07 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستراتیژی مدون همه جانبه صلح نیاز است

کابل / 6 جوزا/ باختر تردیدی وجود ندارد...

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

هرات/ 6 جوزا/ باختر ریاست صحت عامۀ هرات ازثبت هشتاد وپنج...

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

گردیز/ 6 جوزا/ باختر داکترحمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی صبح...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

کابل باختر 26 سرطان

برخی از محصلان بخش شبانه پوهنتون تعلیم وتربیه کابل بخاطرعدم توانایی پرداخت فیس، ازامتحان بازمانده اند.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، برخی از محصلان بخش علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل که از امتحان بازمانده اند، میگویند که آنها توان پرداخت هشت هزار افغانی فیس هر سمستررا ندارند وبه این سبب اداره این پوهنتون مانع حضورآنها در امتحان شده است.

این دانشجويان تاکید مینمایند که قبلا" برای کارمندان دولت که شامل بخش های شبانه پوهنتونها میشدند، مبلغ 1500 افغانی وبرای کسانیکه شغل آزاد داشته وشامل بخش های شبانه میشدند مبلغ 3000 هزار افغانی فیس هر سمسترتعیین گردیده بود.

همچنان به خاطر رفع معضله پرداخت فیس هشت هزارافغانی، چندی قبل ازسوی مقامات وزارت تحصیلات عالی برای شاگردان وعده سپرده شده بود.

دراین حال بری صدیقی معین امورمحصلان وزارت تحصیلات عالی به آژانس باخترگفت که مطابق مقرره شورای وزیران، دانشجویان بخش شبانه علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل مکلف میباشند تا دراین سمستر مبلغ هشت هزار افغانی فیس یک سمستر پنج ماهه را بپردازند.

صدیقی تاکید کرد که از دوماه به این طرف مقامات وزارت تحصیلات عالی درتلاش بوده اند تا به خاطر کاهش فیس بخش های شبانه پوهنتون ها، درمقرره شورای وزیران، مطابق پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی تعدیل صورت بگیرد ومبلغ فیس از یک هزار الی یک ونیم هزار افغانی تعیین گردد.

معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی گفت که درمجلس وزرا، امروز ، دررابطه به  این موضوع بحث وتعدیل در مقرره صورت خواهد گرفت.

 وي ابراز اميدواري كرد كه به زودي اين مشكل برطرف گردد

پلچرخی / باختر/ 25/ سرطان

سنگ تهداب تعمیر جدید پوهنتون ولایت بغلان امروز توسط وزیرتحصیلات عالی درساحه باغ ممتازشهر پلخمری گذاشته شد.

 پوهنیار امان الله ضیایی رییس پوهنتون ولایت بغلان به آژانس باخترگفت ، که تعمیر جدید پوهنتون بغلان دارای دوبلاک جداگانه ، تدریسی و ادارای دردوطبقه به طور پخته و اساسی به مصرف پنجاه میلیون افغانی ازبودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی اعمار میگردد.

وی افزود که همین اکنون محصلان امور تدریس شانرا در ساختمان های کرایی پیش میبرند که با تکمیل این تعمیر مشکلات محصلان از ناحیه کمبود صنوف درسی مرفوع خواهد گردید.

رییس پوهنتون بغلان گفت که برعلاوه نبود تعمیر پوهنتون ،مشکل عمده و اساسی مشکل ترانسپورتی و نبود لیلیه برای دختران محصل استادان این پوهنتون است.

 پوهنتون بغلان دارای چهار پوهنحی تعلیم و تربیه ، ادبیات ، زراعت و انجنیری است که درآن بیش از دوهزار و پنجصد محصل توسط یکصدو بیست استاد آموزش می بینند.

درمحفل تهداب گذاری این تعمیر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و مسلکی منشی عبدالمجید والی بغلان ، نماینده گان مردم بغلان در ولسی جرگه ، اکثرروسا دوایر دولتی حضور داشتند.

   به اطلاع آنعده ازفارغان سال 1390 كه امتحان كانكوررا موفقانه سپري نموده وبادرنظرداشت نمرات كانكوردرظرفيت چهارم منحيث كانديد بروسهاي تحصيلي دولتي شناخته شده اند، رسانیده میشود که  اسماي شان ازطريق وب سايت وزارت تحصيلات عالي به نشررسيده است.

‌كانديدان ازتاريخ 24 سرطان الي 28 سرطان سالروان ، غرض ثبت نام وتكميل اسناد مورد ضرورت بورس ها به رياست ارتباط خارجه وزارت تحصيلات عالي مراجعه نمايند.

همچنان میتوانند معلومات كامل واسناد مورد ضرورت بورسهاي تحصيلي:  رهنمود بورسهاي تحصيلي، فورم كانديدي،؛ تضمين خط، تعهد نامه وفورم صحي را ازوب سايت http:www.mohe.gov.af وزارت تحصيلات عالي دريافت نمايند وقبل ازمراجعه به شماره تيلفون (0780729912) درتماس وحل مطلب نمايند.

همینگونه  آنعده كانديدان بورس هاي گروپي كه قبلاً اسم هاي شان ازطريق وب سايت وزارت تحصيلات عالي به نشررسيده بود،‌وبه هيچ يك ازبورس ها (هند،قزاقستان وپاكستان) ثبت نام ننموده اند رسانيده مي شود كه جهت ثبت نام به وزارت تحصيلات عالي مراجعه نمايند وكميسيون عالي بورس ها درمورچنين اشخاص بعداً‌تصميم خواهند گرفت.

عدم مراجعه كانديد درخلال مدت معينه به وزارت تحصيلات عالي، انصراف از بورس تلقي گرديده واشخاص  ديگر واجد شرايط ازهمان ولايت مطابق مقرره  به بورسها معرفی خواهند شد.

فاریاب 23 سرطان باختر

تاسیسات پوهنحی زراعت وليليه محصلان نهاد تحصیلات عالی ولایت فاریاب گشایش یافت.

دراین تاسیسات تمامی زمینه های تحصیلی ورهایشی برای محصلان فاریاب فراهم شده است.

دراین حال مسوولان ازآغازساخت تاسیسات برای پوهنحی ادبيات وبخش اداری نهاد تحصیلات عالی فاریاب خبرمی دهند.

گشایش وتهداب گذاری این تاسیسات روزگذشته درحضورداشت وزیرتحصیلات عالی ومسوولان محلی فاریاب صورت گرفت.

عبدالمنیرمحوررییس پلان وپالیسی وزارت تحصیلات عالی به آژانس باخترگفت مصارف سه پروژه ازجمع این چهارپروژه به هزینه ی پنجاه وسه ملیون افغانی ازبودجه وزارت تحصیلات عالی پرداخت شده ویکی دیگرآن به کمک مالی وزارت مبارزه علیه مواد مخدرساخته می شود.

داکترعبیدالله عبید وزیرتحصیلات عالی درمراسم گشایش وتهداب گذاری این تاسیسات گفت که این وزارت برای رفع نیازمندی های نهاد های تحصیلات عالی ومعیاری سازی تحصیل درافغانستان تلاش دارد.

عبید درجریان سفربه ولایت فاریاب با بزرگان ، مسوولان محلی ، استادان ومحصلان دراین ولایت نیزدیدارکرد ومشکلات تحصیلی دراین ولایت را به بررسی گرفت.

ارتقاء موسسه تحصیلات عالی فاریاب به پوهنتون ، مشکل محصلان ازناحیه لابراتوار، کتابخانه ، میدان ورزشی ، طعام خانه ونبود خدمات انترنتی ازجمله پیشنهاداتی بود که دراین دیداربه وزیرتحصیلات عالی مطرح شد.

وزیرتحصیلات عالی دراین دیداروعده سپرد که با آغازکارچند پروژه دیگربه مشکلات تحصیلی درفاریاب پایان خواهد داد.

عبیدالله عبید دراین سفرازسرمایه داران درفاریاب خواست تا برای رشد کیفی تحصیلی دراین ولایت با دولت همکاری کنند.

اودر سفرش ازچند نهاد تحصیلی ونیمه تحصیلی خصوصی هم دیدارکرد وبرای معیاری شدن این نهاد ها با مسوولان آن صحبت نمود.