28 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مسایل منطقه یی محوربحث وزیر امور خارجه و سفیر آسترالیا

کابل ۲۷سنبله باختر صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه امروزبا جیف...

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

کابل باختر 27 سنبله سمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای ...

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

فیض آباد 27 سنبله باختر مشاور امنیت ملی رییس جمهوری کشور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر 20 حمل      

پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال تعلیمی 1391 اضافه از نهصد شاگرد را که امتحان کانکوررا موفقانه سپری کرده بودند،‌ پذیرفت .

پوهنوال عزت الله عامد رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل به آژانس باختر گفت :" این محصلان اعم ازپسر ودختر،‌ درپوهنحی های ساختمانی،‌ جیولوجی ومعادن،‌ الکترومیخانیک،‌ انجنیری کمپیوتر وتکنالوژی کیمیاوی این پوهنتون پذیرفته شده اند ."

وی اضافه کرد که پوهنتون پولی تخنیک کابل همه ساله  تعدادی زیادی ازشاگردان را ازطریق امتحان کانکور جذب نموده وسالانه حدود 500 تن را ازرشته های مختلف پوهنحی ها فارغ میدهد.

رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل گفت : دراین پوهنتون حدود سه هزار محصل که هفت فیصد آنان را دختران تشکیل میدهد،‌ توسط 217 تن استاد دررشته های مختلف آموزش می بینند.

اوافزود: تلاش دارند درسال جاری درچوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل یک پوهنحی جدید را بنام جیو دیزی وهمچنان دیپارتمنت های جدید، جیولوجی دینامیکی و استخراج برهنه را ایجاد نمایند که ازیک طرف دربخش های مذکور افراد مسلکی تربیه شود واز جانب دیگر زمینه پذیرش یک تعداد دیگر جوانان نیز در این پوهنتون فراهم گردد.

پوهنوال عامد اضافه نمود که دراین پوهنتون  از سال 1357 الی 1374 برنامه ماستری پیشبرده میشد وتعدادی زیادی ازدوره های ماستری فارغ گردیده اند ولی درسال های اخیرنظربه مشکلات این برنامه معطل گردید.

وی گفت، برنامه ماستر درسال 1390 دوباره در پوهنتون پولی تخنیک کابل ازسرگرفته شد وهمین اکنون 19 تن دردیپارتمنت های هایدرولیک،‌ ساختمان های هایدروتخنیکی وپوهنحی ساختمانی مصروف آموزش میباشند.

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1346 ایجاد گردیده وازبخش های مربوط تاکنون هزارها تن افراد مسکلی را فارغ داده است.

ایبك / باختر/ 19/ حمل

مقامات محلی ولایت سمنگان میگویند 98 درصد فارغان لیسه ها از این ولایت درموسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافتند.

عبدالعزیز عزیزی رییس معارف سمنگان به آژانس باختر گفت از مجموع یك هزار و یكصد و سی و هشت اشتراك كننده در امتحان كانكور ازاین ولایت ششصد و پنجاه تن آنان كه شصت در صد كل اشتراك كننده گان را تشكیل میدادند به موسسات تحصیلات عالی راه یافته و بقیه چهارصد و شصت و شش تن دیگر كه معیار تعین شده وزارت معارف را پوره كرده اند جهت شمولیت به موسسات نیمه عالی كشور راه یافته اند.

وی گفت كه صرف بیست و دو تن از اشتراك كننده گان نتوانسته اند نمرات معیاری را پوره نمایند و بی نتیجه مانده اند.

 عزیزی ادعا نموداگر كامیاب شده گان كانكور را درسطح كشور به مقایسه بگیریم سمنگان دربین ولایات به درجه سوم قرارگرفته و اگر مجموع كسانیكه به موسسات عالی و نمیه عالی راه پیدا میكنند ، مقایسه شود این ولایت درسطح كشور به درجه اول قرار گرفته چون 98درصد فارغان سمنگان به موسسات عالی و نیمه عالی راه یافته اند.

 او علت موفقیت فارغان لیسه های آن ولایت را بهبود كیفیت درسمنگان عنوان نموده گفت سال گذشته ازطریق وزارت معارف سال بهبود معارف نامیده شده بود به همین دلیل مسوولان ریاست معارف سمنگان از پالیسی های خوب وزارت معارف استفاده نموده و كوشش كردند كیفیت معارف این ولایت را بهبود بخشند.

او گفت معارف سمنگان در سال گذشته 98 در صد نصاب تعلیمی را كه ازطریق وزارت معارف پلان شده بود ، بالای شاگردان تطبیق نموده همچنان ظرفیت تدریسی تمام معلمان این ولایت با راه اندازی سیمینار های آموزشی در خصوص مضامین ریاضی ، فزیك ، كیمیا بالا برده شده است.

 درهمین حال سهراب علی مدیر معارف ولسوالی دره صوف بالا میگوید دراین ولسوالی دو صدو هشتاد تن از فارغان در امتحان كانكور اشتراك نموده بودند كه از آن جمله دوصدو هفده تن آنان درموسسات تحصیلات عالی راه یافته و بقیه شان به دارالمعلمین جذب میشوند.

 وی علاوه كرد تنها از مكتب لیسه تگاب حسنی این ولسوالی سی و یك تن از فارغان درامتحان كانكور اشتراك نموده بودكه در نتیجه همه آن ها در موسسات تحصیلات عالی كامیاب شده اند.

 مدیر معارف دلیل موفقیت شاگردان آن لیسه را تعقیب كورس های آماده گی كانكور از جانب آنان، تدویر سیمینار های آموزشی معلمان آن لیسه و زحمت كشی شاگردان عنوان نمود.

 این درحالیست كه درسال گذشته نیز در سطح ولایت سمنگان هفتصد و سی و هشت تن در امتحان كانكور شركت نموده واز آن جمله دو صدو نودو هشت تن آنان كامیاب و به موسسات تحصیلات عالی راه یافته بودند.

پروان 18 حمل باختر

کوریای جنوبی برای شاگردان مکتب بچه گانه ولسوالی گلبهارولایت پروان تاسیسات  معیاری درسی  می سازد.

این تاسیسات دردو بلاک دوطبقه ای به هزینه  نزدیک به یک ونیم ملیون دالرظرف پانزده ماه ساخته خواهد شد.

بیست ودوصنف درسی ، کتابخانه ، لابراتوار، ساحه  سبز، میدان ورزشی ازجمله  تاسیسات جدید این مکتب خواهد بود.

این پس ازشهرچاریکار دومین تاسیسات معیاری است که کوریای جنوبی درولایت پروان برای شاگردان می سازد.

بصیرسالنگی والی پروان درمراسم گشایش کاراین تاسیسات ، ازکمک های کشورکوریای جنوبی برای مردم این ولایت قدردانی کرد وازآنان خواست تا به کمک های شان به ویژه دربخش معار ف ادامه دهند.

كابل/16/حمل/باختر

پوهاند دكتور عبيدالله عبيد،‌وزير تحصيلات عالي به سلسله بررسي وضعيت پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي طي ديروز و امروز در راس يك هيات به ولايت بلخ سفر نمود.

عبدالمنير مهرور،‌رييس پلان و پاليسي وزارت تحصيلات عالي به آژانس باختر گفت، ‌وزير تحصيلات عالي در اين سفر با عطا محمد نور والي بلخ ملاقات نموده طرفين روي چگونگي وضعيت نهادهاي تحصيلات عالي در آن ولايت صحبت نمودند.

در ملاقات يادشده پوهاند عبيد از والي بلخ خواست تا به منظور رفع مشكلات موجود در زمينه و توسعه و ترقي پوهنتون بلخ و موسسات تحصيلات عالي اين ولايت با وزارت تحصيلات عالي همكاري بيشتر نمايد.

در مقابل والي بلخ از تلاش هاي وزير تحصيلات عالي در رشد و توسعه سكتور تحصيلات عالي آن ولايت قدرداني نموده هرگونه همكاري شان را در زمينه ابراز داشت.

وزير تحصيلات عالي همچنان از جريان درس محصلان پوهنتون بلخ و ليليه دخترانه ديدن نموده در رابطه به بهبود وضعيت آن به مسوولين هدايات لازم داد.

پوهاند عبيد و هيات همراهش طي اين سفر به ولايت جوزجان رفته و از بخش هاي مختلف پوهنتون جوزجان ديدن نمود.

موصوف با محمد عالم ساعي والي جوزجان ملاقات نموده و در رابطه به بهبود وضعيت پوهنتون و موسسات تحصيلات عالي آن ولايت صحبت نمودند.

والي جوزجان گفت كه وي از هيچگونه سعي و تلاش در راستاي تقويه نهادهاي تحصيلي و همكاري با وزارت تحصيلات عالي درزمينه دريغ نخواهد كرد.

وزير تحصيلات عالي در حاليكه والي جوزجان نيز با وي همراه بود سنگ تهداب تعمير تدريسي سرتپه پوهنتون جوزجان را گذاشت.

وي هكذا تعمير اداري و مركز آي تي پوهنحي ساختماني آن پوهنتون را با قطع نوار افتتاح كرد.

گفتنيست مركز آي تي به مصرف تيم پي آر تي كشور تركيه اعمار شده است.

در جمع هيئت يادشده عبدالمنير مهرور رييس پلان و پاليسي، امان الله فقيري سرپرست رياست اداري و سليم ساعي رييس تكنالو‍ژي معلوماتي وزارت تحصيلات عالي شامل بودند.