهنمود بورسهاي تحصيلي، فورم كانديدي،؛ تضمين خط، تعهد نامه وفورم صحي را ازوب سايت http:www.mohe.gov.af وزارت تحصيلات عالي دريافت نمايند وقبل ازمراجعه به شماره تيلفون (0780729912) درتماس وحل مطلب نمايند.

همینگونه  آنعده كانديدان بورس هاي گروپي كه قبلاً اسم هاي شان ازطريق وب سايت وزارت تحصيلات عالي به نشررسيده بود،‌وبه هيچ يك ازبورس ها (هند،قزاقستان وپاكستان) ثبت نام ننموده اند رسانيده مي شود كه جهت ثبت نام به وزارت تحصيلات عالي مراجعه نمايند وكميسيون عالي بورس ها درمورچنين اشخاص بعداً‌تصميم خواهند گرفت.

عدم مراجعه كانديد درخلال مدت معينه به وزارت تحصيلات عالي، انصراف از بورس تلقي گرديده واشخاص  ديگر واجد شرايط ازهمان ولايت مطابق مقرره  به بورسها معرفی خواهند شد.