03 حوت 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

کابل/ 3 حوت /باختر گزارش های وجود دارد که پوگ با...

شش طرح انکشافی تطبیق شد

کابل/۳حوت/باختر باتکمیل کارساخت شش طرح انکشافی درهرات شش صدوهشتادویک خانواده به...

اعلامیه وزارت دولت در امور صلح در پیوند به کاهش خشونت

کابل /۳ حوت/ باختر دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تأمین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

كابل27 سرطان باختر

نخستین جلسه شورای عالی موسسات تحصیلات عالی تحت ریاست مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری .ا.ا ورئیس آن شورا برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر،درین جلسه که به اشتراک اعضای منظور شده متشکل از عده ای از وزرای کابینه، روئسای پوهنتون ها و برخی از استادان پوهنتون های افغانستان تدویر یافته بود، ابتدا پوهاند داکتر عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی کشور به ضرورت تشکیل شورای عالی موسسات تحصیلات عالی و اقدامات مقدماتی درین خصوص روشنی انداخته و اعضای شورا را به مجلس معرفی نمود.

سپس معاون اول ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی موسسات تحصیلات عالی طی صحبتی ایجاد این شورا را گامی مهمی خوانده گفت ما می توانیم از طریق تاسیس شورای موسسات تحصیلات عالی در امر تعلیم و تربیه نسل جوان کشور کار های علمی و مثمری را انجام دهیم و مسئولیت خود را در قبال سر نوشت نسل جوان بهتر انجام دهیم.

معاون اول ریاست جمهوری افزود :گذشت حوادث و رویداد های امنیتی صدمه عظیمی را به موسسات تعلیمی و تحصیلی ما وارد آورده و در نتیجه کشور را فاقد کادر مسلکی در عرصه های مختلف نموده است. امروز انسانیت در مدارج عالی دستاورد های تحصیلی قدم میزند و از روابط و وصلت انسانها در سطح قاره ها بحث میشود و دستاورد های شگرفی ناشی از گزینش تحصیلات معیاری موجب افتخارات آنها گردیده است. طبیعی است که این دستاورد ها توسط تعلیم و تربیه علمی متناسب با خواسته زمان بدست می آید، از جامعه بیسواد و فاقد تعلیم و تربیت معاصر چیزی ساخته نمی شود، ما در گذشته پوهنتون های داشتیم که از لحاظ کیفت ارزشمند اما از لحاظ کمیت محدود بودند.

معاون اول ریاست جمهوری افزود: پس ازکنفرانس بن در جهت احیای ارزشهای تعلیمی و تحصیلی گامهای سودمندی برداشته شد و علاوه بر بازسازی پوهنتون های قبلی، تعدادی از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی جدیداً ثبت و راجستر و به فعالیت خود آغاز نمودند، این دوران یک زمان جهش است که میتوان آنرا انقلاب تعلیمی و تحصیلی نامید، امیدواریم فرصتهای بهتری برای جلب و جذب جوانان درین موسسات فراهم گردد و رقابتهای سالم تعلیمی و تحصیلی بتواند سطح اندوخته های علمی جوانان ما را بلند ببرد و خوشبختی آینده ما در گرو رشد و انکشاف سالم نظام تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی میباشد. شورا فکر دسته جمعی و تبادل تجارب متقابل نهاد های تحصیلی را با هم شریک میسازد و دولت در جهت تطبیق فیصله های شورا مصمم و همکار خواهد بود.

سپس پوهنوال محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی ومنشی شورا گزارش سمینار و کارهای قبلی را درین راستا به جلسه ارائیه نمود که موضوع آن به بحث همه جانبه گذاشته شد.

جلسه شورای عالی موسسات تحصیلات عالی مطابق اجندا مرتبه ادامه یافت که در نیتجه فیصله های آتی صورت گرفت:

1 – موضوع استقلالیت مالی پوهنتون های افغانستان مورد تائید قرار گرفته فیصله بعمل آمد تا کمیسیونی به اشتراک نماینده گان وزارتهای معارف، صحت عامه، مالیه، عدلیه، اقتصاد، تحت نظر وزارت تحصیلات عالی تشکیل و نتایج کار کرد های خود را درین خصوصی در مطابقت به قوانین نافذه ارائیه نمایند.

2- موضوع  ایجاد شش نهاد تحصیلی در ولایات که کار های آنها طی مراحل گردیده و به اداره امور ودارالانشای شورای وزیران سپرده شده است مورد تائید قرار گرفته فیصله گردید تا مسایل تشکیل و امور بودجوی آنها از طرف ریاست عمومی اداره امور ودارالانشای شورای وزیران  به مجلس عالی وزرا جهت تصویب ارجاع گردد.

3 - در مورد تعیين اندازه معاشات روسای پوهنتونها، پوهنحی ها، استادان و طرح لایحه معاشات در پرنصیب مورد تائید قرار گرفت و به  کمیته موظف وظیفه سپرد تا آنرا مجدداً به بررسی گیرد.

4 در قسمت آنعده استادان و محصلین که به بورسها نامزد و پس از عزیمت به کشور مورد نظر دوباره تحصیل را تکمیل نکرده و به کشور بر میگردند، به وزارت تحصیلات عالی وظیفه سپرده شد تا در زمینه ترتیب و دنبال نمودن مقرره ای درین خصوص اجراآت نماید.

مزارشریف 27 سرطان باختر

کار ساختمان جدید مکتب بلخ باستان در شهر مزارشریف اکمال و امروز به بهره برداری سپرده شد.

قیس مهرآئین رئیس معارف ولایت بلخ به آژانس باخترگفت،ساختمان جدید مکتب یادشده درمساحت یک جریب زمین به مصرف بیش از چهارملیون افغانی  کمک اداره یونیسف طور پخته و اساسی در یک طبقه  اعمار وبه بهره برداری سپرده شد.

به گفته منبع ساختمان این مکتب دارای هشت اتاق درسی و چهار اتاق اداری با سایر ملحقات میباشد  ودر حال حاضر به تعداد یکهزار و چهار صد دانش آموز پسر و دختر درآن شامل میباشد.

كابل باختر 27 سرطان

روزنامه تورنتو ستار چاپ كانادا، درگزارشى وضعيت مکتبى را در منطقه باقى  تهانه  قندهار تصوير کرده و مى نويسد که اين مکتب دوسال  پيش توسط کانادايى ها به خاطرى ساخته شد که  پسران و دختران  در آن درس بخوانند.

به نوشته  روزنامه، بسيارى از اتاق هاى درسى آن خالى باقى ماند و تا به حال تنها يک  تخته  سياه در  اتاق مشاهده  ميشود، زيرا اين مکتب با کيفيت پائين  اعمار شده  بود.

 تورنتو ستار تعهد باشنده گان  اين قريه را متزلزل خوانده  و به  يک صحرا تشبه  ميکند که با  باد به هر سو حرکت ميکند.

تورنتو ستار مى نويسد که کانادايى ها مسووليت  اعمار اين مکتب را به حاجى عبدالرزاق بزرگ  قريه باقى تهانه سپردند. حاجى عبدالرزاق  ميگويد ، کانادايى ها پول کافى در اختيار او قرار نداده  بود.به  نوشته تورنتو ستار، کانادا از سال ٢٠٠١ تا حال در امور بازسازى درافغانستان حدود يکصدوشصت وپنج مليون دالر کمک کرده  است  و تا سال  ٢٠١٤ سه صدمليون  دالر ديگر براى پروژه هاى بازسازى در افغانستان  اختصاص داده است.

به اطلاع آنعده داوطلبان  بورسهای تحصیلی کشور تاجکستان که قبلآ تعهد نامه این بورس ها را خانه پری وبه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورسها تسلیم ودر کانکورسال 1390اشتراک  نموده واضافه ترا ز 299 عشاریه 38 نمره را به دست آورده باشند ، رسانیده میشود که  60 تن آنان که اسمای آنها از طریق ویب سایت این وزارت به نشرسپرده شده است ،  بخاطر تکمیل اسناد وخانه پری فورم های مورد نیاز بورس ها، از تاریخ 26 الی 28 سرطان سالروان به ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورسها وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند در غیرآن ازلست بورس های اسم های شان حذف میگردد.

ازمیان متقاضیان مذکور  34 تن آنان که  دارای بلندترین نمره کانکور باشد به بورس ها معرفی میگردند.