24 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهل و چهار دهشت افگن کشته شدند

چهل و چهار دهشت افگن کشته شدند

کابل باختر 23 قوس در جریان عملیات های جداگانه نیرو های...

محمد اشرف غنی: هرات از ظرفیت بالایی برای تجارت و ترانزیت برخوردار است

محمد اشرف غنی: هرات از ظرفیت بالایی برای تجارت و ترانزیت برخوردار است

کابل باختر 23 قوس محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

رئیس جمهور غنی: بدون خواست مردم افغانستان هیچ پیمان صلح در عقب پرده صورت نخواهد گرفت

رئیس جمهور غنی: بدون خواست مردم افغانستان هیچ پیمان صلح در عقب پرده صورت نخواهد گرفت

کابل باختر 23 قوس محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

جلال آباد / باختر/ 7/ جدی

کارساختمان جدید مکتب بحرآباد ولایت ننگرهار تکمیل شد.

ساختمان این مکتب دریک طبقه به هزینه یکصدهزار دالر از کمک موسسه روتری انترنشنل ساخته شده است.

اول گل ابوزاهد معاون تدریسی ریاست معارف ننگرهار به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که ساختمان این مکتب دارای هشت صنف درسی و سایر ملحقات میباشد.

گفته میشود با ساخت این تعمیر مشکل هشتصد شاگرد مکتب متذکره از ناحیه نبود صنوف درسی مرفوع شده است .


 

کابل 30 قوس باختر

وزارت تحصیلات عالی می گوید که مشکل در انتقال هیئت این وزارت باعث تاخیر دربرگذاری امتحان کانکور دربامیان شده است.

پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که خرابی هوا باعث شد تا هیئت امتحان نتواند به وقت تعیین شده برای برگزاری کانکوربه بامیان سفرکند . ازینروآنان نتوانستند به وقت تعیین شده امتحان کانکور را اخذ کنند.

درین حال سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید که امتحان کانکور تا دو روز دیگردربامیان برگزارخواهد شد.

به گفتهء  پوهنمل نوربخش وزارت دفاع وعده کرده است که تا یک روزدیگر هیئت امتحان کانکوررا توسط طیارهء نظامی  به بامیان انتقال دهد.

این درحالیست که تاخیردراخذ امتحان کانکور دربامیان واکنش هایی را درمیان  جوانان امتحان به بار آورده است، آنان دیروزدرتظاهراتی دولت را به بی توجهی متهم کردند.

   زهرا یکی از این جوانان به آژانس اطلاعاتی باخترگفت که وی بنابر درخواست مسوولین به روزجمعه برای سپری نمودن امتحان از یک نقطهء  دوردست به مرکزبامیان آمده است اما با گذشت چهار روزهنوزهم ازامتحان خبری نیست طبق ارقام ارایه شده،امسال سی پنج هزارونه فارغ مکتب در بامیان قرار است امتحان کانکور برای شموولیت در  نهاد های تحصیلی را سپری نمایند.

لشکرگاه / باختر/ 30/ قوس

یک مرکز آموزشی آماده گی برای امتحان کانکور دیروز درولایت هلمند گشایش یافت .

این مرکز به منظور اتخاذآماده گی شاگردان صنف دوازده و فارغان لیسه های آن ولایت برای شرکت در امتحان کانکور در شهر لشکرگاه ایجاد گردیده است .

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر از شهر لشکرگاه، در مراسم که به این مناسبت تدویر یافته بود ، محمد گلاب منگل والی هلمند، نماینده گان مردم ولایت هلمند درشورای ملی و جمعی از استادان و شاگردان اشتراک نموده بودند.

والی هلمند گفت که دراین مرکز حدود شش صد دختر و پسر از فارغان لیسه های آن ولایت ازسوی استادان مجرب طور رایگان آموزش داده میشوند.

والی هلمند از تمام شاگردان این مرکز خواست که دروس خودرا طور بهتر فرابگیرند تا ازطریق راه یافتن به موسسات تحصیلات عالی کشور سطح دانش شانرا بلند ببرند و مصدر خدمت به کشور و مردم شوند.

باید یاد آور شد که دراین مرکز در شش ماه، شش صد دختر و پسر در بخش های کمپیوتر ، لسان انگلیسی و مضامین ساینسی از سوی چهارده تن از استادان مجرب به طور مجانی آموزش داده میشوند.

سیمینارعلمی - تحقیقی بررسی ایجاد صنایع میتالوژی یا فلزشناسی امروز در کابل برگزارگردید.

کار این سیمینار که از سوی مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک اکادمی علوم افغانستان برای دو روز برگزار گردیده با قرائت پیام رئیس جمهور که توسط سرمحقق عبد الباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان آغاز گردید.

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر، این سیمینار درنفس اش گامی برای رشد تولید صنایع فلزی در کشور محسوب میگردد  .

به همین دلیل دانشمدان عرصه گردهم آمده اند تا تحقیقاتی را انجام دهند  ، تا اسباب رشد اقتصاد را در کشور فراهم سازند.

در پیام حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عنوانی این سیمینار به این موضوع توجه شده و آمده است« صنایع فلزی درکشورهای جهان سوم که یکی از نیازمندیهای مبرم برای توسعه اقتصادی بشمار می یاید ، در تقویه و توانمندی زیرساخت ها نقش اساسی را ایفا مینماید.

همچنان در بخشی دیگر این پیام رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده که نتایج کار آمد و در خورستایش براین سیمینار و مباحث آن مرتب گردد و از نتایج آن موسسات دولتی و سکتور خصوصی کشور استفاده موثر کند ونیز غرض آگاهی عامه در رسانه ها به نشر برسد.»

همچنان در پیامهای ریاست پوهنتون های کابل، پولیتخنیک، ریاست عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست ، شاروالی کابل و وزارت تحصیلات عالی توسط نماینده گان ادارات مربوط  خوانده شد.

درپیام ها تاکید گردید که استفاده از فرصت میتالوژی یا فلزات خود سبب رشد اقتصادی کشور میگردد.

همچنان کشور ما با داشتن معادن فلزات در جمله کشورهای غنامند خوانده شد.

این  سیمینار که دوروز ادامه خواهد داشت شرکت کننده گان نظریات و مقالات تحقیقی شانرا در زمینه ارایه  خواهندکرد.