11 دلو 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

تدویر اجلاس اتحادیه افریقا درباره خشونت های گروه بوکرحرام

تدویر اجلاس اتحادیه افریقا درباره خشونت های گروه بوکرحرام

نیویارک / آناتولیه / باختر / 10/ دلو بان کی مون...

انفجاردرامام بارگاه شهر شکارپور ایالت سند پاکستان

انفجاردرامام بارگاه شهر شکارپور ایالت سند پاکستان

شکارپور/دی دان / باختر/ 10/ دلو دریک حمله انتحاری درشهر شکارپورایالت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تعلیمی

کابل باختر9 جدی
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با برخی از استادان پوهنتون های کابل دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر: در این ملاقات استادان پوهنتون ها ضمن آنکه از این ملاقات خشنودی کردند، از تأخیر در تصویب قانون تحصیلات عالی انتقاد نموده، نبود این قانون را در وضعیت فعلی تحصیلات عالی کشور خلای بزرگ دانستند و خواهان تصویب هرچه عاجل آن از سوی ولسی جرگه شدند.
آنان همچنان غصب 130 نمره زمین مربوط استادان در یکی از پروژه های شهر کابل از سوی زورمندان را نیز مورد انتقاد قرار دادند.
استادان پوهنتون های کابل همچنین با اشاره به چگونگی معرفی کابینه به ولسی جرگه بیان کردند که در رأس وزارت تحصیلات عالی به منظور پیشبرد هرچه بهتر امور، یکی از استادان پوهنتون ها باید گماشته شود.
رئیس ولسی جرگه پس استماع خواست های استادان پوهنتون ها، با اشاره به تأخیر در تصویب قانون تحصیلات عالی و اختلافات در بعضی از موارد آن،  افزود که به کمیسیون مربوطه وظیفه سپرده است تا موارد اختلافی را بار دیگر در کمیسیون به بررسی گرفته و بعد از تشکیل کمیسیون مشترک غرض تصویب به مجلس عمومی ارائه نماید.
رئیس ولسی جرگه همچنان گماشتن یکی از استادان پوهنتون ها را به حیث وزیر تحصیلات عالی یک پیشنهاد بجا دانسته و تاکید نمود که در صورت عملی شدن آن ولسی جرگۀ شورای ملی از آن حمایت خواهد کرد. 

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی
اریکن کالج،  ده بورس تحصیلی را ازطریق سفارت افغانستان مقیم کوالالمپور، دراختیار وزارت تحصیلات عالی قرارداده است .
اریکن کالج یک کالج خصوصی کوالالمپوربوده  و بورس های متذکره در رشته های:
- حسابداری : دوساله
- اداره و تجارت : دوساله
- ارتباطات  : دوساله
- دیزاین داخلی : دوسال و شش ماه
- گرافیک دیزایننگ : دوسال شش ماه
- روانشناسی : دوساله
- تکنالوژی معلوماتی : دوسال شش ماه
و مدیریت ساحتی : دوسال شش ماه  را  دراختیار وزارت تحصیلات عالی قرارداده است .
شرایط : تکت طیاره رفت وبرگشت ، مصرف ویزه ومصارف درسی ولیلیه به دوش محصلان میباشد .
نامزدان  الی تاریخ18جدی سالروان  غرض ثبت نام و تکمیل اسناد بورسیه به آمریت بورسهای گروپی  وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند .
قابل یاد آوریست در صورتیکه تعداد دواطلبان  بیشتر از بورس های موجود گردد ، از میان آنها ، نامزدان با در نظرداشت نمرات بلند سه ساله اخیر مکتب انتخاب میگردند.

هرات باختر 7 جدی
هزاران دختر وپسر درهرات هم اکنون  درمدارس  دینی  مشغول  آموختن  تعلیمات دینی اند .
عزیز الرحمن سروری سرپرست ریاست معارف ولایت هرات به آژانس باختر  گفت: فعلاً سی ویک  باب دارلعلوم ومدارس  دینی درچوکات  معاونیت تعلیمات  اسلامی  ریاست معارف که در آن  بیست وپنج هزار دختر وپسر  مشغول  فراگیری  علوم دینی  می باشند فعال است واضافه از شش هزار وچهارصدتن آنان را  دختران  تشکیل می دهند.
منبع افزود:  مدارس  دینی که تا حال  درریاست معارف  ثبت وراجستر شده با آنکه گفته می شود مدارس  غیر قانونی  وراجستر ناشده  درهرات  وجود دارد ،اما  ریاست  معارف  آمار دقیقی بدسترس  ندارد .
وی افزود: ما تنها  از مدارس  که درچوکات ریاست معارف فعالیت  دارند نظارت می کنیم .
درهمین حال  سیدعبدالواحد عاصمی رئیس حج واوقاف ولایت هرات می گوید بیشتر  از سه صد مدرسه دینی ودارلعلوم درسطح شهر هرات و ولسوالی   ها به تربیه  نوجوانان  مشغول  است .
وی افزود: تمام  این مدارس  ومراکز  آموزشی های اسلامی  به  صورت  غیر رسمی از سوی  افراد خیر خواه وتجار ملی   تمویل   می شود.
عاصمی موجودیت این مدارس را به خاطر  جوانان برای کسب  علوم دینی  کشور مهم  خوانده گفت: قبلاً  جوانان ما به خاطر  آموزش علوم دینی  به خارج از کشور می رفتند  ولی حالا تمام  مسوولان  این مراکز از عالمان دینی می باشند  وعلوم  همچو حفظ قران کریم  ، صرف ونحو ،تفسیر شریف ، وحدیث آموزش  داده می شو د.
وی علاوه کرد: تااکنون از سوی  نهادهای  استخباراتی امنیتی ومردم درخصوص  فعالیت غیر قانونی  این مراکز شکایتی به این اداره  مواصلت نکرده  وتمام برنامه  های درسی  این مرکز  با درنظرداشت  حفظ  وطندوستی ومنافع  ملی کشور  به پیش برده می شود.

کابل باختر7 جدی
امتحان کانکورشمول در موسسات تحصیلات عالی حوزه کابل در اوایل ماه دلو برگزار خواهد شد .
پوهندوی عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به خبرنگار آژانس باخترگفت که درصورت که کدام مشکل تخنیکی پیش نشود، امتحان کانکور شمولیت در موسسات تحصیلات عالی حوزه کابل دراوایل ماه دلو، در چند مرحله برگزار میگردد که  درآن حدود هفتاد هزار داوطلب اشتراک خواهد کرد .
وی افزود که در امتحان کانکورامسال سه صد هزارداوطلب ازسراسرکشور اشتراک خواهند کرد و  ازاین جمله کسانیکه امتحان را موفقانه سپری نمایند 55 هزارتن آنان درموسسات تحصلات عالی پذیرفته میشوند .
سخنگوی آن وزارت اضافه کرد که از جمله 38  حوزه امتحان کانکوردرسراسرکشور، تا کنون امتحان در 28 حوزه برگزار شده که درآن  99305 تن داوطلب اشتراک کرده بود وصرف امتحانات حوزه های ولایات کابل، هرات، بلخ، پروان، ننگرهار و بغلان باقی مانده است  .
منبع افزود که روند امتحانات کانکور در اکثر ولایات قناعت بخش بوده و نظر به گزارش رئیس ممتحن حوزه،  در ولایت کاپیسا بخاطر مداخله اعضای شورای ولایتی و  زورمندان ، امتحان چند محل  لغو گردید  و امتحان یک محل در حوزه امتحانات کانکور ولایت میدان وردک نیز بنابر تخطی های فراوان لغو شد که قرار است امتحان داوطلبان این حوزه ها بعدا برگزارشود.
موصوف خاطرنشان ساخت که کمیسیون متشکل از وزارت های تحصیلات عالی، معارف، مالیه،‌ داخله،‌ دفاع ، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، ترانسپورت، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره مستقل ارگان های محل، ایجاد گردیده  وهفته یکبار  جلسات منظم به خاطر رسیده گی به چالش ها و آماده گی های لازم جهت برگزاری هرچه  بهتر و شفاف امتحانات کانکوردر حوزه های تعیین شده، دایرمینماید  و وظایف ومسوولیت های هر ارگان مشخص میسازد.
وی افزود که امتحان کانکور  یک روند ملی ،رقابتی ،سرتاسری وشفاف بوده و هیچ فرد یا ارگانی د رآن دخالت  ندارد ویگانه راه  شمول به پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی، شایستگی، لیاقت واخذ نمرات  معیاری توسط داوطلب می باشد، داوطلبان کانکور  فریب عناصر جعلکار را نخورند وازحق قانونی وشفافیت این روند حمایت ودفاع نموده در افشای همچو چهره ها با ارگانهای امنیتی همکاری نمایند.
اوعلاوه کرد که بخاطر شفافیت ،تامین عدالت ،عدم مداخله افراد غیر مسوول دراین روند  تدابیرامنیتی با اقدامات لازم د رنظرگرفته  شده وبرای  شفافیت هرچه  بیشتر روند امتحان کانکور تصمیم اتخاذ گردیده تا هر داوطلب که د رهر ولا یت از صنف دوازدهم  فارغ گردیده باشد ، صرف حق امتحان را از ولا یت مربوطه خویش داشته و درمورد هیچ نوع عذرقبول نمی گردد.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی  درکنار آن که ازتلاش های آن وزارت بخاطر برگزاری هرچه شفاف تر امتحانات کانکور معلومات داده ، گفت  که برای اولین مرتبه  کمیسیون حمایوی ازامتحان کانکور درسطح  وزا رت تحصیلا ت عالی، متشکل از رؤسای پوهنتون های مرکز وولایات ،اتحادیه های استادان  پوهنتون ها به رهبری وزارت تحصیلا ت عالی ایجاد گردیده  که روند امتحانات کانکور را ازآغاز الی اعلان نتایج وپیامد های بعدی آن  به منظور  شفافیت هرچه بیشتر این روند همکار ی ونظارت نماید.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL