07 قوس 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

جندالله مسئولیت حمله بر موظفین تطبیق واکسین پولیو را بر عهده گرفت

جندالله مسئولیت حمله بر موظفین تطبیق واکسین پولیو را بر عهده گرفت

کویته – دان – 7 قوس - باختر گروه جندالله مسئولیت...

انفجار درشهر مزارشریف سه تن را زخمی کرد

انفجار درشهر مزارشریف سه تن را زخمی کرد

کابل باختر 7 قوس دریک انفجار درشهر مزارشریف امروز سه غیر...

وقوع طوفان درآسترالیا

وقوع طوفان درآسترالیا

کانبیرا/ای . بی . سی/باختر/7 قوس طوفانی که مامورین رسمی استرالیا...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تعلیمی

ترینکوت 9 عقرب باختر
یک شهرک برای معلمان درولایت ارزگان تهداب گذاری شد.
دراین شهرک که درحومۀ شهرترینکوت مرکز ارزگان موقعیت دارد قرار است برای چهارصد معلم زمین های رهایشی توزیع شود.
یک مسوول شهرداری ترینکوت به آژانس خبری باخترگفت که آنان به کمک وزارت های فواید عامه و شهرسازی تسهیلات رهایشی را برای این شهرک ازجمله سیستم آب و برق وساخت جاده ها فراهم خواهند ساخت.
امان الله تیموری سرپرست ولایت ارزگان می گوید که برای تامین امنیت این شهرک یک قرارگاه نظامی نیز ایجاد خواهد شد.
زمین توزیع شده برای معلمان دراین شهرک مجانی عنوان شده است.
به گفتۀ شهرداری ترینکوت , قرار است برای معلمان ولسوالی ها نیز در محل های شان شهرک ساخته شود.
درپی دستور رییس جمهور اشرف غنی , روند ساخت شهرک به معلمان در سرتاسر کشور آغازشده است.

کابل باختر 7 عقرب
شاگردان مستعد ومدال آور  لیسه های افغان- ترک امروز ازسوی ریاست عمومی لیسه های  افغان- ترک درافغانستان موردتقدیر  قرار گرفتند.
شصت و هفت شاگرد دختر و پسر درجریان  سه ماه گذشته  این لیسه ها در رقابت های دانش و لیاقت درکشور های  هند ، ترکیه ،اندونیزیا ، نایجریا ، بلغاریا ، کینیا ، رومانیا وجیورجیا شرکت کردند که از جمله هفده تن آنان  مدال های طلا ، بیست ویک تن  آنان مدال های نقره وبیست ونه تن دیگر شان مدال های  برنز را حایز شده اند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درمحفلیکه به همین مناسبت با شرکت فاروق وردک سرپرست وزارت معارف، داکتر  حسام  الدین همراه معین وزارت کار امور اجتماعی  شهدا معلولین وبرخی از  مسوولان سایر وزارتخانه ها ، نهادهای تحصیلی ،تعلیمی و  فرهنگی درکابل  برگزارگردید.
نعمان اردوغان رئیس عمومی مکاتب افغان- ترک درافغانستان صحبت نموده،  از شاگردان مدال آور لیسه های افغان ترک ابراز قدردانی  کرده گفت ، این جوانان رقابت هایی که میان  شاگردان کشور های زیادی انجام دادند و حایز مدال لیاقت شدند که  افتخار  بزرگی را به کشور افغانستان  کمایی کردند .
دراین محفل بعداً  فاروق وردک  سرپرست وزارت معارف  از شاگردان ممتاز لیسه های افغان- ترک سپاسگزاری نموده  ، شایسته گی ولیاقت آنان را مرهون زحمات خودشان ، معلمان وسایر مسوولان لیسه  های افغان- ترک دانست واز کشور ترکیه که درزمینه تعلیم وتربیه اولاد کشور مساعی به خرچ میدهد قدردانی کرد.
فاروق وردک مدال آوران لیسه های افغان- ترک را نمونه هایی از جوانان مستعد کشور خواند  وگفت که جوانان  افغانستان در میان جوانان سایر کشورها از لیاقت وشایستگی خوبی  برخوردار اند .
دراخیر این محفل تحایف  تهیه شده به شاگردان مدال آور آن لیسه ها توزیع گردید.

کابل باختر 7 عقرب
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی های آتی الذکر خویش برای سال  1393 هجری خورشیدی دررشته های ذیل به کادر علمی  جدید ضرورت دارد.
الف : پوهنحی  انجنیری  کمپیوتر وانفورماتیک !
در دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر (CE ) یک بست به سویه ماسترویا داکتر
ب : پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی !
در دیپارتمنت مواد غذایی دوبست به سویه لیسانس ، ماستر و یا داکتر
در دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی یک بست به سویه لیسانس ، ماستر ویا داکتر
ج : پوهنځی الکترومیخانیک !
دیپارتمنت فزیک  دوبست به سویه لیسانس ، ماستر ویا داکتر
دیپارتمنت لسانهای خارجی  یک بست در رشته  انگلیسی به سویه لیسانس ، ماستر ویا داکتر
د : پوهنځی جیولوجی ومعاون !
دیپارتمنت انجینری  معادن روباز  دوبست  به سویه لیسانس ، ماستر و یا داکتر
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری  وهایدرولوژی  دوبست  به سویه لیسانس ، ماستر ویا داکتر
متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 6/8/1393 الی 17/ 8 / 1393 درخواستی شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل  وبا ترانسکریب وتذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.

کابل6عقرب باختر
در رابطه به پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل خبرنگار آژانس خبری باختر، با پوهندوی محمد وحید غروال استاد و رییس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل گفتگویی را انجام داده شده  که نشر میشود.
سوال:دررابطه به تاریخچه شکل گیری پوهنځی ژورنالیزم درچارچوب پوهنتون کابل کمی معلومات بدهید؟
جواب:پوهنځی ژورنالیزم برای اولین بار به حیث یک دیپارتمنت درسال 1341 درچارچوب پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل ایجادشد و بعداین دیپارتمنت مدت زمانی زیادی درچارچوب پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل فعال بودو بعددرچارچوب پوهنځی علوم اجتماعی به حیث یک دیپارتمنت عرض وجودکرد،بالاخره درحمل 1365 پوهنځی ژورنالیزم نظر به اینکه علاقه مندان زیادی داشت منحیث یک پوهنځی مستقل عرض وجودکرد.
سوال:به چه تعداد محصل و استاد دراین پوهنځی دارید؟
جواب:تعداد محصلین ما دربخش شبانه و روزانه نزدیک به 800 نفر میرسد که 40 درصد این مجموعه را محصلین دختر تشکیل میدهند، 25 استاد با رتبه های مختلف علمی داریم .
البته تصمیم داریم استادانی را که مدرک ماستری و پی .اچ .دی دارند براساس لایحه و قانون جذب کنیم که این کار از طریق رقابت آزاد با کمک و همکاری وزارت تحصیلات عالی صورت خواهدگرفت.
سوال :دررابطه با میتود درسی که دارید بگوید ؟
جواب:با انکشافاتی که این پوهنځی دربخش جای ، تعمیر ، داراشدن ستدیوهای رادیو و تلویزیون و همچنان یک مطبعۀ دیجیتالی ، زمان این هم فرارسید که ما یک تجدید نظری در نصاب و برنامه های درسی خود داشته باشیم از همین سبب بود که مادر سال قبل نشستی را با تمامی دیپارتمنت ها وپوهنځی هایی که ژورنالیزم را در موسسه های تحصیلات عالی ، زیرنظر تحصیلات عالی تدریس میکنند سیمیناریک هفته ای را به کمک مالی بخش فرهنگی سفارت ایالات متحده امریکا درافغانستان دایر کردیم ، توانستیم نصاب ها ی جدید آموزشی را مطابق با نیازمندی های عصر حاضر تدوین کنیم .
این برنامه ها و نصاب ها بعدازطی مراحل دروزارت تحصیلات عالی ، درتمام پوهنځی ها و دیپارتمنت هایی که ژورنالیزم را درافغانستان تدریس میکنند تطبیق می گردند .
ما امسال برای اولین بار تطبیق آن را برروی صنوف اول هایی که داریم آغازکردیم که سیستم درسی آنها کریدیت است و مطابق نیازمندی های عصر حاضر میباشد.
درپیوند با این نصاب ها استادان ما تلاش دارند تا مضامین و محتوای درس هایی راکه برای محصلان پیش کش میکنند تغییر کند دراین اواخر استادان ما درحدود 20 عنوان کتاب را در عرصه های مختلف چاپ کردندکه این کتاب ها یا به عنوان کتاب های درسی یا به عنوان ممد درسی برای محصلین ما هستندتا اینها بهتر و خوب تر بیاموزند .
همچنان امروز ازامکانات بسیار خوبی با اعمار ساختمان جدید که با تمویل بخش فرهنگی سفارت ایالات متحده امریکا برای ما ساخته شد ، برخورد دارهستیم مانند، استدیوی رادیودرپهلوی استدیویی که قبلاً یونسکو کمک کرده بود داریم ، مطبعۀ دیجیتالی خوبی داریم .
دو استدیوی تلویزیونی خوب و تمام عیاری با تعدادی ازکمره ها ، بعضی از وسایل مورد نیاز را داریم که برنامه های عملی که محصلین باید انجام بدهند دراین استدیوها به پیش میرود .
جدیدترین کمکی راکه بخش فرهنگی سفارت امریکا به ما ارائه کرد تجهیز لابراتوار فوتوژورنالیزم بودکه تعداد زیادی ازآخرین کمره ها و سایر وسایل یا ابزار مورد نیاز این عرصه برای ما خریداری شد و صنف بسیار خوبی را بااستاد با تجربۀ آن مضمون برای این کار آماده ساخته ایم تاکارهای عملی هم دراینجا انجام شود.
بناً درمجموع هیئت رهبری پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل باگذشت زمان تحولات خود را داشته و فعالیت های خود را انجام میدهد .
اما بسیاری از مسائل وجود داردکه ثمرۀ آنها به یک بارگی نمایان نمی شود. باگذشت زمان ما به مفهوم واقعی و همه جانبه ازاین استدیو ها برای کارهای عملی محصلین استفاده می کنیم تا بتوانیم به طور کامل برنامه های درسی را مطابق نصاب تطبیق کنیم . انشاء الله مشکلاتی را که درتطبیق برنامه ها و دیگر مسائل وجود دارد درآیندۀ نزدیک رفع خواهد شد و ما ثمرۀ خوب تری را درمحصلان خود با آموزش بهتر خواهیم دید.
سوال:این پوهنځی سالانه قادر به جذب چه تعداد محصل است ؟
جواب: این واضح است که محصلین ازطریق امتحان کانکور به ما معرفی میشوند کمیته را که وزارت تحصیلات عالی ازما می خواهد ، درحدود 100 نفر را اعلام می کنیم . این تعداد درگذشته 60 نفر بوده که آن را به 80 نفر وحالا به 100 نفر ارتقا دادیم .
اما نظر به تقاضای جوانان که بسیار علاقه دارند دراین عرصه آموزش ببینند و اکثراً هم از جوانان لایق هستند توانستیم امسال بیش از 250 محصل را جذب کنیم .
با توجه به مشکلات زیادی که وجود دارد مانند کمبود فضای آموزشی و کوچک بودن فضای صنوف ، به طور نورمال 100 الی 120 محصل را می توانیم جذب کنیم اگر صنوف ما بزرگترمی بود طبعاً ما میتوانستیم محصلان بیشتری را جذب کنیم.
سوال:برای دوره ماستری محصلین این پوهنځی چه کارهایی را انجام داده اید ؟
جواب :خیلی خرسند میشویم که این برنامه را دراینجا راه اندازی کنیم . اما موظف هستیم که محصلین خود را درحد لیسانس تربیت کنیم و آموزش بدهیم تاتحصیلات عالی این مدرک را به آنها بدهد .
ماستری عموماً به تشبث خود محصلین صورت میگیرد چون دورۀ آموزش ماستری تحت صلاحیت با جزء کارها و وظایف ما نمی باشد که این برنامه ها را دراین پوهنځی راه اندازی کنیم البته درتلاش هستیم با کشور های بیرونی قرار دادهایی دررابطه با راه اندازی برنامه های ماستری درپوهنځی ژورنالیزم انجام بدهیم آن وقت نه تنها می توانیم برای استادان خود بلکه برای محصلین جوانی که شرایط ماستری را دارا باشند زمینه را فراهم بسازیم .
سوال: شما استادانی را برای آموزش به خارج از کشور هم فرستاده اید ؟
جواب: ما یک پروتوکول سه ساله همکاری با پوهنتون نبراسکای ایالات متحده امریکا داشتیم در این قرارداد متاسفانه آموزش ماستری مطرح نشده بود و یک همکاری به حساب می آمد . استادان ما براساس برنامه ها و مقاطع خاص اینها به آنجا می رفتند و فقط بعضی از درس های مقدماتی و دوره آموزشی کوتاه مدت را می گذراندند و برمی گشتند.
این همکاری ما به گونه ای بودکه ما از شیوۀ تدریس ، میتود تدریس ، محتوای درسی آنها و از رسانه های آن شهر دیدن میکردیم .
دربرنامه های ما همین ها گنجانده شده بودکه این هم به پایان رسید.
سوال: فارغانی که از این پوهنځی فارغ شده اند درعرصه کار ووارد شدن به بازار کار با مشکلات فراوانی روبروهستند چرا؟
جواب : این یک مشکل ملی است درسطح کشور و جوانان ما حتی اگر ازطب هم فارغ شوند نمی توانند در عرصه طبابت کار کنند یا درعرصه های مختلف دیگر هم همین طور است زیرا سیستم نظم کشور ما دگرگون شده و تغییر کرد، حالتی آمده که اینطور ادعا میشود هرکس هرچیزی را دربازار کاربرای عرضه دارد ، عرضه کند اگر خریداری را پیداکرد وارد بازار کار میشود و کار پیدا میکند .
البته ناگفته نماند جذب فارغان پوهنځی ژورنالیزم نسبت به فارغان  دیگر پوهنځی ها دربازار کاربیشتر است زیرا هیچ رسانه ، نشریه چاپی ، آژانس خبری در سطح کشور نیست که ازفارغان پوهنځی ژورنالیزم درآنجاکار نکند. اما بدبختانه این مسئله وجود داردکه صاحبان کار ازجوانان هم مدرک تحصیلی حداقل لیسانس ، تجربه کاری و هم آموزش های لازم دراین عرصه را میخواهند که این چنین چیزی درعین زمان برای یک محصل نا ممکن است .
بناً این عوامل باعث میشود بعضی ازجوانان ماکارپیدا نکنند.
من به جوانان درهرجای از دنیا که باشند میگویم : تنها اکتفا کردن به آموزش درپوهنتون و گرفتن مدرک ، کار درستی نیست .
سوال : درآخر چه پیامی را برای جوانان دارید؟
جواب: پیام من برای تمام دوستان و جوانانی که دررسانه ها کار  میکنند و یا از فارغان پوهنځی ژورنالیزم هستند این است رسالت اصلی خود را درمقابل مردم و جامعه فراموش نکنند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL