04 حوت 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

فی انس طلا 1328دالر عرضه می شود

فی انس طلا 1328دالر عرضه می شود

کابل 4 حوت باختر فی انس طلا در...

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان  به جرمنی

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان به جرمنی

شهرهرات 3 حوت باختر صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی...

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

شهرغزنی 3 حوت باختر ده ها مسافر گیرمانده در برف درولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

 باتوجه به ماده 46 قانون اساسی کشور وبه تاسی ازاسنادتقنینی نافذ در عرصهء تحصیلات عالی،آن شمارموسسات تحصیلات عالی خصوصی که کاندید فعالیت های آموزشی به سطح لیسانس ویا بالاترازآن باشند ازطریق بورد مربوطه این وزارت ارزیابی ودرمطابقت بامعیارهای نافذ تصامیم اکادمیکی اتخاذ وبرایشان ابلاغ می گردد.

   قرارمعلوم تعدادی ازموسسات که ازمجرای اصولی وزارت تحصیلات عالی مجوزقانونی (اجازه فعالیت دوره ماستری) را ندارند به فعالیت های خودسر مبادرت ورزیده ودوره های ماستری را دایرکرده اند، این برنامه ها قطعاً" اعتباراکادمیکی نداشته و وزارت تحصیلات عالی نه تنها اینگونه برنامه ها را به رسمیت نمی شناسد بلکه اسناد فراغت شاگردان شان رانیزفاقداعتبارقانونی میداند.

  به منظورجلوگیری ازقانون شکنی، تخطی، جعل وفریب مردم، به آگهی اولیای محصلان ومحصلان عزیز رسانیده می شود که ازثبت نام، شمولیت وپرداخت فیس به منظورادامه تحصیلات عالی (ماستری) درموسسات  تحصیلات عالی خصوصی جداً خود داری ورزیده، درقبال موضوع وزارت تحصیلات عالی راکمک ویاری رسانید.

 به اطلاع تمام داوطلبان امتحان نهایی کانکور متفرقه کابل رسانیده میشود که امتحان داوطلبان خارج مرز، مکاتب ، ولسوالی های کابل که درسه دوره امتحانات کابل تنظیم نگردیده اند ، علوم دینی ، معذرتی های مرکز و ولایات و کسانیکه درریاست تعلیمات عمومی  تدریسات ثانوی وزارت معارف فورم  ثبت نام اخذ نموده اند، رسانیده میشود که روز آخر تسلیمی  فورم های ثبت نام تکمیل شده، تاریخ  شش حوت میباشد .

همچنان توزیع کارت شمول امتحان ازتاریخ 8 الی 12 حوت درریاست امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی  صورت میگیرد.

همینگونه امتحان نهایی کانکور کابل به تاریخ  15 حوت سال روان در پوهنتون های مرکز کابل برگزارمیشود .

کابل باختر/ 2/ حوت

دوردوم امتحان کانکور شمول در موسسات تحصیلات عالی حوزه کابل امروز برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر ، دراین امتحان دوازده هزارو ششصد و نه دختر و پسر فارغ صنف دوازدهم حدود پنجاه لیسه ولایت کابل اشتراک نموده بودند.

این امتحان در پوهنتون کابل ، پوهنتون های طبی ، پولی تخنیک و تعلیم و تربیه کابل و همچنان تالار لویه جرگه برگزار گردیده بود.

 پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی حین دیدار از جریان امتحان گفت : از جمله دوازده هزار و ششصد و نه تن شاملان امتحان ، پنجهزار هفتصد و سی تن آنان را دختران و متباقی آنان را پسران تشکیل میدهد.

 وی گفت در جریان امتحان کانکور روز گذشته پنج داوطلب به خاطر جعل کاری دستگیر و به مراجع عدلی سپرده شدند.

همچنان تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی تلاش میورزد که جلوهرگونه جعل و تقلب را در جریان امتحان بگیرند و امتحانات کانکور را به طور شفاف برگزار نمایند.

فریبا یک تن از شاملان امتحان کانکور ضمن اظهار رضایت از سوال ها و شیوه برگزاری امتحان کانکور ازمسوولین وزارت تحصیلات عالی ور یاست امتحانات کانکور تقاضا نمود که در پروسه ارزیابی و نتیجه گیری امتحانات کانکور جلوهرگونه واسطه را گرفته و شفافیت کامل را تامین نمایند.

به اطلاع تمام فارغان صنوف  دوازدهم سال 1390 وسال های قبلی آنعده داوطلبان امتحان كانكور عمومی و متفرقه كه فورم هاي ثبت نام رااز لیسه های مربوطه خويش اخذنموده اند مانند ليسه هاي محمودهوتكي ، ابن سينا ، عاشقان عارفان ، عبدالرحيم شهيد، سلطان راضيه ، سوريا، هودخيل، اماني ، خواجه عبدالله انصاري ، نسوان چهلستون ، غازي امان الله خان ، منوچهري ، پنجصد فاميلي ، شهرك وحدت ، خصوصي عامه شمال ، عبدالرحيم غفورزي ، پكتياكوت ، پلچرخي ، غلام حيدرخان ، لامعه شهيد، ابوالقاسم فردوسي ، عبدالهادي داوي ، الفتح ، نسوان سيدالناصري ، علي احمدخان پوپل ، محمدفقيرفيروزي ، نسوان ايميني، سردارمحمدداودخان ، قابلباي ، عبدالرحمن پژواك ، محجوبه هروي ، شهرك وحدت مينه ، شاه دوشمشيره ع ، آريانا ، عبدالحي حبيبي ، خصوصي طلوع آفتاب ، خصوصي ارشاد، اميد ،شهيددگروال فاروق سونگور، نسوان شهرك پامير، پرورشگاه ، خصوصي يارمحمدوردگ ، خصوصي كاينات ، نمبر3 كمك به معارف ، خصوصي شمس لندن اول ، خصوصي شمس اكادمي ، سيدالشهدا، خصوصي افغانستان نوين ، محمداسماعيل حسن زي، نازوانا، درخاني ، قاري عبدالله ، قلعه زمان خان، معرفت، خصوصي آرياكوه، مــوسـهـي ، خواجه لكن ، يوبه زارناصري ، عبدالوكيل ، نسوان بتخاك ، پژنگ بالاپجك بالا ، حضرت ابوبكر صديق ، چهاراسياب ، عبدالله شهيد ، خال محمد شهيد ، غازي پاينده محمد ، سيدانصارالمومنين سيداباد ، ذكورپغمان ، اميرحبيب الله شهيد ، قلعه مرادبيك ، دانشمند، شيوه كي ، شينه ، عبدالله بن عباس ، شكردره ، ده يحي ، خالنكش واستقلال بلخ مربوطه ریاست معارف شهر کابل وهمچنان ليسه هاي  تخنيك ثانوي ، اقتصاد جمهوريت ، انستيتوت ساختماني صنايع ، هنرهاي زيبا وصنايع ، انستيتوت زراعت ووترنري كابل ، انستيتوت ميخانيك كابل ، انستيتوت انرژي وآب وانستيتوت فيروزكوه مربوطه معينيت  تعليمات تخنيكي ومسلكي كه براي امتحان عمومي ثبت نام نموده اند، رسـانـیـده مـیـشـود که امتحان کانکورلیسه های مذکورروزچهار شنبه سوم حوت سال روان درپوهنتون کابل ، پوهنتون طبي كابل ، پوهنتون پولی تخنیک كابل ، تالارلويه جرگه و پوهنتون تعلیم وتربیه كابل ، ساعت 8:30 صبح برگزارمیگردد، محل واتاق امتحان درج کارت شمول امتحان کانکور میباشد .

 همچنان ازتمام شاملین امتحان کانکور تقاضا میگردد که لباس زمستانی به تن داشته و  درروزامتحان ازآوردن موبایل- مخابره، هر گونه وسیله الکترونیکی واسلحه درصحنه امتحان جدأ خودداری نمایند. درغیرآن ازصحنه امتحان خارج وبه مسئولین امنیتی معرفی میشوند .

علاوتأ ازتمام داواطلبان تقاضامی گردد که درروزامتحان قلم پنسل، قلم تراش وپنسل پاک باخودداشته باشند .