31 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرور دانش: نظام سیاسیِ پارلمانی و فدرالی درافغانستان غیر عملی است

سرور دانش: نظام سیاسیِ پارلمانی و فدرالی درافغانستان غیر عملی است

کابل باختر 30 اسد قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور...

چهار سند تقنینی در کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت

چهار سند تقنینی در کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت

کابل باختر 30 اسد جلسه کمیته قوانین امروز تحت ریاست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

كابل باختر/ 16/ ثور

دربخش هاي از نصاب درسي پوهنتون هاي كابل ، پولی تخنيك ، تعليم وتربيه و پوهنتون طبي كابل تجديد نظر صورت گرفت.

پوهاند داكتر عبيدالله عبيد وزير تحصيلات عالي گفت كه اين تجديد نظر بنابه نيازمندي هاي كه سكتورتحصيلات عالي كشور به اساس اولويت هاي كاري شامل پلان استراتيژي ملي دارد صورت گرفته و مطابق معيارهاي بين المللي و در مطابقت به ارزش هاي جامعه افغاني ميباشد.

 يك منبع خبري وزارت تحصيلات عالي به آژانس باختر خبرداد.

در نشستي كه امروز با شركت اعضاي كميسيون تجديد نصاب درسي در وزارت تحصيلات عالي داير شد، اعضاي كميته هاي مختلف اين كميسيون گزارشات كاري شانرا به وزير تحصيلات عالي ارائه نموده و در رابطه به آغاز تطبيق مرحله نخست تجديد نصاب درسي در پوهنتون هاي كابل ، تعليم و تربيه ، پولي تخنيك و پوهنتون طبي كابل معلومات دادند.

قابل ذكر است كه اين برنامه توسط بخش تقويت تحصيلات عالي ( شيب ) بانك جهاني حمايت گرديده و قرار است تا يكسال ديگر دردوازده پوهنتون تحت برنامه تطبيق شود.

 تجديد نظر در نصاب درسي موسسات تحصيلات عالي در حالي صورت ميگيرد كه سيستم درسي كشور به اثر جنگهاي چند دهه اخير رشد چنداني نداشته و نيازمندي هاي كشور درجهت تربيه كادر هاي علمي با استندرد جهاني با چالش هاي مواجه ميباشد.

كابل باختر/ 16/ ثور

ايران وزارت تحصيلات عالي را در عرصه هاي تجهيزات ارتقاء ظرفيت استادان و تهيه بورسيه ها كمك مي نمايد.

به گزارش آژانس باختر، پوهاند عبيدالله عبيد وزير تحصيلات عالي و سفير ايران دركابل امروز ضمن ملاقاتي كه انجام دادند روي گسترش مناسبات علمي فرهنگي و نيازمندي موسسات تحصيلات عالي كشور تبادل نظر نمودند.

 سفير ايران تعهد كرد كه در راستاي تقويت نهادهاي تحصيلات عالي كشور همكاري خواهدكرد.

به اطلاع فارغان كانكور سال 1390 رسانيده ميشود كه بورس هاي كشور فدراتيف روسيه به وزارت تحصيلات عالي مواصلت نموده است .

 علاقمندان واجدشرايط ميتوانند جهت ثبت نام  امضاي تعهد نامه و تكميل اسناد ، قبل از تاريخ 19 ثور به رياست ارتباط خارجه وزارت تحصيلات عالي مراجعه نمايند.

 اين بورس ها رايگان نبوده و كرايه رفت و برگشت ، پول بيمه صحي و ماهانه در حدود دوصد دالر امريكايي جهت مصرف روزمره به دوش خود محصل ميباشد .

تعداد اين بورس ها محدود بوده و نظر به نمره كانكور به علاقمندان توزيع ميگردد.

ننگرهار16 ثورباخت

مسوولان معارف ولایت ننگرهارمی گویند، تلاش ها را برای بازگشایی مکاتب درولسوالی خوگیانی آن ولایت آغازکرده اند.

ازحدود ده روزبه اینسومعلمان مکتب وبزرگان قومی درمحلهء موسوم به وزیرولسوالی خوگیانی درواکنش به دستگیری یک معلم توسط سربازان ناتو ، دروازه ء مکاتب را به روی شاگردان بستند.

گفته می شود که دراین واکنش ، پانزده مکتب دراین محله  به روی شاگردان بسته شده است.

نیروهای ناتونصیح الله یک معلم مکتب دراین منطقه را ظاهرا به اتهام همکاری با طالبان مسلح دستگیرکرد وباخود بردند اما معلمان مکتب وبزرگان محل درتماس با اژانس باخترگفتند که این معلم بی گناه است وهیچ گونه پیوندی با جنگجویان مسلح ندارد.

آصف شینواری سخنگوی ریاست معارف ولایت ننگرهارمی گوید که آنان گفتگوهایی را بابزرگان قومی ومعلمان مکاتب محله ء وزیرخوگیانی آغازکرده اند.

اوبه آژانس باخترگفت که به زودی این مکاتب به روی شاگردان بازگشایی خواهد شد.

این درحالیست که بسته شدن این مکاتب ، صد ها دختروپسررا ازادامه درس محروم ساخته است.