02 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

گروه هشت نفري رهزنان دركابل بازداشت شد

گروه هشت نفري رهزنان دركابل بازداشت شد

كابل باختر اول جوزا موظفان امنيت ملي گروه هشت...

تبصره

تبصره

کابل باختر اول جوزا وزیر خارجه چین...

مردم : خدا کسانی را که سبب راه بندان می شوند ، جزا بدهد

مردم : خدا کسانی را که سبب راه بندان می شوند ، جزا بدهد

کابل اول جوزا باختر اول جوزا، روزی جنجالی میان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل 9ثورباختر

 وزرای تحصیلات عالی و امور مهاجرین و عودت کننده گان امروز تفاهمنامه ای را امضا نمودند که بر اساس آن شرایط جذب مهاجرین عودت کننده به موسسات تحصیلات عالی تعیین گردید.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، به اساس تفاهمنامه یاد شده  هر دو وزارت تلاش خواهند کرد تا در برنامه اولویت ملی خاصتا" برنامه فرصتها برای تحصیلات عالی خدمات زیر  را برای مهاجرین عودت کننده انجام دهند

آن عده محصلان عودت کننده که تحصیل شان نیمه تمام باشد بعد از طی مراحل اصولی به نهاد های تحصیلی معرفی میشوند.

 دیپلوم های دست داشته عودت کننده گان طبق مقرره از طرف ریاست انسجام امور اکادمیک ارزیابی میشود.

محصلان که قبل از حکومت موقت از دو صنف اخیر پوهنتونها تحصیل را ترک گفته باشند، در صورتیکه ناکام دوساله و منفک دایمی نباشند جذب مجدد شان طبق طرزالعمل مصوبه شورای وزیران صورت میگیرد.

شاگردان فارغ التحصیل صنوف دوازده ، بعد از تائید وزارت معارف طبق طرزالعمل این وزارت شامل کانکور و جذب پوهنتون ها شده میتوانند.

 وزرای تحصیلات عالی و امورمهاجرین و عودت کننده گان  قبل از امضای تفاهمنامه روی ضرورت تامین حقوق عودت کننده گان صحبت نموده بر همکاری های بیشتر و دوامدار دو نهاد یاد شده جهت تطبیق مواد تفاهمنامه تاکید کردند.

كندز/ باختر/9/ثور

بيش از دوصدو هفتاد و چهار هزار هشتصد شاگرد دختر و پسر در يكصدو چهارده ليسه و دوصدو نود و شش متوسطه درولايت كندز مصروف آموزش مي باشند.

اين مطلب را خانزادگل سالارزي مسوول فرهنگي رياست معارف ولايت كندز امروز به خبرنگار آژانس باختر اظهار نموده افزود ، اين شاگردان توسط شش هزار و چهارصدو چهل و يك معلم درمركز وولسوالي هاي آن ولايت مصروف آموزش بوده كه از جمله معلمان ياد شده دوهزار و ششصد تن آنها طبقه اناث تشكيل ميدهد.

وي افزود: همين اكنون چهارصدو چهل و يك باب مکتب ابتدائيه، يكصدو چهارده باب ليسه ، يكصدو هفتادو هفت باب متوسطه ، پانزده باب مدرسه ديني ، سه باب مكتب مسلكي ، شش باب دارالعلوم و دو مكتب سواد حياتي درولايت كندز وجود دارد.

موصوف خاطر نشان ساخت كه دوصدو پانزده باب مکتب درمركز و مربوطات ولايت كندز فاقد تعمير بوده و امور درسي شان را در ساختمان هاي كرايي پيش مي برندو كار روي ساختمان سي و نه مكتب در جريان قراردارد.

كابل 8 ثور باختر

داكتر عبيد الله عبيد وزير تحصيلات  عالي در رابطه به همكاري هاي ايشيا فونديشن ديروز با رييس آن موسسه مقيم كابل، ديدار نمود.

به  گزارش آژانس باختر،

در اين  ديدار در مورد  ضرورت رشد و توسعه بخش تحصيلات عالي در كشور  و همكاري ايسيا فونديشن با وزارت تحصيلات عالي بحث صورت گرفت.

وزير تحصلات عالي  پيرامون برنامه هاي كاري آن وزارت به خاطر انكشاف و توسعه نهادهاي تحصيلات عالي و ارتقاي كيفيت اين نهاد ها توضيحات داده وخواهان همكاريهاي آن موسسه  در زمينه تطبيق بهتر اين برنامه ها گرديد.

در مقابل رئيس  ايشيا فوندشن ضمن حمايت از برنامه هاي وزارت تحصيلات عالي، از همكاري  هاي آن موسسه  به وزير تحصيلات عالي  اطمينان داد.

كابل باختر/ 7/ ثور

بيش از 1400 سرباز ازمركز تعليمي ساحوي قول اردوي 209 شاهين سند فراغت بدست آوردند.

اين سربازان بعداز فراگيري تعليمات صفحه تهدابي از قومانداني مركز تعليمي ساحوي قول اردوي 209 شاهين فارغ گرديدند.

 به گزارش آژانس باختر، درمحفليكه به همين منظور تدوير يافته بود، تورنجنرال اركانحرب زلمي ( ويسا) قوماندان قول اردوي 209 شاهين صحبت نموده گفت: فراغت شما امروز در شرايط خاصي از مقطع زماني صورت ميگيرد كه منسوبين ما آماده گيهای جهت پذيرش مرحله سوم پروسه انتقال مسووليت هاي امنيتي را دارند.

 آنچه را شما درطول اين مدت آموخته ايد بايد در عرصه نظامي آنرا عملي نماييد ، اندوخته هاي تان را با هم قطاران تان يكجا سازيد ، خدمت گار مردم ووطن تان بوده ، شب وروز درخدمت مردم باشيد و وجيبه ملي شما دفاع از زندگي صلح آميز مردم تان ميباشد.

دگروال محمد الله منصور قوماندان مركز تعليمي ساحوي قول اردوي 209 شاهين ضمن ياد آوري از كارو فعاليت منسوبين مركز تعليمي به نماينده گي از پرسونل خويش وعده سپرد كه با كار و فعاليت خستگي ناپذير در حصه ارتقاي ظرفيتهاي كاري پرسونل جدو جهد خواهندكرد.