08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

کابل۵ حمل باختر مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده...

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

کابل 5ثور باختر معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل 12 حمل باختر
سنگ تهداب پوهنتون لوگرتوسط  داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه وشماری ازمسوولان حکومتی به روزپنجشنبه درپل علم مرکزآنولایت گذاشته شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژآنس باختر، نایب دوم مشرانوجرگه حین گذاشتن سنگ تهداب پوهنتون گفت: توسعه مراکز تحصیلی باعث تامین وگسترش امنیت  میشود امیدواریم که مسوولان امور درکار اعمارساختمان آن توجه جدی کنند تا مطابق قرارداد به وقت معین تکمیل ودراختیار محصلان قرارگیرد تا مشکلاتی که ازناحیه نبود پوهنتون وجود دارد مرفوع گردد وی اطمینان داد که مشرانوجرگه شورای ملی با ولایت لوگر درتمام بخش ها همکارخواهد بود.
پوهنتون ولایت لوگردرساحه پنجصدجریب زمین درشهر پل علم به مصرف حدود شصت وچهار میلیون افغانی درچهارطبقه با سایر ملحقات آن اعمار میشود که هزینه آن ازسوی بانک جهانی تمویل می گردد ودرحال حاضردارای 305 محصل میباشد  که 43 تن دختران وزنان تشکیل میدهد.
درمحفل تهداب گذاری ساختمان  پوهنتون محمد حلیم فدایی والی لوگر ، تعداد نمایند گان مردم درپارلمان، اعضای شورای ولایتی ونمایند گان وزارت تحصیلات عالی وبزرگان قومی نیز اشتراک داشتند.

پل علم / باختر/ 12/حمل
بیش ازچهل تن ازجوانان ازیک مرکز آموزش حرفوی درلوگر فارغ شدند و به ارزش یک میلیون افغانی وسایل کار دریافت نمودند.
فارغان اعم از دختر وپسر میباشندکه ازسوی موسسه آی ، آر ، سی درولایت لوگر درمدت دوماه آموزش دیده اند .
سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به آژانس باختر گفت ، برای جوانان دراین مدت خیاطی ، نجاری ، فلز کاری ، کوپی کشی و ترمیم موتر آموزش داده شده است.

کابل باختر8 حمل
داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز تفاهمنامه های همکاری را با مسولان موسسه تحصیلات عالی زاول و انستیتوت علوم صحی بریا ، امضا کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: درمراسم امضای تفاهمنامه ها، معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که به اساس این تفاهمنامه ها موسسه تحصیلات عالی  زاول  دررشته های طب معالجوی، طب دندان، قابلگی عالی ، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و انجنیری ، با بیست فیصد تخفیف درفیس ، 200 جوان را می پذیرد که ازاین جمله چهارتن ازجوانان مستحق و بی بضاعت به طوررایگان پذیرفته میشوند.
داکترسادات افزود که همینگونه  انستیتوت علوم صحی بریا  دررشته های قابلگی عالی، نرسنگ عالی، تکنالوژی طبی و پروتیزدندان ، 300 جوانان را با 60 فیصد تخفیف دراجرت ، می پذیرد و ازاین جمله 30 تن جوانان مستحق به طوررایگان  جذب میشوند.
معین امورجوانان خاطرنشان ساخت : جوانانیکه علاقمند تحصیلات عالی باشند میتوانند ازاین فرصت استفاده کرده  درمرکزازطریق معین امورجوانان و درولایت ها ازطریق آمریت های جوانان ، به موسسات تحصیلات عالی و نهاد های تحصیلی که معینیت امورجوانان با آنها قرارداد عقد کرده است ، معرفی شوند. 
معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد: درصورتی که درروند معرفی جوانان به موسسات تحصیلات عالی درمرکزوولایت ها ، ازسوی کارمندان مربوط  کدام تخطی صورت بگیرد ، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت .
این تفاهمنامه ها را معین امورجوانان با سید احمد حیران معاون موسسه تحصیلات عالی زاول  و گل رحمان ورد ک رییس انستیتوت علوم صحی بریا ، به امضا رساند.

شهرهرات 8 حمل باختر
قراراست چهل وپنج تن ازفرزندان شهدای نظامیان درولایت هرات ازبورسیه های تحصیلی رایگان دوره لیسانس بهره مند شوند.
این بورسیه ها اساس تقاضای رهبری  ولایت ازسوی اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی درنظرگرفته شده است .
محمد آصف رحیمی والی هرات درجمع اعضای کمیته گزینش مستفیدان این بورسیه ها، برتامین شفافیت کامل این روند  تاکید نمود وگفت: درقدم نخست این امتیاز به فرزندان واجد شرایط آن عده شهدای که درسال گذشته جان های شانرا درراه دفاع ازارزش های ملی واسلامی ومبارزه باهراس افگنی ازدست داده اند ،داده میشود.
والی هرات به اعضای این کمیسیون هدایت داد تا افراد واجد شرایط را ازبین خانواده های شهدای نیروهای اردوی ملی ،پولیس ملی وامنیت ملی به گونه دقیق وشفاف گزینش نمایند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL