22 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

61 هراس افگن در مناطق مختلف کشور کشته  شدند

61 هراس افگن در مناطق مختلف کشور کشته شدند

کابل باختر 22 قوس نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور عملیات...

انتقال ۱۵۵۵ تن میوه وگیاهان طبی در ۵۰ پرواز به دهلی نو

انتقال ۱۵۵۵ تن میوه وگیاهان طبی در ۵۰ پرواز به دهلی نو

کابل باختر 22 قوس پنجاه مین پرواز دهلیز هوایی افغانستان-...

فی انس طلا 1243 دالر عرضه میگردد

فی انس طلا 1243 دالر عرضه میگردد

کابل 22 قوس باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر 20 عقرب
جلسۀ شورای عالی قوای بشری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز دایر گردید و برنامۀ اصلاحی وزارت معارف را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه که در ارگ انجام شد، ابتدا داکتر محمد ابراهیم شینواری معین تعلمیات عمومی وزارت معارف، پلان عمل وزارت معارف را ارائه کرد.
وی گفت که هدف این پلان عمل، تجدید تعهد وزارت معارف در خصوص اصلاح بنیادی سیستم تعلیمی و ساختن معیار به خاطر عملکردهای قابل تطبیق این وزارت می باشد.
داکتر محمد ابراهیم شینواری افزود که برنامۀ اصلاحی وزارت معارف شامل اصلاح وظایف اساسی و تشکیل، منابع بشری، تدارکات، مدیریت مالی، سیستم معلوماتی مدیریت تعلیمی، کنترول و محو فساد، مصرف موثر منابع، نظارت و ارزیابی برنامه های وزارت معارف و تفتیش داخلی می باشند.
معین تعلمیات عمومی وزارت معارف در خصوص کیفیت و مرتبط بودن این برنامه اصلاحی گفت که این بخش پنج فعالیت از جمله اصلاح نصاب تعلیمی، چاپ و توزیع کتب درسی، آموزش معلمین، نظارت تعلیمی و استفاده از تکنالوژی در معارف را احتوا می کند.
وی همچنان گفت که بخش دیگری این پلان اصلاحی، دسترسی عادلانه به معارف است که فعالیت های عمدۀ آن شامل تعلیم کودکان بیرون از مکتب، افزایش سهم سکتور خصوصی در معارف، عادلانه ساختن خدمات تعلیمات عمومی، اصلاح و توسعۀ  تعلیمات تخنیکی و مسلکی و سواد و تعلیم بزرگ سالان می باشند.
به همین ترتیب، وی در رابطه به ابتکارات وزارت معارف، افزایش سهم مردم در معارف، برنامه های تعلیمی برای مناطق محروم و پلان های آینده نیز توضیحات داد.
سپس داکتر محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربناها، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، شهرزاد اکبر مشاور ارشد رئیس جمهور، رحیل فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف،  اصیلا وردک معین وزارت امور زنان، انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین وزارت تحصیلات عالی و عبدالسبحان رووف معاون پالیسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، دیدگاه های شانرا به تفیصل در رابطه به موضوعات مطرح شده، ارائه کردند.
رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که وضعیت فعلی وزارت معارف پاسخگو نیست و ما ضرورت به برخی اقدامات در این عرصه داریم. وی افزود: هدف اساسی این است که ما چطور در زمینۀ بهبود و کیفیت معارف تغییر بیاوریم و با کار روی مودل های مختلف، این تغییر باید به وجود آید.
رئیس جمهور تصریح کرد که تشکیل فعلی وزارت معارف قابل تداوم نیست و باید تشکیل و وظایف این وزارت مشخص شود. وی افزود که ضرورت به چند جلسه است تا روی وظایف کلیدی بخش های مختلف وزارت معارف، کار صورت گیرد.
رئیس جمهور کشور گفت که یک کارگروه از ادارۀ احصائیه و وزارت مخابرات در رابطه به وزارت معارف کار کند تا تعداد معلمین و امکانات موجوده به صورت دقیق مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: شوراهای که توسط برنامه میثاق شهروندی ایجاد شده اند، می توانند در تثبیت تعداد معلمین، نصاب تعلیمی و مکتب کمک کنند.
رئیس جمهور گفت: از اینکه بیشتر از ۶۰ درصد کارمندان خدمات ملکی در چوکات وزارت معارف می باشند، مدیریت آن در توان این وزارت نیست و ضرورت است تا بخشی از وظایف را از چوکات این وزارت بیرون سازیم.
محمد اشرف غنی افزود که نصاب تعلیمی، تدارکات، مدیریت مالی، استفادۀ موثر از منابع و مبارزه با فساد در وزارت معارف، ضرورت به کارهای بیشتر دارد و ما در این بخش ها باید دیدگاه ها و طرح های جامعۀ مدنی را نیز داشته باشیم تا این بخش ها وظایف شانرا به شکل موثر انجام دهند.
رئیس جمهور در اخیر صحبت هایش گفت که وزارت معارف تا دورۀ صنف دوازدهم تمرکز کند و باید برای دارالمعلمین ها و بخش های تعلیمات تخنیکی، بدیل های دیگر در نظر گرفته شود.# جاوید روشان

کابل باختر 18 عقرب
تعمیر کودکستان محل کار وزارت تحصیلات عالی دیروز توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد.
به اساس معلومات ریاست نشرات آن وزارت به آژانس باختر، داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی ، حین افتتاح کودکستان یاد شده گفت: کارمندان اناث وزارت تحصیلات عالی از این ناحیه با یک سلسله مشکلات مواجه بودند که با درنظرداشت اهمیت موضوع وزارت تحصیلات عالی  یک باب کودکستان محل کار را در محوطه وزارت تحصیلات عالی اعمار نمود.
وی گفت این تعمیر که گنجایش 50 طفل را در یک وقت دارا می باشد دارای 6 اتاق که شامل بخش شیرخوارگاه، بخش اطفال، آشپزخانه مجهز و پارک مجهز با وسایل تفریحی می باشد، در مدت چهار ماه کاری از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی به ارزش هفت میلیون و 41 هزار افغانی ساخته شده است.
ختم/ جاوید

کابل باختر 17 عقرب
به منظور کاهش بی سوادی در کشور، دوازده سند تفاهمنامه بین وزارت معارف و ادارات مختلف دولتی، امروز در حضور داشت قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوی و رئیس کمیته ملی سوادی آموزی به امضا رسید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، معاون رئیس جمهور در ابتدای محفل امضای این تفاهمنامه ها که در قصر گلخانه صدارت بر گزار شده بود گفت که به توسعه سواد و کاهش بی سوادی از آن جهت بسیار اهمیت قایل است که ریشه بسیاری از بدبختی ها  جهل و بی سواد است.
وی گفت که کاهش بی سوادی می تواند پیامد های مؤثری را در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی،  فرهنگی و اقتصادی به بار آورده و ناهنجاری های بسیاری را دراین عرصه ها از میان بردارد.
معاون رئیس جمهور مبارزه با بی سوادی را از توان یک اداره دولتی بیرون دانسته تأکید کرد که همه ادارات دولتی و بخش خصوصی براساس تصریح قانون معارف مکلفیت دارند دراین امر مهم سهم گرفته و روند مبارزه با بی سوادی را تقویت کنند.
قانونپوه دانش گفت او باور دارد که با همکاری ادارات دولتی و نهاد های خصوصی در خصوص ارائه برنامه های سواد آموزی برای کنان بی سواد یا کم سواد، روند مبارزه با بی سوادی پیشرفت خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور از وزارت معارف خواست تا با تسریع برنامه امضای تفاهمنامه ها بین این وزارت و سایر ادارات دولتی، مرحله تطبیق، نظارت و گزارش از اجراآت ادارات را به دقت پیگیری کند.
همچنین اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف از توجه خاص و حمایت های استاد دانش در بخش سواد آموزی قدر دانی کرده افزود که به منظور توسعه سواد و کاهش بی سوادی، وزارت معارف تاکنون بیش از بیست تفاهمنامه را با ادارات مختلف به امضا رسانده است.
براساس گزارش وزیر معارف، تاکنون 23 تفاهمنامه بین وزارت معارف و ادارات مختلف امضاده شده است که به اساس آن 72 کورس آموزش سواد برای 1479 نفر دایر شده است.
در برنامه امروز دوازه تفاهمنامه بین وزارت معارف و وزارت احیا و انکشاف دها، وزارت معادن و پترولیم، وزارت خارجه، ده افغانستان بانک، شاروالی کابل، اتاق های تجارت و صنایع، اکادمی علوم، ستره محکمه، وزارت امور پارلمانی، ریاست عمومی محیط زیست، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت به امضا رسید.احمد ضیا احمدی

کابل باختر/ 16/ عقرب
پوهنتون پولی تخنیک کابل برای پوهنځی ساختمانی درسال روان دررشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.
به گزارش آژانس باختر دیپارتمنت شهر سازی باکودهای (04-02-09-A3-90-28)و(12-02-09-A3-90-28)دوبست به سویه داکتر ویا ماستر .
متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشراین اطلاعیه تا 14 قوس سال روان درخواستی های شمولیت خویش را با  ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون پولی تخنیک کابل تسلیم کنند.
ختم/ نازیلا عزیزی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL