01 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تدابیر امنیت روز انتخابات در بلخ اتخاذ شده است

تدابیر امنیت روز انتخابات در بلخ اتخاذ شده است

مزارشریف/ 1 میزان/ باختر قومندان امنیه بلخ از تامین امنیت روز...

کشته شدن ده طالب مسلح در ارزگان

شهرترینکوت ۱ میزان باختر ده طالب مسلح درنبرد با نظامیان در...

کشته شدن دوازده طالب مسلح درحمله های هوایی درهلمند

کشته شدن دوازده طالب مسلح درحمله های هوایی درهلمند

شهرلشکرگاه ۱ میزان باختر دوازده طالب مسلح در تازه ترین حمله...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر/ 25/ دلو

طرزالعمل توزیع و استفاده از بورس های تحصیلی برای اشخاص دارای معلولیت و بازمانده گان شهدا و مفقودین، امروز بین وزارت های تحصیلات عالی و کارامور اجتماعی امضا شد.

 به اساس معلومات سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به آژانس باختر،  این طرزالعمل توسط سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی و آمنه افضلی وزیر شهدا معلولین و امور اجتماعی امضا شد.

 هدف از این طرزالعمل تامین عدالت اجتماعی و استفاده بهتر از بورس ها میباشد که متکی به این دستورالعمل دوفیصد سهمیه این بورس به وزارت کار و امور داده میشود.

 همچنان وزارت تحصیلات عالی از طریق کمیسیون عالی بورس در هر سال به تناسب تعداد بورس های گروپی سهم معینی از بورس های ماستری را به بازمانده گان شهدا و معلولین نیز اختصاص میدهدکه از بعداز اخذ امتحان در مرکز وولایات کاندیدان معرفی میگردند.

کابل باختر/ 25/ دلو

مدال ها و تصدیقنامه های انستیتوت  تحقیق و آموزش ملل متحد امروز توسط وزیر مالیه و مسوول سازمان یونیتا ر واقیانوسیه به فارغان آن توزیع شد .

از هشت دور آموزشی این انستیتوت تاکنون چهار صد نفر فارغ گردیده اند.

به گزارش خبرنگارآژانس اطلاعاتی باختر،این انستیتوت برای مدت هشت ماه مداومین خویش را در بخش های مدیریت پروژه ، پیشنهاد نویسی آموزش داده است.

 این برنامه جهت ارتقاء ظرفیت کارمندان دولتی و نهادهای غیر حکومتی طرح ریزی شده است که ازسال 2004 برای افغاستان آغاز شده و تا حال حدود چهارصد تن را درهشت دور فارغ داده است.

پوهنمل حسیب الله موحد، معاون اداره مرکزی احصائیه و یکتن ازشاملین این دور برگزاری برنامه های تحصیلی و آموزشی یونیتار برای افغانستان را به هدف اساسی ارتقاء ظرفیت برای کارمندان در بخش های رهبری ، مدیریت و همچنان مهیا سازی زمینه های رشد مهارت های تخنیکی در بخش های مختلف مهم دانست .

 در دور هشتم این برنامه تحصیلی پنجاه و پنج محصل، ده آموزگار و پنج رهنما شامل بودند.

 داکترعمر زاخیلوال وزیر مالیه درمورد موثریت همکاری های سازمان جهانی یونیتار صحبت نموده از همکاری های آن سازمان ابراز قدردانی کرد.

الکذاندر یجیا، رییس و مسوول سازمان یونیتار برای اوقیانوسیه نیز صحبت نموده گفت، سازمان تحقیقاتی و آموزشی ملل متحد یونیتار متعهد به بازسازی افغانستان میباشد که طی هشت سال گذشته توسط برنامه های آموزشی و سایر برنامه های ابتکاری ارتقاء ظرفیت حدود چهارصد کارمند را آموزش داده است.

 دراخیر مدال ها و تصدیقنامه ها به فارغان این دور توزیع شد.

 کابل باختر/ 25/ دلو

کشور آذربایجان پانزده هزار جلد کتاب آگاهی از خطرات ماین و مهمات منفجر ناشده را امروز به اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث مساعدت نمود.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر ،درمحفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود عبدالحق رییس اداره انسجام تطهیر ماین اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث گفت که کتب متذکره که حاوی پیام های آگاهی از خطرات ماین میباشد به دسترس وزارت معارف قرار داده میشود تا از طریق معلمان در مکاتب به خاطر آشنایی شاگردان تدریس گردد.

داکتر سید حمیدالله معین وزارت معارف در سخنرانی خود گفت، وزارت معارف ، اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث و مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان ، تصمیم گرفته اند تا درپهلو سایر فعالیت های آگاهی از خطرات ماین در مکاتب کشور این کتاب را نیز در مکاتب کشور استفاده کنند.

او گفت که این کتاب به گونه امتحانی در تعداد ازمکاتب ولایات و مرکز تدریس خواهد شد.

 درهمین حال موسی جلال اوف مسوول آگاهی از خطرات ماین و مهمات مرکز هم آهنگی آذربایجان ضمن آنکه از ادامه همکاری کشورش اطمینان داده گفت که اگر یک طفل از طریق آگاهی از خطرات ماین نجات می یابد بهتر از کمک های هنگفت پول های دالری است.

به گفته مسوولان موسسات ماین پاکی ، افغانستان درسال 2003 تعهد سپرد که الی سال 2007 تمام ذخایر موجود ماین ها را از بین برده و تلاش خواهد نمود تا پایان سال 2013 میلادی تمام ساحات ملوث به ماین را پاک سازی نماید.

 به اطلاع تمام فارغان صنوف  دوازدهم سال 1390 وسال های قبلی وآنعده داوطلبان امتحان كانكور عمومی و متفرقه كه فورم هاي ثبت نام رااز لیسه های مربوطه خويش اخذنموده اند مانند ليسه هاي  تخنيك ثانوي ، اقتصاد جمهوريت ، انستيتوت ساختماني صنايع ، هنرهاي زيبا وصنايع ، انستيتوت زراعت ووترنري كابل ، انستيتوت ميخانيك كابل ، انستيتوت انرژي وآب وانستيتوت فيروزكوه مربوط معينيت  تعليمات تحنيكي ومسلكي كه براي امتحان عمومي ثبت نام نموده اند  رسـانـیـده مـیـشـود که توزیع کارت شمول امتحان کانکورسرازروزچهارشنبه 26 دلو درمعينيت  تعليمات تخنيكي صورت میگیرد .

امتحان کانکورلیسه های مذکورروزسه شنبه مورخ سوم حوت سال روان درپوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، پوهنتون پولی تخنیک کابل، تالارلویه جرگه عنعنوی تاریخی وپوهنتون تعلیم وتربیه کابل، ساعت 8:30 صبح برگزارمیگردد، محل واتاق های کابل ، پوهنتون طبي كابل ، پوهنتون پولی تخنیک كابل ، تالارلويه جرگه عنعنوي تاريخي پوهنتون پوليتخنيك و پوهنتون تعلیم وتربیه كابل ، به ساعت 8:30 قبل از ظهر محل امتحان درج کارت شمول امتحان کانکور میباشد .

همچنان ازتمام شاملین امتحان کانکورجدأ تقاضا میگردد که لباس زمستانی به تن داشته و درروزامتحان ازآوردن موبایل- مخابره هر گونه وسیله الکترونیکی واسلحه در امتحان جدأ خودداری نمایند، درغیرآن ازصحنه امتحان خارج وبه مسئولین امنیتی معرفی میشوند .

علاوتأ ازتمام داوطلبان تقاضا میگردد که درروزامتحان قلم پنسل، قلم تراش وپنسل پاک باخودداشته باشند.