21 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۱ عقرب/ باختر انتخابات یک اصل در نظام...

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

کابل/ 21 عقرب/ باختر گزارش ها وجود دارد که سترنگ بازی...

ساختمان یک مکتب  ابتدایی در رستاق  تخار افتتاح شد

ساختمان یک مکتب ابتدایی در رستاق تخار افتتاح شد

تالقان/ 21 عقرب/ باختر مکتب ابتدایی نمبر دو ولسوالی رستاق تخار...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

چاریکار 15 جدی باختر

کار ساختمان اعمارات دومکتب ابتدائیه در مربوطات شهر چاریکار تکمیل شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست معارف ولایت پروان به آژانس اطلاعاتی باخترخبرداد، ساختمانهای جدید مکاتب یادشده هریک دارای پنج اتاق درسی، اتاق اداری، حلقه چاه آب آشامیدنی، میز وچوکی وسایر ملحقات میباشد تجهیز گردیده اند.

این  ساختمانها به مصرف یکصدو ده هزار دالر امریکایی کمک کشورهای آسیای مرکزی اعمار گردیده اند.

ایبک / باختر/ 14/ جدی

یک هزار و سه صدمرد وزن از کورس های سواد آموزی ولایت سمنگان  فارغ و سند فراغت را به دست آوردند.

فیروز الدین احمدی آمر سواد آموزی ریاست معارف ولایت سمنگان گفت ، در شروع سالروان تعلیمی در سطح مرکز وولسوالی های شش گانه ولایت سمنگان 93 کورس سواد آموزی طور رسمی ازطریق این اداره ایجاد شده و دراین کورس یک هزارو ششصد و هشتاد و شش تن مرد و زن شامل گردیده بودند.

 به گفته منبع از جمله یک هزارو سه صد نفر چهار صدو نود نفر آنان مرد و چهار صدو نود تن دیگر آنهارا زنان تشکیل میدهد که بعداز سپری نمودن 9 ماه آموزش سواد سند فراغت حاصل کردند.

احمدی افزود، فارغان از چهارده تا چهل و پنج سال سن داشته و آنان بنابر عوامل مختلف از نعمت سواد محروم مانده و امور تدریسی آنها توسط 85 تن از معلمین رسمی که منجمله دوازده تن امامان مساجد پیش برده شده است.

 به گفته منبع برای فارغان این کورس ها سند معادل صنف سوم داده میشود ، اگر تعداد آن ها که سن شان خورد میباشد بخواهند به تحصیلات شان ادامه بدهند ، به صنف چهارم مکتب شامل میشوند.

درسال گذشته ازطریق این آمریت یکهزارو سی و نه تن شامل شش صدوسی و دو مرد و چهارصدو هفت زن باسواد ساخته شده اند.

 به گفته محمد عارف آمر احصائیه ولایت سمنگان طبق ارقام موجود درآن اداره 25 فیصد مردم دراین ولایت با سواد بوده و متباقی از نعمت سواد محروم اند.


 

کابل دهم جدی باختر

امتحان راه یابی به نهاد های تحصیلات عالی دولتی درحوزه های شغنان ودروازهای بدخشان به نسبت خرابی هوا ، امروزبرگزار نه شد.

  برنامه اخذ امتحان کانکور شمول در موسسات تحصیلات عالی امروز درشهرفیض آباد آغازشد  وقراربود که هشت هزارفارغ مکتب درظرف سه روزدرحوزه های فیض آباد ، بهارک ، شغنان ودروازها امتحان دهند اما مسوولین می گویند که به نسبت خرابی هوا ،

 

 

برگذارکننده های امتحان نتوانستند ، برای اخذ امتحان به این دونقطه ی دورافتاده بدخشان بروند. مسوولین حکومتی ومردم درصورت نیازیا با طیاره هلیکوپترسفرمی کنندویا هم ازراه تاجکستان به این دونقطه می روند.

ولسوالی مرزی شغنان ودروازهای بدخشان راه صعب العبود دارد وبا فرا رسیدن فصل سرما ، رابطه  این مناطق با مرکزقطع می شود.

 بنابراین دست کم یکهزارودوصدونودویک فارغ مکتب موقتا ازسپری نمودن امتحان کانکور، بازماندند.

پوهنمل داکترمیرمحمد اکرم رییس کمیته ی امتحانات وزارت تحصیلات عالی دربدخشان به آژانس خبری باخترگفت که درصورت  مساعد شدن هوا ، هیات باهلیکوپتربرای اخذ امتحان به شغنان ودروازها می روند.

کابل باختر 10 جدی

جلسه نوبتي كميته فرهنگي ، معارف و خدمات اجتماعي شوراي وزيران امروز به رياست مارشال محمدقسيم فهيم معاون اول رياست جمهوري ورئيس آن كميته،‌ در کاخ شورای زیران برگزار گرديد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر، در آغاز جلسه، معاون اول رياست جمهوري نقش كميته، فرهنگي، معارف و خدمات اجتماعي شوراي وزيران را در هماهنگ سازي امور، ميان ارگان هاي مرتبط به همديگر و تسهيل روند كاري آنها مهم خوانده بر تدوير بموقع اجلاس كميته تأكيدكرد.

بعداً" مطابق آجندا،  مسأله استرداد جايداد هاي وزارت معارف  و پيشنهادات  وزارت صحت عامه پیرامون چگونگی فعالیت شفاخانه های دولتی به مقصد ارایه خدمات بهتر صحی به مردم ، هريك به صورت جدا گانه مورد بحث و بررسي قرار گرفتند.

معین وزارت معارف و رئیس ملکیت های آن وزارت، پیرامون جایداد های آن وزارت معلومات داده گفتند، که به اساس حکم مقام ریاست جمهوری در 19 ولایت زمین برای تاسیس شهرک های معلمین هدایت داده شده بود که بعداز تثبیت، برای تعدادی از معلمین در برخی ولایات ، نمرات رهایشی توزیع گردیده است ولي  متاسفانه در هشت ولایت این هدف عملي نشده  وزمین های مربوطه از طرف افراد واشخاص غصب ویا بگونه یی مورد استفاده ادارات دولتی قرار گرفته است.

جلسه پس از بحث هاي گسترده  به  وزارت هاي دفاع ملی، امور داخله، زراعت وآبیاری ورياست عمومی ارگانهاي محلي زير نظر نماينده وزارت عدليه وظیفه سپرد تا موضوع زمين هاي وزارت معارف را همه جانبه مورد بحث و بررسي قرار داده ، راه حل مناسب را در تمام زمينه ها دريافت وبه جلسه آينده كميته ارايه نمايند.

سپس پیشنهادات وزارت صحت عامه پیرامون چگونگی فعالیت شفاخانه های دولتی، جهت بلند بردن کیفیت خدمات صحی،  به جلسه ارایه گردید.

جلسه  کمیته  فرهنگی، معارف و خدمات اجتماعی شورای وزیران پس از بحث همه جانبه، وزارت هاي صحت عامه، ماليه و عدليه را موظف ساخت تا در روشني احكام قانون اساسي و ديگر قوانين مربوط، طرح هاي پيشنهادي وزارت صحت عامه در مورد كار وفعالیت شفاخانه هاي كشور به شكل تصدي دولتي را بررسي همه جانبه نموده و نظر مشخص خودرا به جلسه آينده محول بدارد.

در جلسه همچنان معاون اول رياست جمهوري تاثرات عميق خود را نسبت به عمل جنايتكارانه در برابر يك نو عروس در ولايت بغلان ابراز داشته گفت كه اين حركت جنايتي وحشتناك نسبت به زنان كشور مي باشد و بايدعاملان اين جنايت  به زودترين فرصت دستگير و به پنجه قانون سپرده شوند.

معاون اول ریاست جمهوری خواستار معلومات در مورد وضیعت صحی موصوفه گردید که از جانب سرپرست وزارت امور زنان توضیحات لازم داده شد.

معاون اول رياست جمهوري در اين رابطه به وزارت امور داخله وظيفه سپرد تا در زمينه دستگيری عاملان شكنجه خانم مذكور در ولايت بغلان از همه امكانات استفاده كنند.

معاون اول رياست جمهوري همچنان به وزراي صحت عامه و امور زنان وظيفه سپرد تا زمینه تداوي  خانم مذكور را فرهام و از هيچ گونه سعي دريغ نورزند .