25 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ ۲۵/ سرطان شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که...

غاصبان زمین درلوگر بازداشت شدند

غاصبان زمین درلوگر بازداشت شدند

پل علم / باختر/ ۲۵/ سرطان بیست مرد درولسوالی چرخ لوگر...

معین سیاسی با سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح دیدارکرد

کابل ۲۵سرطان باختر ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل 30 قوس باختر

وزارت تحصیلات عالی می گوید که مشکل در انتقال هیئت این وزارت باعث تاخیر دربرگذاری امتحان کانکور دربامیان شده است.

پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که خرابی هوا باعث شد تا هیئت امتحان نتواند به وقت تعیین شده برای برگزاری کانکوربه بامیان سفرکند . ازینروآنان نتوانستند به وقت تعیین شده امتحان کانکور را اخذ کنند.

درین حال سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید که امتحان کانکور تا دو روز دیگردربامیان برگزارخواهد شد.

به گفتهء  پوهنمل نوربخش وزارت دفاع وعده کرده است که تا یک روزدیگر هیئت امتحان کانکوررا توسط طیارهء نظامی  به بامیان انتقال دهد.

این درحالیست که تاخیردراخذ امتحان کانکور دربامیان واکنش هایی را درمیان  جوانان امتحان به بار آورده است، آنان دیروزدرتظاهراتی دولت را به بی توجهی متهم کردند.

   زهرا یکی از این جوانان به آژانس اطلاعاتی باخترگفت که وی بنابر درخواست مسوولین به روزجمعه برای سپری نمودن امتحان از یک نقطهء  دوردست به مرکزبامیان آمده است اما با گذشت چهار روزهنوزهم ازامتحان خبری نیست طبق ارقام ارایه شده،امسال سی پنج هزارونه فارغ مکتب در بامیان قرار است امتحان کانکور برای شموولیت در  نهاد های تحصیلی را سپری نمایند.

لشکرگاه / باختر/ 30/ قوس

یک مرکز آموزشی آماده گی برای امتحان کانکور دیروز درولایت هلمند گشایش یافت .

این مرکز به منظور اتخاذآماده گی شاگردان صنف دوازده و فارغان لیسه های آن ولایت برای شرکت در امتحان کانکور در شهر لشکرگاه ایجاد گردیده است .

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر از شهر لشکرگاه، در مراسم که به این مناسبت تدویر یافته بود ، محمد گلاب منگل والی هلمند، نماینده گان مردم ولایت هلمند درشورای ملی و جمعی از استادان و شاگردان اشتراک نموده بودند.

والی هلمند گفت که دراین مرکز حدود شش صد دختر و پسر از فارغان لیسه های آن ولایت ازسوی استادان مجرب طور رایگان آموزش داده میشوند.

والی هلمند از تمام شاگردان این مرکز خواست که دروس خودرا طور بهتر فرابگیرند تا ازطریق راه یافتن به موسسات تحصیلات عالی کشور سطح دانش شانرا بلند ببرند و مصدر خدمت به کشور و مردم شوند.

باید یاد آور شد که دراین مرکز در شش ماه، شش صد دختر و پسر در بخش های کمپیوتر ، لسان انگلیسی و مضامین ساینسی از سوی چهارده تن از استادان مجرب به طور مجانی آموزش داده میشوند.

سیمینارعلمی - تحقیقی بررسی ایجاد صنایع میتالوژی یا فلزشناسی امروز در کابل برگزارگردید.

کار این سیمینار که از سوی مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک اکادمی علوم افغانستان برای دو روز برگزار گردیده با قرائت پیام رئیس جمهور که توسط سرمحقق عبد الباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان آغاز گردید.

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر، این سیمینار درنفس اش گامی برای رشد تولید صنایع فلزی در کشور محسوب میگردد  .

به همین دلیل دانشمدان عرصه گردهم آمده اند تا تحقیقاتی را انجام دهند  ، تا اسباب رشد اقتصاد را در کشور فراهم سازند.

در پیام حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عنوانی این سیمینار به این موضوع توجه شده و آمده است« صنایع فلزی درکشورهای جهان سوم که یکی از نیازمندیهای مبرم برای توسعه اقتصادی بشمار می یاید ، در تقویه و توانمندی زیرساخت ها نقش اساسی را ایفا مینماید.

همچنان در بخشی دیگر این پیام رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده که نتایج کار آمد و در خورستایش براین سیمینار و مباحث آن مرتب گردد و از نتایج آن موسسات دولتی و سکتور خصوصی کشور استفاده موثر کند ونیز غرض آگاهی عامه در رسانه ها به نشر برسد.»

همچنان در پیامهای ریاست پوهنتون های کابل، پولیتخنیک، ریاست عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست ، شاروالی کابل و وزارت تحصیلات عالی توسط نماینده گان ادارات مربوط  خوانده شد.

درپیام ها تاکید گردید که استفاده از فرصت میتالوژی یا فلزات خود سبب رشد اقتصادی کشور میگردد.

همچنان کشور ما با داشتن معادن فلزات در جمله کشورهای غنامند خوانده شد.

این  سیمینار که دوروز ادامه خواهد داشت شرکت کننده گان نظریات و مقالات تحقیقی شانرا در زمینه ارایه  خواهندکرد.

کابل/27/قوس/باختر

هفتمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی به هدف بررسی تاثیر تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی و جامعه افغانی امروز در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

این کنفرانس به حمایت مالی برخی از نهادهای تحصیلی بین المللی و کشور آلمان برگزار گردیده است.

در آغاز کار کنفرانس، سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی صحبت کرده گفت، آلمان از جمله کشور های است که در بخش های مختلف مردم افغانستان و وزارت تحصیلات عالی را کمک نموده است.

آلمان در طول سال های اخیر با وزارت تحصیلات عالی همکاری های زیادی نموده که اکنون تعداد از استادان ما در پوهنتون های مختلف کشور آلمان مشغول تحصیل هستند و قبل از این هم چند دوره بعد از اکمال تحصیل فارغ  گردیده اند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش و موثریت استفاده از سیستم کمپیوتری و تکنالوژی معلوماتی در سیستم اداری، سرعت کاری، جلوگیری از فساد اداری، جلوگیری از جعل و تقلب اسناد تحصیلی، کاهش در مصرف بودجه، استفاده خوبتر و بهتر در بخش های علمی و اکادمیکی صحبت نموده از تمامی روسای پوهنتون های کشور خواست تا امکانات استفاده از تکنالوژی معلوماتی را در پوهنتون های شان مهیا نمایند.

 

 

 

 

بعداً سفیر المان مقیم کابل در رابطه به روابط گذشته و فعلی آلمان و افغانستان صحبت نموده به همکاری های کشور اش با افغانستان و خاصتاً" وزارت تحصیلات عالی تاکید نمود.

همچنان در این کنفرانس سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روی اهمیت تکنالوژی معلوماتی و سهولت های آن در بخش های مختلف زندگی بشری مخصوصاً" تحصیلات عالی صحبت همه جانبه نموده وعده هر گونه همکاری را دادند.