07 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستراتیژی مدون همه جانبه صلح نیاز است

کابل / 6 جوزا/ باختر تردیدی وجود ندارد...

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

هرات/ 6 جوزا/ باختر ریاست صحت عامۀ هرات ازثبت هشتاد وپنج...

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

گردیز/ 6 جوزا/ باختر داکترحمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی صبح...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

خوست 17 جوزا باختر

کارساخت ساختمان جدید برای مکتب پوهاند عبدالحی حبیبی درولایت خوست امروزآغازشد.

این ساختمان درسه طبقه به شکل اساسی به هزینه ی بیش ازنیم ملیون دالرازسوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدرساخته می شود.

درساختمان این مکتب سی صنف درسی ولابراتوار، کتابخانه ، سالون کنفرانس ها ودیگرضروریات درنظرگرفته شده است.

عبدالجبارنعیمی والی خوست به آژانس باخترگفت که باساخت این تعمیر جدید مشکلات شاگردان این مکتب ازناحیه ی کمبود صنوف درسی رفع می شود.

گفته می شود که شاگردان این مکتب تاکنون به نسبت کمبود صنوف درسی ، اکثرا درزیرخیمه ها درس میخواندند.

به گفته ی مسوولان معارف خوست ، کارساخت این ساختمان تا شش ماه تکمیل می شود.

کابل باختر 16 جوزا

قرار داد اعمار تعمیر لیلیه نسوان پوهنتون بدخشان امروز میان وزیر تحصیلات عالی و برنامه انکشافی المان امضا شد.

به گزارش ریاست نشرات و اطلاعات وزارت تحصیلات عالی به آژانس باختر ،

این تعمیر به هزینه 960 هزار دالر امریکایی در مدت 9 ماه اعمار گردد و تمام ملحقات ضروری در آن در نظر گرفته شده است.

وزیر تحصیلات عالی پس از امضای قرار داد از کمک های کشور آلمان در زمینه اظهار قدر دانی نموده بر کیفیت بهتر و تسریع در روند تکمیل پروژه یاد شده تاکید کرد.

کابل باختر16 باختر

سفیر ایالات متحده امریکا چهل میلیون دالر را به بخش تحصیلات عالی افغانستان  وعده کرد.

در دیداریکه امروز میان  پوهاند دوکتور عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و راین کراکر سفیر ایالات متحده امریکا مقیم انجام یافت.

وزیر تحصیلات عالی در رابط به برنامه های جدیدی آن وزارت جهت رشد و انکشاف تحصیلات عالی در کشور صحبت نمود. به اساس معلومات  ریاست نشرات وزارت تحصلات عالی به آژانس باختر، درین دیدار وزیر تحصیلات عالی همچنان  گفت که  در وزارت تحصیلات عالی فضای جدیدی جهت رشد و انکشاف تحصیلات عالی فراهم گردیده و ما با توجه به بودجه ناکافی که در دسترس این وزارت قرار دارد خواهان کمک کشورهای جهان بخصوص ایالات متحده امریکا در تطبیق بهتر برنامه های این وزارت میباشیم.

کراکر گفت که ایالات متحده امریکا تا کنون مبلغ 140 میلیون دالر را در بخش تحصیلات عالی افغانستان کمک نموده و در نظر است تا 40 میلیون دالر دیگر را عنقریب در این زمینه مساعدت کند.

كابل 16 جوزا باختر

معين جوانان  وزارت اطلاعات و فرهنگ  ، موسسه  تحصيلات عالي  پيشگام به توافق رسيده كه با پنجاه فيصد تخفيف زمينه تحصلات عالي پنجصد جوان رافراهم سازد.

به گزارش آژانس باختر ، تفاهمنامه اين همكاري امروز توسط تيمور شاه اسحق زي معين امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و محمد يعقوب نوري رئيس موسسه تحصلات عالي پيشگام  امضا شد.

در محفلي كه به همين مناسبت برگزار شده بود معين امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  گفت، به سلسله تفاهمنامه هاي همكاري با موسسات تحصيلات عالي  ونيمه عالي  اینبار موسسه تحصيلات عالي پيشگام حاضر شده است تا  براي پنجصد جوان زمينه تحصيل را با پنجاه فيصد تخفيف مساعد سازد.

اوگفت كه در سال جاري نه هزار و پنجصد جوان غرض تحصيل در رشته هاي مختلف كه ازامتحان کانکور  بازمانده اند از طريق اين معينيت به موسسات تحصيلات عالي  و نيمه عالي معرفي شده اند.

به گفته اسحق زي قراراست تا پايان  سالجاري حدود سي هزار جوان جهت ادامه تحصيلات در موسسات يادشده معرفي شوند.

به گفته رئيس موسسه تحصيلات عالي پيشگام سال  قبل زمیته ادامه تحصیل را برای  پنجصد جوان فراهم ساخته بود.

در همين حال برخي از جوانان كه از طريق معينيت جوانان به موسسات تحصيلات عالي  و نيمه عالي با پنجاه فيصد تخفيف معرفي شده اند شكايت دارندكه بسياري از موسسات بنابر تعهد كه در قرارداد ها ارندعمل نمي كنند.

اين سوال از جانب خبر نگار آژانس باختر  مطرح شد كه در پاسخ  تيمورشاه اسحق زي  معين امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ   تاكيد ا" گفت كه تابه حال چنين نشده است.

آنعده از موسسات تحصيلات عالي  ونيمه عالي اگر از تعهدات شان تخطي كنند مسلمآ مورد  باز پرس قرار ميگيرند.

او از جوانان خواست تا آن موسسات تحصيلا تي كه خلاف تعهدات شان عمل مينماينداين معينيت را در جريان بگذارند.