18 میزان 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

روز جهانی پست و تلاش وزارت مخابرات برای گسترش خدمات پستی

روز جهانی پست و تلاش وزارت مخابرات برای گسترش خدمات پستی

کابل باختر 18 میزان نهم اکتوبر روز جهانی پست است وکشور...

وعده مقامات نظامی بلخ بر آماده گی مبارزه علیه تهدید های تروریستی

وعده مقامات نظامی بلخ بر آماده گی مبارزه علیه تهدید های تروریستی

مزارشریف باختر 18 میزان مسوولان امنیتی ولایت بلخ برای مردم ...

تصرف دو باره ولسوالی گرزیوان فاریاب بدست نیروهای امنیتی

تصرف دو باره ولسوالی گرزیوان فاریاب بدست نیروهای امنیتی

میمنه باختر 18 میزان ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب صبح امروز دو...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر/ 3/ سنبله
یکصدو بیست تن از شاملان بیست و سومین دور مرکز تخنیکی فنی وحرفوی کابل برشنا امروز اسناد فراغت بدست آوردند.
به گزارش خبرنگار  آژانس باختر ، فارغ شد گان برای شش ماه در بخش تخنیک یخچال ، مبائیل ، برق ، وسایل برقی و نلدوانی آموزش دیده اند و حالا با آموختن یک حرفه وارد خدمت درجامعه شدند.
داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حین توزیع تصدیق نامه ها از برنامه های معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ درخصوص زمینه سازی برای آموزش جوانان وکسب حرفه معلومات داد واز جوانان خواست تا از فرصت های موجود برای ارتقاء دانش شان استفاده کنند.
به گفته محمد یعقوب عزیز رییس مرکز فنی وحرفوی کابل برشنا دراین مرکز زمینه آموزش برای جوانان و کسب یک حرفه مساعد گردیده و درمدت دوازده سال که ازایجاد این مرکز میگذرد چهار هزار و سه صد و هشتاد و یک نفر بعداز آموزش دربخش های تخنیک یخچال، برق ، مبائیل ، نلدوانی ... فارغ شده اند که نه تنها برای خود شغل را اختیار کرده اند بل به عنوان یک عضو مفید جامعه تبارز نموده اند.

پل علم باختر 2 سنبله، 
کارساخت تعمیراداری وتدریسی پوهنتون لوگر درمنطقه شیروازه مرکزاین ولایت امروز با حضورداشت داکترگل حسن ولی زی معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی  ومحمد حلیم فدایی والی لوگر آغازشد.
انجنیرمحمدنادرواحدی رئیس مبارزه علیه مواد مخدردرپروگرام که بدین مناسبت درمقام ولایت لوگرتدویریافته بود گفت: تعمیراداری وتدریسی پوهنتون لوگر دردومنزل به شکل پخته واساسی آن درظرف دوازده ماه ازبودجه وزارت مبارزه علیه موادمخدر به هزینه سی وهشت میلیون افغانی ساخته میشود، آقای واحدی افزود که سالانه ولایت لوگریک میلیون دالرازپروگرام بدیل معیشت بخاطرکه کشت موادمخدردراین ولایت صفراست، دریافت می نماید که پول آن درتطبیق همچو پروژه ها  به مصرف میرسد.
سپس  دوکتورگل حسن ولی زی معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی درجریان صحبت هایش گفت که سال آینده تعداد پوهنځی ها را درپوهنتون لوگراضافه خواهد کرد وتشکیل استادان را نیزافزود خواهند نمود.
محمد حلیم فدایی والی لوگرنیزپیرامون موضوع صحبت های همه جانبه نمود واز وزارت تحصیلات عالی خواست تا برای کار های ساختمانی این کانون علمی که یکی از ارزوهای دیرنه مردم لوگر میباشد توجه جدی نمایند ،همچنان والی لوگر ازمعین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی خواست که  بخاطر ساخت دیواراحاطه پوهنتون بودجه موردنیازرا هرچه زودترروی دست گیرند.
  پوهنمل وحیدالله عبدالرحیم زی رئیس پوهنتون لوگر به آژانس باخترگفت که برای پوهنتون لوگرپنج پروژه انکشافی منظورشده است  که دوپروژآن برای ساخت تعمیرپوهنځی تعلیم وتربیه ولیلیه پوهنتون اختصاص داده شده است،آقای عبدالرحیم زی علاوه کرد که کارساخت تعمیرپوهنځی تعلیم وتربیه ولیلیه پوهنتون باظرفیت 360 محصل درسه منزل به شکل پخته واساسی آن به مصرف مجموعی پنجاه سه میلیون وپنجصد هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی درماه گذشته آغازشده است که کارآن تاحال جریان دارد،وی اضافه نمود که 500 جریب زمین برای پوهنتون درساحه شیروازه ولایت لوگراختصاص داده شده است.
رئیس پوهنتون لوگرمی گوید تا حال تنها پوهنځی تعلیم وتربیه دراین ولایت وجوددارد که یک صدو یک شاگرد مشمول بیست وسه تن اناث در بخش های فزیک،کیمیا،بیولوژی وریاضی درآن  مصروف آموزش میباشند.
این درحالی است که یکماه قبل نیزکارساخت تعمیر پوهنځی تعلیم وتربیه ولیلیه پوهنتون لوگرآغازشد که تا اکنون کارآن جریان دارد.

کابل  1 سنبله باختر
جلسه کمیته قوانین امروز به ریاست قانونپوه  سرور دانش معاون رئیس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد،در این جلسه طرح قانون تحصیلات عالی ملکی به بحث و بررسی گرفته شده و سرانجام فیصله های لازم در مورد آن اتخاذ گردید. در ابتدای جلسه وزیر عدلیه در مورد ضرورت تهیه طرح تعدیل قانون تحصیلات عالی ملکی به جلسه گزارش داد.
عدم پاسخگویی قانون فعلی به نیازمندی های نهادهای تحصیلات عالی، پیش بینی  بست های اکادمیک، حقوق و امتیازات کادر های علمی، تدوین احکام مشخص در مورد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در این زمینه و پیش بینی اداره و بورد کیفیت و اعتبار دهی مؤسسات تحصیلات عالی به هدف ارتقای کیفیت، از مواردی است که به عنوان اهداف و ضرورت طرح قانون متذکره عنوان شد.
رعایت معیار های ملی و بین المللی، شرایط تقرر و ترفیع اعضای کادر علمی، جلوگیری از مداخله ارگان های دولتی، غیر دولتی، نفوذ اشخاص و گروه های سیاسی درامور اکادمیک و تشویق و ترغیب شهروندان کشور به کسب علم ودانش، از دیگر اهداف و ضروریات طرح قانون تحصیلات ملکی عالی می باشد.
سپس اعضای کمیته به تفصیل نظریات و دیدگاه های کار شناسانۀ خویش را در مورد این قانون مطرح کرده و به دقت مواد آن قانون را مورد بررسی قرار دادند. اعضای جلسه درمواردی چون: اهداف، اصطلاحات، و ظایف و مکلفیت های وزارت تحصیلات عالی، مؤسسات تحصیلات عالی، وظایف شوراهای علمی، اعضای کادرعلمی و بست های اکادمیک مؤسسات تحصیلات عالی، اداره و بورد ارتقای کیفیت و اعتبار دهی اکادمیک مؤسسات تحصیلات عالی، محصلان مؤسسات تحصیلات عالی و سایر موارد، دیدگاه های شان مطرح کردند.
پس از بحث و بررسی ، کمیته قوانین طرح قانون تحصیلات عالی ملکی را مورد تأیید قرار داده و از تلاش های وزارت عدلیه و تحصیلات عالی در زمینه تهیۀ این طرح قانون، قدار دانی کرد.
معاون رییس جمهور و رییس کمیته قوانین به وزارت  های عدلیه و تحصیلات عالی وظیفه سپرد تا هرچه سریعتر اصلاحات پیشنهاد شده از سوی اعضای کمیته را شامل طرح این قانون ساخته و آن را برای بحث در کابینه آماده سازند تا این قانون با توجه به نیازمندی های جدی که وجود دارد، توسط یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور به توشیح برسد.

کابل باختراول سنبله
سفارت جمهوری قزاقستان  مقیم کابل از اعطای  بورسیه های تحصیلی  برای دوره لیسانس خبر داده است .
بناءً به  اطلاع آنعده فارغان صنوف دوازدهم که نمرات بلند کانکور را در سال 1393 / 1394  در ولایات مربوطه شان اخذ نموده و اسمای شان در لست  (514) نفری که ازطریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به نشر سپرده شده، موجود باشد ، تقاضا میگردد  که تا تاریخ دوم سنبله سالروان بخاطرثبت نام  و تکمیل اسناد بورس کشور قزاقستان به وزارت  تحصیلات عالی مراجعه نمایند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL