05 ثور 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

انفجاربمب درزابل دوکشته وهفت زخمی به جا گذاشت

انفجاربمب درزابل دوکشته وهفت زخمی به جا گذاشت

قلات 4 ثورباختر درنتیجۀ انفجاربمب درولایت زابل یک سرباز اردو ویک...

پنج جاده درشهر کابل نام گذاری گردید

پنج جاده درشهر کابل نام گذاری گردید

کابل باختر 4 ثور امروز پنج جاده به نام های آزادی...

معین وزارت فواید عامه از بند رباینده گان آزاد شد

معین وزارت فواید عامه از بند رباینده گان آزاد شد

کابل باختر 4 ثور انجنیراحمد شاه وحید معین وزارت فوائید عامه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تعلیمی

شرن / باختر/ 24/ حمل
کارساختمان جدید پوهنتون پکتیکا امروز توسط والی آنولایت آغازشد.
ساختمان پوهنتون پکتیکا به هزینه نه صدهزار دالر امریکایی ازبودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی درظرف یکسال اعمار میگردد.
محمد شفا تسل رییس پوهنتون پکتیکا، به آژانس باخترگفت ، ساختمان یاد شده درساحه پنجصد جریب زمین دولتی درحومه شهر شرن دردوطبقه اعمار میگردد که درآن هجده صنف درسی، اتاقهای اداری، سالون کنفرانس، کتابخانه  و سایر ملحقات ضروری درنظر گرفته شده است.
به گفته تسل، فعلاً محصلان این پوهنتون هم اکنون درتعمیر دارالمعلمین پکتیکا مصروف آموزش اند که با اعمار تعمیر جدیدمشکلات دانش آموزان پوهنتون پکتیکا از ناحیه کمبود جای مرفوع خواهد شد.
درمحفلیکه به مناسبت تهداب گذاری پوهنتون یاد شده تدویر یافته بود، محب الله صمیم والی ولایت پکتیکا اعمار ساختمان جدید راگام موثر و ارزنده درعرصه تحصیلات عالی دانش محصلان خوانده ابراز امیدواری کردتا محصلان درفضای آرام وعاری از هر نوع مشکل به دروس شان ادامه دهند .
وی ازتوجه وزارت تحصیلات عالی درقسمت آغازکاربرای اعمارتعمیر پوهنتون آن ولایت ابرازامتنان نمود .
محمد شفا تسل رییس پوهنتون پکتیکا گفت: هم اکنون دراین پوهنتون نه صد تن محصل از ولایات غزنی ، میدان وردک ، کاپیسا دربخش های تعلیم وتربیه ، شرعیات ، ادبیات ، پشتو ، دری ، انگلیسی ، انجنیری وزراعت وجنگلات مصروف آموزش میباشد.

کابل باختر 23 حمل
به اطلاع آنعده داوطلبان که در کانکور سال 1392-1393 شرکت نموده اند و خواهان شمول در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی می باشند رسانیده می شود که فورم های مربوط سال 1392-1393 را میتوانند در محلهای تعیین شده طبق شرایط ذیل بدست بیاورند و بعد از تکمیل به همان محل تسلیم نمایند.
داوطلبان فورم خویش را نظر به جدول که از طرف ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی تهیه گردیده است تکمیل نمایند.
داوطلبان حق انتخاب یک موسسه تحصیلی و یک رشته تحصیلی را دارند( به استثنای طب)
هرگاه یک داوطلب دو فورم خانه پری میکند هر دو فورم آن باطل می گردد.
هرگاه یک داوطلب ID نمبر خویش را در فورم اشتباه درج می کند، فورم متذکره باطل می گردد
داوطلب نمره حاصله خویش از کانکور دولتی را به صورت دقیق و صحیح طبق نتایج اعلان شده وزارت در فورم بنویسد.
فوتوکاپی تذکره و یک قطعه فوتوی داوطلب در فورم ضمیمه گردد.
داوطلبان در ولایات به موسسه تحصیلات عالی خصوصی مورد نظر شان مراجعه و فورم مخصوص را تکمیل و به همان نهاد تحصیلی تحویل دهند.
این پروسه صرف برای داوطلبان و مشمولین کانکور سال 1392-1393 است و ازمشمولین کانکور سال های قبل معذرت خواسته می شود.
محل توزیع فورم برای قشر ذکور موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاروان ایستگاه اخیر پوهنتون کابل و برای قشر اناث موسسه تحصیلات عالی خصوصی ازهر واقع چهاراهی سرسبزی در نظر گرفته شده است.
پروسه توزیع فورمه ها از 20 الی 30 حمل سال جاری یعنی برای ده روز از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر در نظر گرفته شده است.

کابل باختر 23 حمل
به اطلاع آنعده داوطلبان امتحان کانکور سال 1392 -1393 که به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی کامیاب شده اند، رسانیده می شود که جدول نتایج آنها تا کنون ترتیب نشده و الی اخیر برج جاری تکمیل و به موسسات مربوطه ارسال می گردد؛ محصلان جدید الشمول به تاریخ اول ثور جهت ثبت نام طبق تقسیم اوقات موسسه مربوطه مراجعه نمایند.

شهرخوست 20 حمل باختر
تعمیر جدید ریاست معارف ولایت خوست امروز تهداب گذاری شد.
این تعمیر که درداخل مجتمع اداری خوست درمرکزاین ولایت موقعیت دارد به هزینه بیش ازبیست ویک ملیون افغانی ازکمکهای بانک جهانی ساخته می شود.
بخت نور بختیاررییس معارف ولایت خوست به آژانس خبری باخترگفت که درساخت این تعمیر سه طبقه ای دفاتراداری ، سالون های نشست ، انبارها برای نگهداری کتاب ومواد درسی ودیگرنیاز ها درنظرگرفته شده است.
رییس معارف خوست می گوید که با ساخت این تعمیر جدید آنان می توانند به خوبی به عرضه ی خدمات تعلیمی درخوست بپردازند.
عبدالجبارنعیمی والی خوست درمراسم تهداب گذاری تعمیر ریاست معارف این ولایت از شرکت مجری خواست تا کیفیت را بیشتر درنظر بگیرد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL